Vastuullista työtä joka päivä

Yritysvastuu on kiinteä osa Atrian yrityskulttuuria. Se kytkeytyy yhtiön toiminnan kaikille tasoille: tavoitteisiin, arvoihin, toimintastrategioihin, johtamiseen ja jokapäiväiseen työhön.

Vastuullinen toiminta on Atrialle kulmakivi, sillä se turvaa Atrian nykyiset ja tulevaisuuden toimintaedellytykset.

Atria tunnistaa vastuunsa kaikille sidosryhmilleen. Toiminnan ja menestyksen tärkein edellytys on kuitenkin kuluttajien ja asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus. Kestävän toiminnan edellytyksiä ovat myös liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyky, vastuullinen johtaminen, henkilöstön osaaminen ja sitoutuneisuus sekä jatkuva parantaminen toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Vastuullisuus lukuina

Ajankohtaista vastuullisuudessa

Sosiaalisessa mediassa