Vastuullisuutemme kattaa koko ketjun pellolta pöytään

Atrian yritysvastuu näkyy koko ketjumme matkalla aina alkutuotannosta omien tehtaidemme toimintojen kautta asiakkaalle ja tuotteiden loppukäyttäjälle eli kuluttajalle asti. Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa eri sidosryhmiemme kanssa koko ruokaketjun matkalta. Sidosryhmien kuunteleminen ja huomioiminen on vastuullisen toiminnan peruspilareita.

Atrian vastuullisuusohjelma on nimetty Kädenjälki-ohjelmaksi ja se kattaa ruoan matkan pellolta pöytään. Kannamme vastuumme eläinten hyvinvoinnin seuraamisesta ja kehittämisestä, tuotteiden turvallisuudesta, ravitsevuudesta ja terveellisyydestä. Huomiomme ympäristövastuun tuotteen koko elinkaaren ajalta ja kehittämme työntekijöidemme osaamista ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan. Atria on merkittävä työllistäjä ja luo hyvinvointia alueilleen, meillä on vastuu huolehtia yrityksemme kilpailukyvystä nyt ja tulevaisuudessa.

Atrian tavoitteena on olla avoin, vuorovaikutteinen ja läpinäkyvä. Näitä periaatteita noudattaen suunnittelemme viestintäämme kaikkiin kanaviin ja olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan sosiaalisen median kautta. Tervetuloa matkalle seuraamaan vastuullisuustyötä Atrian ketjussa pellolta pöytään sekä tutustumaan tulevaisuuden tavoitteisiimme vastuullisuuden kehittämiseksi.

Vastuullisuus
Atrian asiantuntijoiden puheenvuoroja

Katso videot!