Suomalainen sika menestyi hyvinvointivertailussa

Eläinten hyvinvoinnin kehittäminen

Suomalainen sika menestyi hyvinvointivertailussa

Welfare Quality -indeksillä mitattuna suomalaisten sikojen hyvinvointia edistävät vahvuudet ovat muun muassa olosuhteet, alustan hyvä laatu, yleinen terveys, hoitaja-eläinsuhde, veden saanti, kuntoluokka ja sosiaalinen käyttäytyminen eli tappeluiden ja hännänpurennan vähäisyys. Parannettavaa sikaloissa oli porsaiden kastraatio -käytännöissä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2011 ennen kuin Atria teki päätöksen kipulääkityksen käytöstä sikojen kastraation yhteydessä lokakuussa 2011.

Suomalaisten sikaloiden hyviä tutkimustuloksia selittävät osaltaan muun muassa eläimille varattu elintila ja järjestelmällinen terveydenhuoltotyö. Suomessa siat elävät väljemmin verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan. Atria edellyttää sopimustuotantotiloiltaan sialle tilaa vähintään 0,9 m2. EU vaatii tilaa 0,65 m2.

Myös sairauksien ennaltaehkäisyllä on suora yhteys hyvinvointiin. Omalääkäri käy tilalla järjestelmällisen terveydenhuoltotyön nimissä 2-3 kuukauden välein. Terveydenhuoltokäynnillä havainnoidaan tilan siisteyttä, lämpötilaa, ilmanvaihtoa, eläinten puhtautta, erilaisia sairausoireita sekä lääkkeiden käyttöä.

Helsingin Yliopiston koordinoimassa tutkimuksessa oli mukana 124 satunnaisesti valittua suomalaista lihasikalaa. Enemmistä tutkituista tiloista oli Atrian sopimustuotantotiloja. Mittaus kattaa noin 14 prosenttia tuotantovolyymistä. Welfare Quality -mittauksessa tilat luokitellaan neljään luokkaan: luokittelematon, hyväksytty, hyvä ja erinomainen. Tutkituista tiloista 56 prosenttia kuului luokkaan hyvä ja 44 prosenttia luokkaan erinomainen. Hyväksytty luokkaan ei jäänyt yhtään tutkittua suomalaista lihasikalaa. Muiden maiden vertailutiloista erinomaiseen luokkaan ei yltänyt yhtään tilaa. 42 prosenttia kansainvälisistä tiloista ylsi luokkaan hyvä ja 59 prosenttia luokkaan hyväksyttävä.

Welfare Quality on kansainvälisen tutkijaverkoston kehittämä tuotantoeläinten hyvinvoinnin mittausjärjestelmä, joka keskittyy eläimen hyvinvointiin antaen kokonaiskuvan tilan hyvinvoinnin tasosta.