Maitotilat ovat tärkeä osa lihaketjua

Naudanlihaa saadaan maito- ja liharotuisista naudoista. Vaikka maitorotuiset sonnit ovat tavallaan maidontuotannon sivutuote, muodostavat ne merkittävän osan suomalaisesta naudanlihasta. Neljä viidestä teuraasta on maitorotuisia, ja niistä runsas kolmasosa on lypsylehmiä, loput ovat sonneja ja hiehoja. 

Lypsy- ja emolehmät poikivat kerran vuodessa. Lehmävasikoista parhaat jätetään yleensä tilalle kasvamaan uusiksi lehmiksi, sonnivasikat ja osa lehmävasikoista lähtee vasikkavälityksen kautta eteenpäin. Maitorotuiset vasikat viedään alle kuukauden ikäisinä ensin vasikkakasvattamoon. Liharotuiset vasikat vieroitetaan emoistaan 4-6 kk:n ikäisinä. Noin puolen vuoden ikäisinä niin liha- kuin lypsyrotuiset vasikat saapuvat loppukasvattamoon. Kaikista kuljetuksista huolehtivat Atrian sopimuskuljetusyrittäjät. Tilat voivat kasvattaa vasikat myös itse teuraaksi, mutta on yleisempää, että vasikka- ja loppukasvatus tapahtuu niihin erikoistuneilla tiloilla.