Yritysvastuun kehittyminen 2021

Yritysvastuun kehittyminen 2021

Vastuullisuustyötämme ohjaavat kunnianhimoiset tavoitteet: hiilineutraali ruokaketju, puhtaat ja turvalliset tuotteet sekä ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Näitä tavoitteita kohden etenemme kehittämällä ja tehostamalla koko arvoketjuamme Maapallo, Ruoka ja Ihmiset -painopisteiden kautta. 

Atria vastaa toimintaympäristön muutoksiin päivitetyllä vastuullisuusohjelmalla

COVID-19 pandemia vaikutti toimintaamme edelleen vuonna 2021. Atrian koronaohjeistuksia tarkennettiin jatkuvasti tilanteiden mukaan. Tavoitteemme oli ehkäistä taudin leviämistä, suojella henkilöstöämme sairastumiselta ja pitää Atria koko ketju toimintakykyisenä. Onnistuimme erinomaisesti: Atrian huoltovarmuus säilyi hyvänä ja kykenimme vastaamaan kulutuskysyntään ja asiakastarpeisiin. 

Vuoden aikana päivitimme vastuullisuusohjelmamme vuosille 2022–2025. Päivitetyn vastuullisuusohjelman tavoitteena on koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen yhteistyössä toimitusketjun kumppanien kanssa. Ilmastonmuutoksen osalta tärkein tavoitteemme on hiilineutraali ruokaketju. 

Sitouduimme myös Science Based Target -ilmastoaloitteeseen (SBTi). Sen avulla asetamme tavoitteet kehitystoimenpiteille, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisessa tavoitteessa rajata maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 asteeseen.

Olemme jo pitkään panostaneet tuotantoketjumme läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen sekä tilakohtaiseen hiilijalanjälkeen. Vuoden aikana tämä työ konkretisoitui kuluttajille saakka, kun toimme hiilijalanjälkimerkinnät kaikkiin kanatuotteisiimme ja osaan possutuotteistamme.

Merja Leino, Atria-konsernin vastuullisuusjohtaja

Maapallo

Maapallo

Vuonna 2021 keskeisimpiä toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi olivat energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen. Vähensimme hiilidioksidipäästöjä ja saavutimme asetetut vähennystavoitteet. Käynnistimme merkittäviä hankkeita, kuten aurinkosähköpuiston laajennuksen ja tuulivoimapuiston suunnittelun, uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi. Työmme hiilijalanjälkilaskennan eteen näkyi kuluttajille asti, kun lisäsimme merkinnät kaikkiin Atria-tuotemerkin kanatuotteisiin ja muutamiin possutuotteisiin. Vähensimme merkittävästi myös pakkausmuovin määrää ja tutkimme uusia pakkausmateriaalivaihtoehtoja.

Lue lisää

Ruokaa

Ruokaa

Vuoden aikana jatkoimme kestävän, turvallisen ja läpinäkyvän ruokaketjun kehittämistä. Teimme työtä antibioottivapaiden tuotteiden lisäämiseksi ja eläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi yhdessä tuottajiemme kanssa. Aloitimme koko tuotantoketjumme kattavan bioturvastrategian rakentamisen. One Health -ajatteluun pohjautuva bioturvastrategia kattaa niin ihmisen ja eläinten terveyden, ympäristön hyvinvoinnin kuin tuotteiden turvallisuuden. Lisäksi edistimme kestäviä viljelymenetelmiä ja toimintamalleja sekä osallistuimme eläinten hyvinvointia ja terveyttä edistävään tutkimukseen.

Lue lisää