Hallintoneuvosto

Sijoittajat

Hallintoneuvosto

Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvostoon ei voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvoston merkittävimmät tehtävät ovat:

• valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa; 
• antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; ja
• antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen johdosta.
 
Yhtiön omistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä nykyistä yhtiöjärjestyksen mukaista hallintoneuvostoon perustuvaa mallia hyvänä, koska se tuo laajakantoista näkemystä yhtiön toimintaan ja päätösten tekemiseen.


Vuonna 2015 Atria Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat henkilöt (20 jäsentä):

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

 • Hannu Hyry s. 1956, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2013 alkaen

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja:

 • Juho Anttikoski s. 1970, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2009

Jäsenet:

 • Mika Asunmaa  s. 1970, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2005
 • Reijo Flink s. 1967, agrologi, toimitusjohtaja, jäsen vuodesta 2014
 • Lassi-Antti Haarala  s. 1966, agrologi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2002
 • Jussi Hantula s. 1955, agrologi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2012
 • Henrik Holm  s. 1966, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2002
 • Veli Hyttinen s. 1973, agrologi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2010
 • Pasi Ingalsuo s. 1966, agrologi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2004
 • Jussi Joki-Erkkilä, s. 1977, maatalousyrittäjä, jäsen vuodesta 2016 lähtien
 • Marja-Liisa Juuse s. 1963, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2015
 • Jukka Kaikkonen s. 1963, agrologi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2013
 • Juha Kiviniemi s. 1972, agronomi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2010
 • Ari Lajunen s. 1975, agronomi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2013 alkaen
 • Mika Niku  s. 1970, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2009
 • Pekka Ojala s. 1964, agrologi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2013 alkaen 
 • Heikki Panula  s. 1955, agronomi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2005
 • Ahti Ritola s. 1964, tradenomi, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2013 alkaen
 • Risto Sairanen s. 1960, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2013 alkaen
 • Timo Tuhkasaari  s. 1965, maanviljelijä, jäsen vuodesta 2002 alkaen.

Kaikki Atria Oyj:n hallintoneuvoston jäsenet kuuluvat jäseninä yhtiön pääomistajien Lihakunnan, Itikka Osuuskunnan ja Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallintoelimiin. Kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat riippuvaisia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2015 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97,4.

 
Hallintoneuvoston tehtävät

Palkkiojärjestelmät

 
MAR (Market Abuse Regulation) -asetus EU:ssa pvm. 3.7.2016
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 ("MAR"), seurauksena Sisäpiirirekisteri -sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen.  Nykyinen sisäpiirirekisterisivu pvm. 2.7.2016 tullaan poistamaan 2.7.2017.

Hallintoneuvoston osakeomistukset yhtiössä 2.7.2016 saakka löytyvät yhtiön Internet-sivuilta kohdasta: Sisäpiiri.