Jäljitettävyys on kuluttajan turva

Eläinten hyvinvointi

Jäljitettävyys on kuluttajan turva

Lihan alkuperä on aina kunnia-asia Atrialle. Atria-merkki on tae siitä, että myytävä sian-, naudan-, broilerin- ja kalkkunanliha on aina suomalaiselta maatilalta. Perhetila-merkityissä tuotteissa näkyy lihan alkuperä tilalle asti.

Jäljitettävyys takaa lihan turvallisuuden. Sen avulla voidaan rajoittaa mahdollisia elintarviketurvallisuutta uhkaavia ongelmia ja varmistaa kuluttajien tiedonsaanti esimerkiksi takaisinvetojen yhteydessä.

Alkuperämerkintä tarjoaa kuluttajalle olennaista tietoa tuotteesta: Perhetila-esittelyt, -videot ja -vierailut kertovat lihan alkuperästä ja niistä hyvistä olosuhteista, joissa liha on tuotettu. Tilalle saakka jäljitettävät Perhetila-tuotteet on kehitetty yhdessä lihantuottajien kanssa.

Atria on ollut jäljitettävyyden edelläkävijä jo vuodesta 2012, jolloin lanseerattiin ensimmäiset tilakohtaisesti merkityt Atria Perhetilan broilerituotteet. Viime vuosien aikana Atria on tehnyt merkittäviä investointeja tuotannossa jäljitettävyyteen ja koko ketjun läpinäkyvyyteen.