Toimitusjohtaja

Sijoittajat

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus, joka päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot. 

 

 

Atria Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut ETM Juha Gröhn maaliskuusta 2011 lähtien.

Juha Gröhn, (s. 1963) ETM, Atria Oyj:n toimitusjohtaja, Atrian palveluksessa vuodesta 1990.

Työkokemus, Juha Gröhn

Atria Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut ETM Juha Gröhn maaliskuusta 2011 lähtien.

2011 Toimitusjohtaja Atria Oyj 
2010 - 2011 Toimitusjohtaja Atria Skandinavia Ab; Varatoimitusjohtaja Atria Oy
2006 - 2010 Toimitusjohtaja Atria Suomi Oy; Varatoimitusjohtaja Atria Oyj
2004 - 2006 Johtaja, lihateollisuus; Varatoimitusjohtaja Atria Oy
2003 - 2004 Johtaja, ohjaustoimet; varatoimitusjohtaja Atria Oy
1999 - 2003 Johtaja, ohjaustoimet; varatoimitusjohtaja Atria Oy
1993 - 1998 Johtaja, valmisteteollisuus, Atria Oy
1991 - 1993 Kehityspäällikkö, Itikka-Lihapolar
1990 - 1991 Työnjohtaja, Lihapolar

 

 Palkitsemisjärjestelmät