Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

H1/2019

Raaka-aineiden ja valmisteiden laatuun, saatavuuteen, turvallisuuteen sekä hintaan liittyvät riskit ovat tavanomaisia Atrian kannattavuuteen vaikuttavia riskejä ruokatuotannon ketjussa alkutuotannosta kuluttajille.

Afrikkalainen sikarutto on eläinten terveyteen liittyvä tähän ryhmään kuuluva merkittävä maailmanlaajuinen riski. Afrikkalainen sikarutto on levinnyt muun muassa Viroon, Venäjälle ja Kiinaan. Sianlihan kulutus on Kiinassa suurinta maailmassa, eikä Kiina pysty nyt taudin takia itse täyttämään kysyntää. Kiinan ongelmat heilauttavat sianlihan maailmanmarkkinoita ja vaikuttavat niin sianlihan kuin viljan tuotantoon ja hintaan. Sikarutto voi levitä myös Suomeen. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan. Liharaaka-aineen lisäksi myös viljan saatavuus ja hinta ovat merkittävä riski Atrialle, koska ne muuttavat tuotantokustannuksia lihatiloilla.

Yleinen taloudellinen tilanne, geopoliittiset jännitteet, valuuttakurssien merkittävät muutokset, liha- ja kuluttajatuotemarkkinoiden kehitys sekä kilpailuympäristön vaikutukset aiheuttavat kysynnän kehityksessä epävarmuutta. Tämä heijastuu Atrian strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen ja parantamiseen. Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutokset näkyvät konsernin euromääräisessä liikevaihdossa, tuloksessa ja omassa pääomassa. 

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on strategian toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta riski. Atria panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa henkilöstölle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Katsauskaudella jatkuivat Atrian Tapa Johtaa -ohjelma sekä Turvallisesti Atrialta Kotiin -työturvallisuusohjelma. 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on tehty työtä vahinkoa mahdollisesti aiheuttavien riskien ehkäisemiseksi, laadittu päivityksiä jatkuvuussuunnitelmiin sekä suoritettu riskikartoituksia.

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuosikertomuksessa.