Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää Atrian hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä. Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet on selostettu omassa osiossaan.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2014 palkkioita seuraavasti: 

• kokouskorvaus 300 euroa/kokous;
• työajan menetyskorvaus 300 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
• hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 400 euroa kuukaudessa;
• hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2 200 euroa kuukaudessa;
• hallituksen jäsenen palkkio 1 700 euroa kuukaudessa; ja
• matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan (VR, Ekstra-luokka).

Hallituksen jäsenille vuonna 2014 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallitustyöskentelystä (mukaan lukien hallitustyöskentely yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat: 

Nimi

Asema

Hallitus- ja
valiokunta-

työskentely

Konserniin 
kuuluvilta
saadut 
etuudet

Yhteensä

Seppo Paavolainen puheenjohtaja 72 300   72 300
Timo Komulainen varapuheenjohtaja 44 100 33 900 78 000
Esa Kaarto jäsen 30 600 21 300 51 900
Jukka Moisio jäsen (6.5.201 alk) 15 100   15 100
Kjell-Göran Paxall jäsen 31 800 8 100 39 900
Jyrki Rantsi jäsen 33 300 1 800 24 300
Maisa Romanainen jäsen 24 300   24 300
Harri Sivula jäsen 28 200   28 200
Yhteensä   297 900 65 100 344 800