Nella Ginman-Tjeder, hallituksen jäsen

Nella Ginman-Tjeder
Syntymävuosi: 1959
Koulutus: KTM
Päätoimi: Sairaala Eira Oy, toimitusjohtaja
Keskeinen työkokemus: Sairaala Eira Oy, toimitusjohtaja 2015-; Ifolor Oy, toimitusjohtaja 2007-2014; American Express, maajohtaja 2004-2007
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2016
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Viking Malt Oy, hallituksen jäsen 2014-; Stiftelsen Arcada, hallituksen jäsen 2010-; Oy Indmeas Ab, hallituksen jäsen 2008-
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät: Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen 2013-2015
Riippumattomuus: riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä: ei
Osakeomistus 31.12.2018: 0
Osallistuminen kokouksiin: 13/13