Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q4/2018

Raaka-aineiden ja valmisteiden hintaan, saatavuuteen, laatuun sekä turvallisuuteen liittyvät riskit ovat tavanomaisia ruokatuotannon ketjussa alkutuotannosta kuluttajille. Ne vaikuttavat Atrian liiketoiminnan kannattavuuteen. Kesän huono satokausi on nostanut tuotantokustannuksia lihatiloilla syksyn aikana. Tämä on aiheuttanut nousupainetta raaka-aineiden hintoihin. Afrikkalainen sikarutto on eläinten terveyteen liittyvä riski Virossa. Sikarutto voi levitä myös Suomeen. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan.

Yleinen taloudellinen tilanne, geopoliittiset jännitteet, valuuttakurssien merkittävät muutokset, liha- ja kuluttajatuotemarkkinoiden kehitys sekä kilpailuympäristön vaikutukset aiheuttavat kysynnän kehityksessä epävarmuutta. Tämä heijastuu Atrian strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen ja parantamiseen. Katsauskaudella Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutokset näkyvät konsernin euromääräisessä liikevaihdossa, tuloksessa ja omassa pääomassa.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on strategian toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta riski. Atria panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa henkilöstölle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Katsauskaudella jatkui Atrian Tapa Johtaa -ohjelma ja käynnistettiin Turvallisesti Kotiin Atrialta -työturvallisuusohjelma.

Atria on jatkanut myös erilaisten vahinkoa mahdollisesti aiheuttavien riskien ehkäisyä ja taloudellisten vaikutusten eliminointia jatkuvuussuunnitelmien laadinnalla ja päivityksillä sekä vakuutusohjelmien tarkennuksilla.

Tarkempi kuvaus toimintaan liittyvistä riskeistä esitetään vuosikertomuksessa.