Atria Recruitment Training for international job seekers - What is this?

We are recruiting production workers to our food factory in poultry and sausage departments via Atria's own Recruitment Training. Training starts 3rd of January. It is paid training for two (2) months. Training is targeted for job seekers who's native language is not Finnish. Training includes induction and prepairing studies for production work like Hygiene Proficiency Certificate, Work Safety Certificate, Work Culturestudies, Finnish language studies, poultry and sausage making processes (theory and practise). 

You are warmly welcome to apply when

 • you are motivated and able to work in food production as a seasonal worker from March to September 2023
 • 2-shift work from Monday to Friday is not a problem for you (morning and evening shifts)
 • you are able to commit to 2 months training period (5 days a week) from January to February
 • you are willing and fit to work full time (40 hours/week)
 • you are eager and enthusiastic to learn new working skills, also Finnish language
 • travelling to work is not an obstacle for you (Atria's factory is situated 10 km from Seinäjoki city centre)

What are we offering 

Recruitment Training organized by Sedu Education and Atria professionals. Salary also from training period. Full time job from March to September 2023.

In Atria we offer you experience working in a large food company, a fair salary, regular working hours and free weekends. Our numerous benefits include in-house snacks, an affordable lunch and a wide range of products in the staff store. With us, you get to know new people and get a lot of new colleagues. Join us in making high-quality and responsible Finnish food for better mood food moments!

About training

 • Starts 3rd of January and ends 28th of February, duration 2 months
 • Training days from Monday to Friday
 • January: training days at Sedu, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki
 • February: Mondays at Sedu, Tuesday to Friday on the job training at Atria, Atriantie 1, Nurmo
 • Trainers professionals from Sedu Education and Atria
 • Salary during training: January 750€/month/person, February 1500€/month/person

PLEASE NOTE! The recruitement for the training has ended. We thank all applicants for their interest.

Atrian rekrytointivalmennus kansainvälisille työnhakijoille - Mistä on kyse?

Rekrytoimme Atrian oman rekrytointivalmennuksen kautta työntekijöitä elintarviketuotantoon siipikarja- ja makkaraosastoillemme. Valmennus alkaa 3. tammikuuta ja on kestoltaan kaksi kuukautta. Valmennus on suunnattu työnhakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Valmennukseen sisältyy johdanto- ja perehdytysopintoja, kuten hygieniaosaamistodistus, työturvallisuuskoulutus, työkulttuuriopinnot, suomen kielen opinnot, siipikarjan- ja makkaranvalmistuksen prosessit (teoria ja käytäntö). 

Odotuksemme hakijalle

 • olet motivoitunut työskentelemään elintarviketuotannossa kausityöntekijänä maaliskuusta syyskuuhun 2023 saakka
 • 2-vuorotyö maanantaista perjantaihin ei ole sinulle ongelma (aamu- ja iltavuorot)
 • pystyt sitoutumaan 2 kuukauden valmennusjaksoon (5 päivää viikossa) tammi-helmikuussa 2023
 • olet halukas ja kykenevä työskentelemään kokopäiväisesti (40 tuntia viikossa)
 • olet innostunut oppimaan uusia työtaitoja, myös suomen kieltä
 • työmatka Atrian tehtaille Nurmoon ei ole este (etäisyys Seinäjoen keskustasta 10 km)

Mitä tarjoamme valmennukseen valituille

Sedu Educationin ja Atrian ammattilaisten järjestämän rekrytointivalmennuksen. Palkkaa myös valmennusjakson ajalta. Kokopäivätyön täydellä palkalla maaliskuusta syyskuuhun 2023.

Meillä saat kokemusta ison ruokatalon töistä, reilun palkan, säännölliset työajat ja vapaat viikonloput. Lukuisiin etuihimme kuuluu mm. talon tarjoamat välipalat, edullinen lounas ja henkilöstömyymälän laaja tuotevalikoima. Meillä tutustut uusiin ihmisiin ja saat paljon uusia työkavereita. Tule mukaan tekemään laadukasta ja vastuullista suomalaista ruokaa paremman mielen ruokahetkiin!

Tarkempaa tietoa valmennuksesta

 • Aloitus 3. tammikuuta, kesto 2 kuukautta, päättyy 28. helmikuuta
 • Valmennuspäivät maanantaista perjantaihin
 • Tammikuu: opetus Sedulla, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki
 • Helmikuu: maanantaisin valmennuspäivät Sedulla, tiistaista perjantaihin työharjoittelu Atrialla, Atriantie 1, Nurmo
 • Kouluttajana ammattilaiset Sedu Educationista ja Atrialta
 • Valmennuksen aikainen palkka: tammikuu 750€/kk/hlö, helmikuu 1500€/kk/hlö

HUOM! Haku valmennukseen on päättynyt ja valinnat tehty. Kiitämme kaikkia hakijoita mielenkiinnosta.