Koulutusohjelman kuvaus

Kaksivuotisessa Atria Trainee -ohjelmassa on kaksi ulottuvuutta: arkipäivän työssäoppiminen ja yliopistotasoinen elintarviketalouden  PD-ohjelma.

Oppimista atrialaisten arvojen mukaisesti

Trainee osallistuu ohjelman aikana monipuoliseen ja kattavaan työkiertoon Atria Suomen eri toiminnoissa. Hän työskentelee ja oppii Atrian koko henkilöstön yhdessä määrittelemien arvojen mukaisesti. Me Atrialla

 • olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaistamme ja kuluttajista
 • olemme innostuneita työstämme
 • tuotamme laatua
 • haluamme menestyä.

Atrian arvot tarjoavat hyvän ponnistuslaudan oppimista ja uralla kehittymistä varten.

Oppimista henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Trainee-ohjelmaan kuuluva Elintarviketalouden PD -ohjelma tarjoaa laaja-alaisen näkemyksen suomalaiseen ruoka- ja elintarvikealaan. Se luo ymmärrystä koko arvoketjusta - raaka-aineesta lopulliseen tuotteeseen, pellolta pöytään. Professional Development (PD) -ohjelmaan kuuluvat lähiopiskelupäivät ovat pääsääntöisesti Seinäjoella.

PD-ohjelma pohjautuu kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), joka rakennetaan opiskelijan ja Atrian tarpeista lähtien. Opinnot sisältävät työssäoppimista erilaisten kehittymistehtävien avulla, vapaavalintaisia seminaareja tai muita koulutuksia sekä kirjallisuuteen perehtymistä.

PD-lopputyö liittyy läheisesti opiskelijan oman työn ja Atrian toimintojen kehittämiseen. Traineen ammatillisen kehittymisen tukena toimivat lisäksi erilaiset itsearvioinnin menetelmät sekä ohjauskeskustelut oman mentorin ja tutorin kanssa.

Kaksivuotisen Atria Trainee -ohjelman päätteeksi sinulla on vakituinen tehtävästäsi riippuen joko Seinäjoella tai Helsingissä sekä haasteellinen työ, yliopistotason erikoistumistutkinto ja paremman mielen työpaikka Suomen arvostetuimpien ja tunnetuimpien ruokabrändien parissa. Sinulla on myös näköalapaikka koko ruokaketjuun – alkutuotannosta kuluttajatuotteeseen, pellolta pöytään.

Näköaloja ja koulutusta

 • osallistut monipuoliseen työkiertoon Atria Suomen eri toiminnoissa
 • osallistut Atrialle räätälöityyn yliopistotasoiseen elintarviketalouden PD-ohjelmaan
 • laadit Atriaan kiinteästi kytkeytyvän kehittämishankkeen
 • saat henkilökohtaisen mentorin
 • saat tueksesi laajan verkoston Atrian eri alojen asiantuntijoita

Atria tarjoaa

 • syvällisen ja laaja-alaisen ymmärryksen Atrian omasta liiketoiminnasta ja koko suomalaisesta elintarvike- ja ruoka-alasta
 • paremman mielen työpaikan Suomen arvostetuimpien ja tunnetuimpien ruokabrändien parissa
 • monipuoliset ja innostavat asiantuntija- ja esimiestehtävät
 • kilpailukykyiset henkilöstöedut