Nella Ginman-Tjeder, hallituksen jäsen

Syntymävuosi: 1959
Koulutus:  KTM
Päätoimi:  Sairaala Eira Oy, toimitusjohtaja
Keskeinen työkokemus:  Ifolor Oy, toimitusjohtaja 2007-2014; American Express, maajohtaja 2004-2007
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika:
  2016
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
  Viking Malt Oy, hallituksen jäsen 2014-; Stiftelsen Arcada, hallituksen jäsen 2010-;  Oy Indmeas Ab, hallituksen jäsen 2008-
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät: Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen 2013-2015
Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä: ei 
Osakeomistus 31.12.2016: 0
Osallistuminen kokouksiin: 9/10