Tietosuojaseloste työnhakijoille

Työpaikoistamme

Tietosuojaseloste työnhakijoille

Päivitetty 6.11.2020

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen ylläpitäjänä toimii:
Atria Suomi Oy
PL 900
60060 ATRIA

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää osoitteesta tietosuoja@atria.com.

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Atriasta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden sekä opinnäytetyö- ja harjoittelupaikanhakijoiden työhakemusten vastaanottaminen, käsitteleminen ja säilyttäminen. Käsittelyperusteena tietojesi osalta on mahdollisesti syntyvä työ-, harjoittelu- tai opinnäytesopimus, antamasi suostumus tai lainsäädännön asettamat vaatimukset (Työsopimuslaki, Ulkomaalaislaki, Yhdenvertaisuuslaki, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä).

Hakijana annat itse henkilötietosi ja muut työhakemustiedot työhakemuslomakkeelle. Sinulta saamiamme tietoja työhakemuksella ovat

 • perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli)
 • kansalaisuus (jos hakija ei ole Suomen kansalainen, ulkomaalaislaki velvoittaa, että hän todistaa työnantajalle työnteko-oikeutensa Suomessa.)
 • työtehtävää ja työnhakua koskevat tiedot
 • koulutus- ja osaamistiedot
 • mahdollisesti muita haettavan tehtävän kannalta oleellisia tietoja (esim. allergiat, ajokortti)
 • mahdollinen vapaamuotoinen työhakemus, ansioluettelo ja liitetiedostot
 • suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot

Lisäksi voimme täydentää sinua koskevaa tietoa työhaastattelun yhteydessä, suostumuksellasi suoritetun soveltuvuusarvioinnin tai huumausaine- tai työhöntulotarkastuksen perusteella, ja sinun työhakemuksellasi antamilta suosittelijoilta. Työhakemustietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Miten käsittelemme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja?
Säilytämme hakemustietojasi aina luottamuksellisesti ja niihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja rekrytointiprosessin hoitamiseksi. Hakemustietojen käsittely perustuu käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin.

Emme luovuta tietojasi säännönmukaisesti kolmansien osapuolien käyttöön. Rekrytoitaessa ja henkilön tehtävään soveltuvuutta arvioitaessa voimme kuitenkin luovuttaa hakemustietojasi sopimussuhteisille kolmansille osapuolille. Tietojasi ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietoturva on prosessi tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamiseen. Atrialla tietoturvaa hoidetaan konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.

Tietoturvapolitiikka koskee kaikkea tieto-omaisuutta ja niihin liittyviä prosesseja, joita Atria hallinnoi tai käsittelee. Tämä koskee niin Atriaan ja sen henkilöstöön, kuin myös sen kumppaneihin ja asiakkaisiin liittyvää tietojenkäsittelyä. Atrian järjestelmien ja prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla ja ne on suojattu tietomurtoja sekä palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
Säilytämme hakemustietojasi rekrytointiprosessin vaatiman ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. 

Avoimet hakemukset eivät ole enää aktiivisena kuuden kuukauden jälkeen hakemuksen jättämisestä, jos emme ole edenneet rekrytointiprosessissa kanssasi. Mikäli rekrytointiprosessissa on edetty, säilytämme hakemustasi 1,5 vuoden ajan hakemuksen jättämisestä. Kohdennettuihin hakuihin tulleita hakemuksia säilytämme 1,5 vuotta hakemuksen jättämisestä.

Jos sinut valitaan tehtävään, rekrytointiprosessin aikana kertyneet henkilötietosi siirretään Atrian HR-järjestelmään, jota koskien on saatavissa lisätietoa Atrian henkilöstön tietosuojaselosteesta.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on rekisteröitynä oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja tietyin edellytyksin poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Tietyissä tapauksissa pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen siirtoa toiseen järjestelmään


Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä tietosuoja@atria.com.

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle sähköpostitse osoitteella tietosuoja@om.fi.