Nimitystoimikunta

Sijoittajat

Nimitystoimikunta

Atria Oyj:llä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on päätöksellään 3.5.2012 perustanut nimitystoimikunnan ja vahvistanut sen kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestystä on muutettu varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 6.5.2014 ja uudelleen 27.4.2017. Nimitystoimikunnan tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti valmistella hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan sellaiset osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Atrian KII-osakkaiden omistajat ja suurin A-osakkeiden omistaja nimesivät 5.10.2020 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Ahti Ritola (Itikka osuuskunta), Jyrki Halonen (Lihakunta), Ola Sandberg (Osuuskunta Pohjanmaan Liha) ja Timo Sallinen (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma). Jyrki Halonen valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ja Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Vuoden 2021 yhtiökokoukselle ehdotuksen valmistellut nimitystoimikunta kokoontui 5 kertaa. Nimitystoimikunta antoi 7.1.2021 ehdotuksensa Atrian hallitukselle 29.4.2021 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotukset on julkistettu pörssitiedotteena 7.1.2021.

Nimi Syntynyt Koulutus Päätoimi Osallistuminen kokouksiin Osakeomistus 31.12.2020
Jyrki Halonen 1961 maatilateknikko maanviljelijä 5/5 660
Ahti Ritola 1964 tradenomi maanviljelijä / naudanlihantuottaja 5/5 400 (määräysvaltayhtiö)
Ola Sandberg 1981 agrologi maanviljelijä 2/2 50
Timo Sallinen 1970 KTM

sijoitusjohtaja
(listatut sijoitukset)

2/2 0

 

Nimitystoimikunnan työjärjestys