Tietohallinto

Atrian toimitusketju ulottuu maatilalta kuluttajan jääkaappiin saakka. Toiminnan nopeus ja ketjun jäljitettävyys ovat toiminnan kulmakiviä.  Myös tiedon pitää liikkua meillä vilkkaasti, hallitusti ja jäljitetysti. Atrian mittakaavan teollinen tuotanto rakentuu tietotekniikan, automaation ja järjestelmien avulla. Niillä pyöritämme liiketoimintaamme ja palvelumme ketjua. 

Osaajamme työskentelevät yhdenmukaisilla ja integroiduilla järjestelmillä – niin tehtaissa kuin toimistoissa. IT on oleellinen ja tärkeä osa liiketoimintaa ja sen kehittämistä.  Tietohallinnossamme tehtävät vaihtelevat kattavasti perustietotekniikan ylläpidosta erilaisiin liiketoiminnan kehittämishankkeisiin. 

Erinomaisen pohjan tulevalle Atrian IT-ammattilaiselle luo muun muassa AMK-tasoinen tietotekniikan tai automaatiotekniikan tutkinto.