Lahja itsellesi ja työkavereillesi

Tapaturmat vähenevät, poissaolot lyhenevät

Lahja itsellesi ja työkavereillesi

Työturvallisuus on ennen kaikkea välittämistä. Välitämme itsestämme, työkavereistamme ja kumppaneistamme. Esimerkiksi Forssan tehtailla välittäminen on niin pitkään jatkunut tapa, että siitä on tullut perinne. 

Emme halua kenenkään joutuvan vaaraan, joten kerromme toisillemme havaitsemistamme vaaranpaikoista. Lisäksi välitämme tiedon kaikille, jotta pääsemme töistä terveenä kotiin. 

Forssassa sijaitseva Liha ja Säilyke Oy näyttää esimerkkiä Turvallisesti Atrialta kotiin -työturvallisuusohjelmassa. Työturvallisuus on korkealla tasolla ja tuotteet suomalaisten suosiossa.

Valmistuspäällikkö Markku Kuula ja työnjohtaja Marja-Leena ”Malla” Vehviläinen pitävät työturvallisuutta esillä jokaisena työpäivänä. Tehtaalla on pitkä perinne Läheltä Piti -ilmoitusten teossa. Ilmoituksia tehdään tuplaten Atrian keskiarvoon verrattuna, kaksi vuodessa jokaista työntekijää kohti.

Ilmoitukset tuovat poikkeavat tapahtumat kaikkien tiedoksi. Samalla mietitään, oliko tilanteessa tapaturman vaara ja jos oli, miten sen toistuminen estetään. Usein korjaavat toimenpiteet ovat yksinkertaisia. 

– Tässä kohtaa piti ennen varoa, ettei massaa roiskahda kipattaessa päälle. Työntekijän silmään osuneen roiskeen johdosta tähän asennettiin suojaava pleksi, Kuula havainnollistaa laatikkolinjan alussa. 

– Enää työpisteellä ei tarvitse kääntyä puoliksi selin laitteeseen roiskeiden pelossa.

Niin Kuula kuin Vehviläinenkin tulivat taloon jo Liha ja Säilykkeen ollessa perheyritys. 

– Omistaja oli tarkka työtavoista ja siisteydestä, ja näillä seikoilla on tunnetusti vahva yhteys työturvallisuuteen. Vanha tekemisen kulttuuri auttaa edelleen.

Työnjohto aktivoi ilmoittamaan

Forssassa suurin osa Läheltä Piti -ilmoituksista raportoidaan paperilomakkeella. Niitä on sijoitettu mahdollisimman moneen kohtaan työpaikalla. Työnjohto kirjaa ilmoitukset lomakkeilta Atrian sisäiseen Atrium-järjestelmään. Atrium on myös henkilöstön käytössä, mutta pääte ei aina ole vapaana silloin, kun tilanne on parhaillaan mielessä.

Kuulan mukaan on tärkeää, että ilmoituksen voi tehdä heti, jotta kynnys tapaturmista raportointiin pidetään matalana. Tärkeää on myös ilmoituksista annettava palaute. Kaikki ilmoitukset käydään läpi säännöllisesti pidettävissä turvavarteissa koko henkilöstön kanssa. Ilmoitusten tekoa kampanjoidaan silloin tällöin palkitsemalla ilmoittajat lahjalla.

Atria Suomi asetti Forssan tehtaille laskennallisen 52:n vaaratilanneilmoituksen tavoitteen vuodelle 2018. Forssan tehtailla ilmoituksia tehtiin nelinkertaisesti, 200 kappaletta!  Vehviläinen näkee, että ilmoituksista saatava hyöty ei enää voi paljon kasvaa, joten seuraavaksi tavoitteeksi tulee ottaa nolla tapaturmaa.

– Jokainen tapaturma on liikaa, mutta kokonaan niitä ei pystytä estämään. Suuntaus on kuitenkin oikea, eli tapaturmien määrä vähenee meillä koko ajan ja niiden aiheuttamat poissaolot lyhenevät, sanoo Kuula. 

Pienetkin havainnot tärkeitä 

Yritykseen aikanaan kesätöihin tullut Sari Suonpää on työskennellyt vakituisena vuodesta 1987, niin pakkaamossa, lähettämössä kuin valmistuslinjoillakin. Hän myös opastaa uusia tekijöitä koulutettuna työnopastajana.

– Työnopastuksen lisäksi kaikki muutkin neuvovat ja katsovat uusien perään, Suonpää vakuuttaa.

Viimeisin omakohtainen haaveri aiheutti hänelle nirhauman käteen, ja hän teki siitä ilmoituksen saman tien. Terävä sarana ei enää haavoita ketään, sillä kunnossapito poisti nopeasti vaaranpaikan. 

Suonpää kertoo ilmoittavansa pienetkin havaintonsa, kuten ohjeiden vastaisesti pystyyn nostetut lavat. Nuorena tyttönä hän menetti työtapaturmassa sormenpäänsä ja oli kuukauden sairauslomalla. 

– Enää tällaisia ei satu, hän kiittää.

Tavallisimpia tapaturmia nykyään ovat valmistusosastoilla sormien jääminen esimerkiksi mollien ja laitteiden väliin, piha-alueella taas tapahtuu liukastumisia. Ensi talvena siihen tulee muutos. Markku Kuulan työpöydällä on jo kasa kenkien päälle puettavia liukuesteitä.

Hyvä tapa tavaksi 

Turvallinen tapa toimia on kaikkein tärkeintä, jos työssä on loukkaantumisen riski. Tapaturman sattuessa suurin osa meistä toivoo, ettei niin olisi koskaan käynyt, tai kunpa olisin toiminut toisin, turvallisemmin. 

Lähes kaikki, mitä päivittäin teemme, koostuu tavoista. Parhaimmillaan tavat säästävät aikaamme ja helpottavat elämää. Valtaosa tapaturmista johtuu kuitenkin turvattomasta työskentelytavasta. 

Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan ja havainnoillaan välittää työkaverista ja vaikuttaa työturvallisuuteen. Ilmoita turvallisuushavainnostasi. Tieto vaaraa aiheuttavista asioista ennaltaehkäisee tapaturmia. Niiden avulla myös työnteko on aiempaa sujuvampaa ja mielekkäämpää.