Jukka Moisio, hallituksen jäsen

Jukka Moisio
Syntymävuosi: 1961
Koulutus: KTM, MBA
Päätoimi: Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtaja
Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj toimitusjohtaja 2009-; Ahlström Oyj 1991-2008 (useita eri tehtäviä)
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2014
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen
Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä: ei
Osakeomistus 31.12.2018: 0
Osallistuminen kokouksiin: 12/13