Johdon liiketoimet

Johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen

Johdon liiketoimet

Johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Atria Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan tällä sivulla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen. Päivitys ohjeisiin 1.1.2021 alkaen.

Ilmoitukset on MAR:n mukaan tehtävä Atria Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Atria suosittelee kuitenkin, että epävirallinen ilmoitus annetaan Atrialle (insiders@atria.com) liiketoimen toteuttamispäivänä ja varsinainen ilmoitus viimeistään kaksi (2) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Ohjeet liiketoimien ilmoittamiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

- Lomake löytyy osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Documents/ManagersTransactionsForm_FI.pdf

- Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Atria Oyj:n LEI-tunnus

 

743700XLYONPSKO15Z91

Atria Oyj:n y-tunnus

 

0841066-1

Atria Oyj:n A-osakkeen kaupankäyntitunnus

 

ATRAV

Atria Oyj:n A-osakkeen ISIN-koodi

 

FI0009006548

     

- Viitenumero muodostuu lomakkeelle automaattisesti
- Tallenna lomake omalle työpöydälle ja täytä lomakkeen tiedot. Lomakkeen tallentaminen: klikkaa selaimen osoitekentässä hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitse tallenna.

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä

- ÄLÄ lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi!
- Lähetys Finanssivalvonnalle:

- Lähetys Atria Oyj:lle:

  • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen insiders@atria.com
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Atrialta tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää
  • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen insiders@atria.com

Atria Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan (julkistaminen tehdään kahden työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta yhtiössä).

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 jälkeen osoitteessa https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/porssitiedotteet/

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä löydät osoitteesta http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.