Sisäinen tarkastus

Sijoittajat

Sisäinen tarkastus

Atrian group control -toiminto hoitaa sisäistä tarkastusta yhdessä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Tarkastussuunnitelman laadintaa ohjaavat riskienhallinta, konsernin sisäisessä raportoinnissa esiin tulleet asiat, toiminnan laadun parantamiseen ja tehostamiseen liittyvät tavoitteet sekä ajankohtaiset asiat yrityksen toimintaympäristössä. Sisäinen tarkastus tekee tarvittaessa erillisselvityksiä hallituksen tai konsernin johdon toimeksiannosta.

Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista. Lisäksi se pyrkii edistämään toiminnan ja prosessin laatua, varmistamaan Atrian tavoitteiden saavuttamista ja riskienhallinnan toimivuutta sekä tuo esiin eri toimintojen parhaita käytäntöjä sekä mahdollisuuksia niiden kehittämiseen.

Sisäinen tarkastus arvioi tehtävässään seuraavia osa-alueita:
• taloudellisen informaation oikeellisuus ja riittävyys;
• toimintaperiaatteiden, säädösten, toimintaohjeiden noudattaminen;
• omaisuuden suojaaminen menetyksiltä;
• resurssien käytön taloudellisuus ja tehokkuus;
• muutosten läpivienti; ja
• eri käytäntöjen mahdollisuudet ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen.

Sisäisen tarkastuksen tulokset dokumentoidaan ja niistä keskustellaan tarkastuksen kohteena olleen toiminta-alueen sekä konsernijohdon kanssa. Yhteenveto tarkastusten tuloksista esitetään yhtiön hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajan kanssa järjestetään säännöllisiä keskusteluja tarkastustoiminnan riittävän kattavuuden varmistamiseksi ja päällekkäisen tarkastustoiminnan välttämiseksi.