Ongelmia ennaltaehkäistään toimivan seurannan avulla

Eläinten hyvinvoinnin kehittäminen

Ongelmia ennaltaehkäistään toimivan seurannan avulla

Eläinten hyvinvoinnin kehittämistyötä johtavat eläinlajikohtaisesti Atrian omat eläinlääkärit. Tilojen tuotantoa seurataan eläinvälitys- ja lihantarkastustietojen sekä kansallisten terveydenhuoltokäyntien avulla.  Tuotantosuuntakohtaisesti asetettujen hyvinvointimittareiden ylityksiin reagoidaan välittömästi. Hälytysrajojen ylittyessä tilaan otetaan yhteyttä ja havaitut ongelmat korjataan yhdessä tuottajan ja tilan hoitavan eläinlääkärin kanssa. 

Tiloja koskevat havainnot, kontaktit ja toimenpiteet kirjataan asiakastietojärjestelmään. Toistuvat laiminlyönnit voivat johtaa tuotantosopimuksen irtisanomiseen.  Pitkällä aikavälillä eläinten hyvinvointia kehitetään Atrian omien kehitysprojektien kautta sekä yhteistyössä tutkimuksen ja alan toimijoiden kanssa.