Hallintoneuvosto

Sijoittajat

Hallintoneuvosto

Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Atrian yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvoston tehtävät ovat:

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa;
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; ja
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Hallitus on arvioinut, että kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat riippuvaisia Atriasta, sillä joko he ovat päätoimisia maanviljelijöitä, joilla on, tai he kuuluvat toimivaan johtoon toisessa yrityksessä, jolla on, kyseisen yrittäjän/yrityksen kannalta merkittävä asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde Atria-konsernin kanssa.

Kaikki hallintoneuvoston jäsenet kuuluvat merkittävän osakkeenomistajan Itikka osuuskunnan, merkittävän osakkeenomistajan Lihakunnan tai Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallitukseen tai hallintoneuvostoon. Hallitus on arvioinut, että ne Atrian hallintoneuvoston jäsenet, jotka samanaikaisesti ovat yhtiön merkittävien osakkeenomistajien Itikka osuuskunnan tai Lihakunnan hallituksen jäseniä, ovat merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaisia. Yksinomaan merkittävän osakkeenomistajan hallintoneuvoston jäsenyyttä ei ole pidetty riippuvaisuutta aiheuttavana.

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, koska yhtiön omistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä nykyistä yhtiöjärjestyksen mukaista hallintoneuvostoon perustuvaa mallia hyvänä, koska se tuo laajakantoista näkemystä yhtiön toimintaan ja päätösten tekemiseen. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan ymmärtäminen edellyttää hallintoneuvoston jäseniltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista lihaliiketoimintaan.

Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2020 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.

Atria Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluu 29.4.2021 seuraavat 20 jäsentä:

Nimi

Syntynyt

Jäsen
alkaen

Koulutus

Päätoimi

Osallistuminen kokouksiin

Osakeomistus

Jyrki Halonen

(puheenjohtaja )

1961

2019

maatilateknikko

maanviljelijä

4/4

660

Juho Anttikoski

(varapuheenjohtaja)

1970

2009

 

maanviljelijä

4/4

4 000

Mika Asunmaa

1970

2005

 

maanviljelijä

4/4

11 000

Lassi-Antti Haarala

1966

2006

agrologi

maanviljelijä

4/4

6 000

Mika Herrala

1974

2021

FM, biofysiikka

maanviljelijä

-

100

Veli Hyttinen

1973

2010

agrologi

maanviljelijä

3/4

1 500

Pasi Ingalsuo

1966

2004

agrologi

maanviljelijä

4/4

4 000

Jussi Joki-Erkkilä

1977

2016

 

maatalousyrittäjä

3/4

0

Marja-Liisa Juuse

1963

2015

 

maanviljelijä

4/4

250

Juha Kiviniemi

1972

2010

agronomi

maanviljelijä

4/4

300

määräysvaltayhtiö 184

Risto Lahti

1990

2020

ETK (elintarviketiedeiden kandidaatti)

toimitusjohtaja, Itikka osuuskunta ja Lihakunta

3/3

57

Ari Lajunen

1975

2013

agronomi

maanviljelijä

4/4

0

Vesa Lapatto

1968

2020

agrologi

maitotilayrittäjä

3/3

0

Juha Nikkola

1976

2018

agronomi

maanviljelija

4/4

100

Mika Niku

1970

2009

 

maanviljelijä

4/4

300

Heikki Panula

1955

2005

agronomi

maanviljelijä

4/4

500

Ari Pöyhönen

1970

2020

agronomi

maanviljelijä

373

1000

Risto Sairanen

1960

2013

 

maanviljelijä

4/4

0

Ola Sandberg

1981

2018

agrologi

maanviljelijä

4/4

50

Timo Tuhkasaari

1965

2002

 

maanviljelijä

4/4

600

Hallintoneuvoston tehtävät

Palkkiojärjestelmät

 
MAR (Market Abuse Regulation) -asetus EU:ssa pvm. 3.7.2016
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 ("MAR"), seurauksena Sisäpiirirekisteri -sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen.