Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q1/2022

Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2021, joka löytyy osoitteesta www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on lisännyt riskejä Atrian toiminnassa. Sotatoimet vaikuttavat elintarvikkeiden, viljojen ja energian maailmankauppaan niin tuotteiden saatavuuden kuin hintojen muutosten kautta.

Ukraina on merkittävä rehuviljojen tuottaja. Viime kesä oli Euroopassa kuiva ja poikkeuksellisen lämmin. Viljasadot olivat pieniä ja rehuviljoista on ollut puutetta jo ennen sotatoimia. Sotatoimet heikentävät rehuviljan riittävyyttä entisestään. Tämän takia tuotantotilojen kustannukset ovat lisääntyneet ja lihan hinta on noussut.

Myös energian hintaan liittyvä riski on kasvanut sotatoimien takia, sillä Venäjä on merkittävä energiantuottaja Euroopassa. Polttoaineiden ja sähkön hinta ovat olleet kasvussa sodan alkamisesta lähtien ja energiakustannusten merkittävän hintavaihtelun ennustetaan jatkuvan.

Etenkin kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen ovat nousseet puheenaiheiksi sotatoimien myötä. Atria on varautunut lisääntyvään kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella valvonnalla pyritään takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa. Atrialla kyberturvallisuuden parantaminen on jatkuva prosessi.

Covid-19 virus vaikuttaa kolmatta vuotta Atrian toimintaan. Vaikutus näkyy muun muassa asiakkaiden ostokäyttäytymisessä, tavarantoimittajien toimitusvarmuuden vaihteluna ja logistiikkaketjun toiminnassa. Sairauspoissaolot ovat olleet merkittäviä vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ja on mahdollista, että niitä esiintyy myös toisella kvartaalilla. Viruksen muuntautumista on edelleen vaikea ennustaan ja pandemian hillitseminen rokotusohjelmien avulla sisältää epävarmuuksia.

Atrian pyrkii ehkäisemään pandemian vaikutusta henkilöstön terveyteen ja työskentelyn turvallisuuteen sekä varmistamaan häiriöttömän toimitusketjun. Keinoina käytetään turvallisuutta lisääviä työskentelytapoja, suojaimia, sosiaalista etäisyyttä, tiedottamista ja opastusta sekä vierailu- ja matkustusrajoituksia.

Atrian Nurmon tehtaalla käsiteltävästä sianlihasta viedään merkittävä osa Kiinaan. Kiinan markkinoilla lihan hinta ja kysyntä voivat vaihdella hyvin nopeasti, mikä on riski sekä volyymille että kannattavuudelle.

Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Euroopassa todetut korkeapatogeeniset lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa. Koska on olemassa riski näiden tautien leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla.