Atrialainen broilerintuotanto

Atrialainen broilerintuotanto

Atrian broileriketjussa on noin 90 perhetilaa. Tilat sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla, Nurmon ja Sahalahden teurastamoiden läheisyydessä.

Broilereiden vanhempaispolvi tuodaan päivän vanhoina untuvikkoina Suomeen. Emonuorikoita kasvatetaan n. 18-viikkoisiksi nuorikkokasvatukseen erikoistuneilla tiloilla, joista linnut siirretään munittamoon. Munittamosta emojen munat kuljetetaan hautomoon, jossa munia haudotaan n. 21 vrk. Kuoriutuneet untuvikot kuljetetaan tiloille turvallisissa ja puhtaissa tarkoitusta varten rakennetuissa laatikoissa lämpötilakontrolloiduissa kulkuneuvoissa.

Broilerit teurastetaan n. 5-6 viikon ikäisinä. Broilereiden kuljetusmatkat teurastamolle ovat lyhimmillään kymmenestä minuutista puoleentoista tuntiin. Broilerit kasvavat vapaina turve- tai kutterinlastupehkun päällä avarissa halleissa.