Vastuullisuutemme kattaa koko ketjun pellolta pöytään

Atrian yritysvastuu näkyy koko ruokaketjun matkalla aina alkutuotannosta tehtaiden valmistusprosessien kautta asiakkaalle ja kuluttajalle asti. Atria on jatkuvasti vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa – heidän toiveiden kuunteleminen ja huomioiminen on yksi Atrian vastuullisen toiminnan peruspilareita.

Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt ja tulokset on koottu Atrian Kädenjälki -ohjelman alle. Yhtiön vastuullisuutta kehitetään ja mitataan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueilla.

Toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus ja vuorovaikutteisuus ovat oleellinen osa Atrian vastuullista toimintaa.

Vastuullisuus lukuina

Ajankohtaista vastuullisuudessa

Sosiaalisessa mediassa