Loppukasvatus

Loppukasvattamoissa teurashiehot ja -sonnit kasvavat vapaana omissa ryhmissään reilun vuoden, eli ne tulevat teuraaksi 1,5–2-vuotiaina. Loppukasvattamot voivat olla joko ns. kylmäpihattoja, joissa eläimet kasvavat ryhmäkarsinoissa paksun kuivikekerroksen päällä tai niin sanottuja lämpimiä kasvattamoja joissa karsinan alasta osa on ritilää jonka läpi virtsa ja ulosteet kulkeutuvat lantalaan ja osa karsinan alasta kiinteäpohjaista makuualuetta. Kaikissa karsinatyypeissä eläimillä on riittävästi makuutilaa, niin että kaikki eläimet mahtuvat yhtä aikaa levolle. Loppukasvatuksen onnistumisen tärkeimmät tekijät ovat riittävä tila ja onnistunut ja suunnitelmallinen ruokinta. Teuraaksi lähtiessään tavallisellakin sonnilla voi olla elopainoa jopa 800 kiloa.