strategian kehittyminen 2021

strategian kehittyminen 2021

Atrian strategisena tavoitteena on uusiutua ja kasvaa johtavaksi pohjoiseurooppalaiseksi ruokataloksi.

Atrian tärkeimmät strategiset tavoitteet ja painopisteet vuonna 2021

Yrityksemme uusiutumista, kannattavaa kasvua ja omistaja-arvon lisäämistä tukevat toimintamme kolme peruspilaria: erinomainen kaupallinen osaaminen, tehokas toiminta ja vastuullinen, kestävää arvoa sidosryhmillemme tuottava toimintatapa ja kulttuuri.

Vuosiksi 2021 – 2025 laadittu strategia jatkaa johdonmukaisesti aiempien strategiakausien pitkäjänteistä työtä vahvan ja vakavaraisen Atrian kehittämiseksi. Toimintamme keskiössä säilyy tuttu missiomme: Hyvä ruoka – parempi mieli.

Tavoitteiden ja painopisteiden toteutus 2021

 

Voitamme siipikarjassa
Laajennamme valmisruoassa
Parannamme punaisen lihan kannattavuutta
Vahvistamme Foodservicea ml. pikaruoka
Kasvamme kannattavasti Ruotsissa
Vastuullisuuden edelläkävijä
Paras kumppani omistaja-tuottajille
Sitoutunut henkilöstö
Vahva taloudellinen suorituskyky

Atrian taloudelliset tavoitteet ja toteumat 2019–2021

Tavoite Toteuma 2021 ** Toteuma 2020 Toteuma 2019
Liikevoitto 5 % 3,2 % 2,7 % 2,1 %
Omavaraisuusaste 40 % 48,7 % 46,8 % 46,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 10 % 8,2 % 5,7 % 3,9 %
Osingonjako tilikauden voitosta 50 % 49,5 % 61,4 % 78,4 %
       
* 2021: Hallituksen esitys      
** Toteuman 2021 luvut esitetään oikaistuna kertaluonteisilla erillä, tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Vuosikertomuksen sivulla 59–60.