Yhtiökokous 2017

Yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2017

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 27.4.2017. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 16.2.2017. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki.

----------------------------------------------------------

Voit ilmoittautua yhtiökokoukseen alla olevan linkin kautta. Ilmoittautumen alkaa 17.3.2017 ja päättyy 24.4.2017, klo 16.00:
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

 -----------------------------------------------------------

Yhtiökokouksen asiakirjat:

Yhtiökokouskutsu 2017

Atria Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Atria Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallintoneuvoston lausunto

Nimitystoimikunnan työjärjestys

 

Tietosuojaseloste