Eläinten hyvä hoito on avain kannattavaan tuotantoon

Atrialla eläinten hyvinvoinnin seuraamisen ja kehittämisen peruspilareita ovat sopimustuotanto ja jäljitettävyys: tiedämme jokaisen eläimen alkuperän, kasvatusajan, ruokinnan ja hoidon.

Eläinten terveys ja hyvä tuotos perustuvat ensisijaisesti tuottajien ammattitaitoon, eläinten hyvään hoitoon, suunniteltuun ruokintaan ja olosuhdehallintaan.  Atria varmistaa ketjussaan eläinten hyvää hoitoa sekä tuotantosopimuksin että eläinten osto- ja myyntiehtoihin asetetuilla laatuvaatimuksilla.

Atria on laatinut tuottajien avuksi eläinlajikohtaiset tuotanto-oppaat, joissa on selkeät ohjeistukset eläinten jalostukseen, ruokintaan, kasvatusoloihin ja terveydenhuoltoon liittyen. Eläinlajikohtaisiin tuotanto-ohjeisiin voi tutustua A-Tuottajien verkkosivuilla.

Atrian sopimustuottajien edellytetään noudattavan tuotanto-oppaiden ohjeistuksia, ja toimintaa valvotaan tuotantosuunnasta riippuen 1–12 kuukauden välein tehtävillä eläinlääkärin tarkastuskäynneillä.

Eläinten hyvinvointi ja terveys mahdollistavat antibioottivapauden siten, ettei eläimiä tarvitse lääkitä antibiootein koko niiden elinaikana. Jos eläin kuitenkin sairastuu, hoidetaan se tarvittaessa eläinlääkärin määräämillä lääkkeillä. 

Tuotantosuunnat

Video: Eläinten hyvinvointi etusijalla

Video: Eläinten hyvinvointi etusijalla