Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous 2023

Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2023. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 27.2.2023. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki.

Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät

  • 21.3.2023 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
  • 13.4.2023 Varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
  • 18.4.2023 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
  • 25.4.2023 klo 13.00 Varsinainen yhtiökokous alkaa; osakkeenomistajien vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12.00
  • 9.5.2023 Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä näillä sivuilla viimeistään

Osingonmaksuun liittyvät päivämäärät

  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2023
  • Ehdotettu osingonmaksupäivä 5.5.2023

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys >>>

Yhtiökokouksen asiakirjat:

Yhtiökokouskutsu 25.4.2023
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Valtakirja ja äänestysohjeet
Vuosikertomus 2022
- tilinpäätös s. 65
- toimintakertomus s. 41
- tilintarkastuskertomus s. 118
Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Hallintoneuvoston uusien jäsenehdokkaiden esittely
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Tilintarkastajien valinta
Hallintoneuvoston lausunto
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemispolitiikka
Tietosuojaseloste