Markkinointi

Markkinointi on niin paljon enemmän. Markkinointimme selvittää, kenelle tätä työtä oikein tehdään, miksi ja miten.

Markkinointiorganisaatiomme työskentelee tiiviisti erilaisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Töitä tehdään kuluttajalähtöisesti muun muassa tuotekehityksen, tuotannon, laatuorganisaation, myynnin ja asiakkaiden parissa. 

Käytännössä hyviksi todetut koulutustaustat ovat esimerkiksi tradenomi, kauppatieteiden maisteri ja elintarviketieteiden maisteri.