Sijoittajakalenteri

Atrian taloudellinen raportointi vuonna 2020
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 22.10.2020, noin klo 8.00.

Hiljaiset kaudet ja suljetut ikkunat v. 2020

- 22.09.2020 -22.10.2020 Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

___________________________________________________________________________

Atrian taloudellinen raportointi vuonna 2021

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan 16.2.2021 noin klo 8.00. Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 29.4.2021. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 26.2.2021. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, PL 900, 60060 Atria.

Vuoden 2020 vuosikertomus ilmestyy viikolla 12/2021.

Atria Oyj julkaisee vuoden 2021 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen:

- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29.4.2021, noin klo 8.00
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 20.7.2021, noin klo 8.00
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 21.10.2021, noin klo 8.00.

Hiljaiset kaudet ja suljetut ikkunat v. 2021

01.01.2021 – 16.02.2021 Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna
29.03.2021-29.04.2021 Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna
20.06.2021 – 20.07.2021 Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna
21.09.2021 -21.10.2021 Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna