Palkkiot

Sijoittajat

Palkkiot

Palkitsemispolitiikka

Atria Oyj:n palkitsemispolitiikassa asetetaan puitteet Atria Oyj:n hallituksen jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle. 

Hallintoneuvoston palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä
Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät
Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2019 maksetut taloudelliset etuudet
Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset