Atria Oyj

Atria Oyj

Hallitus

Atria Oyj:n hallitus

Hallituksen puheenjohtaja 
Seppo Paavolamaanviljelijä, hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2012, 

Hallituksen varapuheenjohtaja 
Jyrki Rantsi,  
agrologi, maanviljelijä, porsas- ja sianlihantuottaja, jäsen vuodesta 2013

Hallituksen jäsenet

Nella Ginman-Tjeder, KTM, Sairaala Eira Oy:n toimitusjohtaja; jäsen vuodesta 2016

Pasi Korhonen, maanviljelijä, luomupihvituottaja; jäsen vuodesta 2016

Jukka Moisio, KTM, MBA, Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtaja; jäsen vuodesta 2014

Kjell-Göran Paxal, maanviljelijä, porsas- ja sianlihantuottaja; jäsen vuodesta 2012

Ahti Ritola , tradenomi,  maanviljelijä; jäsen vuodesta 2018

Harri Sivula, HTM, Tokmanni Oyj:n vt. toimitusjohtaja; jäsen vuodesta 2009


Atrian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Atrian hallituksen jäsenen toimikausi poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksen 6 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen kannalta kolmen (3) vuoden toimikautta hyvänä, eivätkä ole nähneet tarvetta yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden lyhentämiselle. Hallinnointikoodin suosituksesta 10 poiketen kolme hallituksen jäsentä kahdeksasta on yhtiöstä riippumattomia. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan ymmärtäminen edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista lihaliiketoimintaan.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään yhtiön osakkeenomistajien Lihakunnan ja Itikka osuuskunnan osakassopimuksen mukaisesti.

MAR-asetus (Market Abuse Regulation) EU:ssa pvm. 3.7.2016
3. heinäkuuta 2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014, ”MAR”) seurauksena Sisäpiirirekisteriä ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen.  Nykyinen sisäpiirirekisterisivu tullaan poistamaan 2.7.2017.Hallituksen tehtävät     Hallituksen valiokunnat    Palkkiojärjestelmät

Hallituksen ja hallintoneuvoston monimuotoisuutta koskevat periaatteet