Vieroitus ja välikasvatus

Vieroitus ja välikasvatus

Vieroituksen jälkeen porsaat siirretään välikasvatusosastoon ja emakot viedään tiineytysosastolle odottamaan seuraavaa kiimaa ja siemennystä, joka tapahtuu muutaman päivän sisällä vieroituksesta. Porsaat ovat välikasvatusosastossa 5–6 viikkoa, jonka jälkeen ne siirretään noin 27-kiloisina kasvamaan yhdistelmäsikalan lihasikaosastolle tai Atrian sopimuskuljettajien siirtäminä lihasikaloihin.

Vuodessa emakot porsivat keskimäärin 2,3 kertaa. Parhaat emakot porsivat jopa yli kymmenen kertaa elämänsä aikana, tavallisimmin porsimisia ehtii tulla 3-5.