Johtoryhmä

Atria-konsernilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtäviin lukeutuu muun muassa strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden jalkauttaminen, merkittävien hankkeiden ja organisatoristen muutosten käsittely sekä konsernin riskienhallintatoimenpiteiden läpikäynti ja toteuttaminen omilla vastuualueillaan.

Vuonna 2021 johtoryhmä kokoontui 10 kertaa.

Juha Gröhn, toimitusjohtaja
Tomas Back, talousjohtaja
Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi
Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Ruotsi
Olle Horm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Viro
Lars Ohlin, henkilöstöjohtaja
Pasi Luostarinen, johtaja, markkinointi ja markkinatieto
Merja Leino, johtaja, vastuullisuus

Liiketoiminta-alueiden johtajat

Atria Suomi - Mika Ala-Fossi
Atria Ruotsi - Jarmo Lindholm
Atria Tanska & Viro - Tomas Back (Tanska) ja Olle Horm (Viro)


Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut taloudelliset etuudet

 

Johtoryhmän jäsenten omistustiedot: Sisäpiirin osakeomistus