Hallintoneuvosto

Sijoittajat

Hallintoneuvosto

Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvostoon ei voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvoston tehtävät ovat:

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa;
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; ja
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, koska yhtiön omistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä nykyistä yhtiöjärjestyksen mukaista hallintoneuvostoon perustuvaa mallia hyvänä, koska se tuo laajakantoista näkemystä yhtiön toimintaan ja päätösten tekemiseen.

 

Atria Oyj:n vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat 20 jäsentä:

Nimi

Syntynyt

Jäsen
alkaen

Koulutus

Päätoimi

Osallistuminen kokouksiin

Osakeomistus

Jukka Kaikkonen

(puheenjohtaja )

1963

2013

 agrologi

maanviljelijä

4/4

500

Juho Anttikoski

(varapuheenjohtaja)

1970

2009

 

maanviljelijä

4/4

4 000

Mika Asunmaa

1970

2005

 

maanviljelijä

4/4

6 000

Reijo Flink

1967

2014

agrologi

toimitusjohtaja

4/4

4 660

Lassi-Antti Haarala

1966

2006

agrologi

maanviljelijä

4/4

6 000

Jussi Hantula

1955

2012

agrologi

maanviljelijä

4/4

791

Hannu Hyry

1956

2013

 

maanviljelijä

4/4

144

Veli Hyttinen

1973

2010

agrologi

maanviljelijä

4/4

1 500

Pasi Ingalsuo

1966

2004

agrologi

maanviljelijä

4/4

4 000

Jussi Joki-Erkkilä

1977

2016

 

maatalousyrittäjä

3/4

0

Marja-Liisa Juuse

1963

2015

 

maanviljelijä

4/4

250

Juha Kiviniemi

1972

2010

agronomi

maanviljelijä

4/4

300

määräysvaltayhtiö 184

Ari Lajunen

1975

2013

agronomi

maanviljelijä

4/4

0

Juha Nikkola

1976

2018

agronomi

maanviljelija

 

0

Mika Niku

1970

2009

 

maanviljelijä

4/4

300

Pekka Ojala

1964

2013

agrologi

maanviljelijä

4/4

100

Heikki Panula

1955

2005

agronomi

maanviljelijä

4/4

500

Risto Sairanen

1960

2013

 

maanviljelijä

4/4

0

Ola Sandberg

1981

2018

agrologi

maanviljelijä

 

0

Timo Tuhkasaari

1965

2002

 

maanviljelijä

4/4

600

Kaikki Atria Oyj:n hallintoneuvoston jäsenet kuuluvat jäseninä yhtiön pääomistajien Lihakunnan, Itikka Osuuskunnan ja Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallintoelimiin. Kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat riippuvaisia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2017 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98 %.

 
Hallintoneuvoston tehtävät

Palkkiojärjestelmät

 
MAR (Market Abuse Regulation) -asetus EU:ssa pvm. 3.7.2016
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 ("MAR"), seurauksena Sisäpiirirekisteri -sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen.  Nykyinen sisäpiirirekisterisivu pvm. 2.7.2016 tullaan poistamaan 2.7.2017.

Hallintoneuvoston osakeomistukset yhtiössä 2.7.2016 saakka löytyvät yhtiön Internet-sivuilta kohdasta: Sisäpiiri. 

Olemme päivittäneet verkko- ja mobiilipalveluidemme tietosuojaselosteen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen ("GDPR") vaatimuksia. Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme verkko- ja mobiilipalveluidemme käyttäjistä, miten käytämme niitä ja miten huolehdimme niiden suojaamisesta. Lue lisää.

Ok