Johtoryhmä

Atria-konsernilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtäviin lukeutuu muun muassa strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden jalkauttaminen, merkittävien hankkeiden ja organisatoristen muutosten käsittely sekä konsernin riskienhallintatoimenpiteiden läpikäynti ja toteuttaminen omilla vastuualueillaan.

Vuonna 2017 johtoryhmä kokoontui 11 kertaa.

Yhtiön hallitus nimesi 1.1.2018 alkaen Tomas Backin Atria Oyj:n talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi Heikki Kyntäjän eläkkeelle siirtymisen johdosta. Samaan aikaan Jarmo Lindholm nimitettiin Atria Ruotsin liiketoiminta-alueen johtajaksi ja talousjohtaja Andrey Shkredov nimitettiin Atria Venäjän vt. liiketoimintajohtajaksi.

Hallitus päätti muuttaa myös konsernin liiketoiminta-alueita ja raportoitavia segmenttejä 1.1.2018 lukien siten, että raportoitavat segmentit ovat jatkossa Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä sekä Atria Tanska & Viro.

Juha Gröhn, (s. 1963) ETM, Atria Oyj:n toimitusjohtaja, Atrian palveluksessa vuodesta 1990.
Osakeomistus 31.12.2017: 20 500 kpl.

Työkokemus

Atria Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut ETM Juha Gröhn maaliskuusta 2011 lähtien.

 • 2011 - Toimitusjohtaja Atria Oyj
 • 2010 - 2011 Toimitusjohtaja Atria Skandinavia Ab; Varatoimitusjohtaja Atria Oyj
 • 2006 - 2010 Toimitusjohtaja Atria Suomi Oy; Varatoimitusjohtaja Atria Oyj
 • 2004 - 2006 Johtaja, lihateollisuus; Varatoimitusjohtaja Atria Oy
 • 2003 - 2004 Johtaja, ohjaustoimet; varatoimitusjohtaja Atria Oy
 • 1999 - 2003 Johtaja, ohjaustoimet; varatoimitusjohtaja Atria Oy
 • 1993 - 1998 Johtaja, valmisteteollisuus, Atria Oy
 • 1991 - 1993 Kehityspäällikkö, Itikka-Lihapolar
 • 1990 - 1991 Työnjohtaja, Lihapolar

Tomas Back, (s. 1964) KTM,  Atria Oyj:n talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Atria Tanska liiketoiminta-alueen johtaja. Atrian palveluksessa vuodesta 2007.
Osakeomistus 31.12.2017: 1 880 kpl.


Työkokemus

 • 2018 - talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Atria Oyj
 • 2018 - liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Tanska
 • 2011 - 2017 liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Skandinavia
 • 2010 - 2011 liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Baltia
 • 2007 - 2010 talousjohtaja, Atria Oyj
 • 2003 - 2007 talousjohtaja, Huhtamäki Americas/Rigid Europe
 • 1996 - 2002 rahoituspäällikkö/rahoitusjohtaja, Huhtamäki Oyj
 • 1990 - 1995 talouspäällikkö, Huhtamäki Finance Oy, Lausanne

Mika Ala-Fossi (s. 1971), lihateollisuusteknikko, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi, Atrian palveluksessa vuodesta 2000.
Osakeomistus 31.12.2017: 940 kpl.

Työkokemus

 • 2011 - liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi Oy
 • 2007 - 2011 johtaja, ruoka- ja valmistetuotanto, Atria Suomi Oy
 • 2006 - 2007 johtaja, siipikarjaliiketoiminta, Atria Suomi Oy
 • 2003 - 2006 tuotantopäällikkö, Atria Oy
 • 2000 - 2003 yksikönpäällikkö, Atria Oy
 • 1997 - 2000 työnjohtaja, Liha-Saarioinen Oy
Jarmo Lindholm, (s. 1973) KTM, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Ruotsi.  Atrian palveluksessa vuodesta 2002.
Osakeomistus 31.12.2017: 1 020 kpl.

Työkokemus

 • 2018 -   liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Ruotsi
 • 2011– 2017 liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä
 • 2010–2011 johtaja, tuotejohtajuus, Atria Oyj
 • 2005–2010 johtaja, tuoteryhmähallinta ja tuotekehitys, Atria Oyj, Atria Suomi Oy:n kaupallinen johtaja
 • 2002–2005 markkinointipäällikkö, Atria Oy
 • 2000–2002 yhteyspäällikkö, markkinointipäällikkö, AC Nielsen
 • 1998–2000 Customer Service Manager & e-Business, Suomen Unilever

Olle Horm, insinööri, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Viro. Atrian palveluksessa vuodesta 2012.
Osakeomistus 31.12.2017: 0 kpl.

Työkokemus

 • 2018 - liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Viro
 • 2012 - 2017 liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Baltia
 • 2009 - 2012 toimitusjohtaja, Maag Meat Industry
 • 2008 - 2009 johtaja, Skanska EMV AS
 • 2000 - 2008 johtaja, Rakvere Lihakombinaat AS
 • 1998 - 1999 logistiikkaosaston johtaja, EMV AS
 • 1992 - 1998 kehittämis- ja johtotehtävät, EK AS 

Ilari Hyyrynen, (s. 1965) MBA, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä, Atrian palveluksessa vuodesta 2018.

Osakeomistus 31.12.2017: 0 kpl

 Työkokemus:

 • 2018 -  liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä
 • 2014 - 2018 Venäjän maajohtaja, Tikkurila Oyj
 • 2012 - 2014 toimitusjohtaja, Tikkurila Polska S.A.
 • 2010 - 2012 johtaja, BU North, Tikkurila Oyj
 • 2003 - 2010 useita tehtäviä, Tikkurila Oy/ Oyj
 • 2002 - 2003 myyntipäällikkö, Dynea Overlays Oy
 • 1998 - 2002 myyntipäällikkö, Akzo Nobel Coatings Oy
 • 1988 - 1998 myyntiedustaja, Kausalan Tapetti ja Väri Oy

 

Lars Ohlin, (s. 1958), BA (International Business Administration), henkilöstöjohtaja. Atrian palveluksessa vuodesta 2007.
Osakeomistus 31.12.2017: 510 kpl.

Työkokemus

 • 2016-         henkilöstöjohtaja, Atria Oyj.
 • 2014-2016 henkilöstöjohtaja, Atria Skandinavia
 • 2010-2014 johtaja, Ridderheims & Falbygdens (Atria Deli)
 • 2007-2010 liiketoiminnan kehitysjohtaja, Atria Skandinavia
 • 2000-2007 liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sardus
 • 1997-2000 liiketoiminta-alueen johtaja, Nationalencyklopedin
 • 1995-1997 varatoimitusjohtaja, Forte
 • 1992-1995 markkinoinnin kehitysjohtaja, Master Foods Suomi ja Baltia
 • 1988-1992 henkilöstöjohtaja, Master Foods Ruotsi ja Suomi
 • 1987-1988 tuotepäällikkö, Master Foods Ruotsi
 • 1984-1987 tuotepäällikkö, Findus/Nestlé

Pasi Luostarinen, (s. 1966), KTM, johtaja, markkinointi ja markkinatieto. Atrian palveluksessa vuodesta 2000.
Osakeomistus 31.12.2017: 1 880 kpl.

Työkokemus

 • 2016- Johtaja, markkinointi ja markkinatieto, Atria Oyj, 1.12.2016 lähtien.
 • 2011-2016 Johtaja, markkinointi ja tuotekehitys, Atria Suomi
 • 2009-2011 Group Vice President Strategy / Johtaja, markkinointi ja tuotekehitys, Atria-konserni ja Atria Suomi
 • 2007-2011 Group Vice President Brand Management & Cold Cuts / johtaja, lihavalmisteliiketoiminta, Atria-konserni ja Atria Suomi
 • 2006-2007 Group Vice President Marketing & Product Development, Atria-konserni
 • 2000-2006 Markkinointijohtaja, Atria Oyj, Atria Suomi ja Atria Ruotsi
 • 1997-2000 Markkinointijohtaja, Valio
 • 1996-1997 Trade Development Manager, British American Tobacco Nordic
 • 1993-1996 Avainasiakaspäällikkö/ Tuoteryhmäpäällikkö, Fazer Makeiset Oy
 • 1991-1993 Tuotepäällikklö, Oy MallasjuomaLiiketoiminta-alueiden johtajat

Atria Suomi - Mika Ala-Fossi
Atria Ruotsi - Jarmo Lindholm
Atria Venäjä -  Andrey Shkredov (väliaikainen 2018 -)
Atria Tanska & Viro - Tomas Back (Tanska) ja Olle Horm (Viro)


Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut taloudelliset etuudet

 

Johtoryhmän jäsenten omistustiedot: Sisäpiirin osakeomistus