Yhtiökokous 2018

Yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2018

Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 26.4.2018. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 15.2.2018. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki.  


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.4.2018 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) rekisteröitymällä sähköisesti tästä
b) puhelimitse numeroon 020 770 6874 arkipäivisin klo 9 - 16; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Atria Oyj, Minna Gatford, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen, lakisääteisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen tai lakisääteisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Atria Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.


Yhtiökokouksen asiakirjat

Yhtiökokouskutsu 2018
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2018
Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2018
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenehdokkaiden esittely
Yhtiöjärjestys
Hallintoneuvoston lausunto
Vuosikertomus 2017

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus löytyvät vuosikertomuksen sivuilta seuraavasti:

  • Tilinpäätösosio kokonaisuudessaan s. 34 - 130
  • Toimintakertomus s. 35 alkaen
  • Tilintarkastuskertomus s. 104 - 109
Tietosuojaseloste