Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q3/2022

Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2021, joka löytyy osoitteesta www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.

Vuoden kolmannella neljänneksellä taloudellisen taantuman tunnusmerkit lisääntyivät Euroopassa. Voimakas kustannusinflaatio sekä kohonneet markkinakorot ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa ja julkista taloutta sekä kasvattaneet yritysten kustannuksia. Atrialla raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hinnat ovat nousseet ja energiakustannukset kasvaneet. Kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä energian saatavuus ja kustannusten nousu tulevaisuudessa ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2021 kuivan kesän jälkeen viljojen hinnat nousivat. Ukraina on merkittävä rehuviljojen tuottaja ja sotatoimet sen maaperällä ovat nostaneet viljan hintaa vielä lisää. Ennakkotietojen mukaan tämän kesän viljasato oli Suomessa hieman keskimääräistä parempi. Lannoitteiden ja energian hintojen nousut ovat kuitenkin pitäneet viljojen hinnat korkealla. Näistä syistä myös lihantuotantotilojen kustannukset ovat pysyneet korkealla tasolla.

Runsas vuosi sitten alkanut energian hintojen nousu on jatkunut vuonna 2022. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Venäjälle asetetut pakotteet ovat nopeuttaneet nousua, sillä Venäjä on ollut huomattava energiantuottaja Euroopassa. Energiakustannusten merkittävän hintavaihtelun ennustetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Atria on suojannut sähkön systeemihintariskin siten, että seuraavan kahdentoista kuukauden käytöstä on suojattu n. 80 % ja sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson käytöstä n. 60 %. Sähkön hintariskiä, joka johtuu aluehintaerosta, on suojattu noin 35 %:n edestä. Suojauslaskennan alaisten sähkösuojien käyvän arvon muutos kirjataan omaan pääomaan.

Kyberturvallisuuteen ja informaatiovaikuttamiseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Atria on varautunut lisääntyvään kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella valvonnalla pyritään takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa. Atrialla kyberturvallisuuden parantaminen on jatkuva prosessi.

Covid-19 vaikuttaa kolmatta vuotta Atrian toimintaan. Alkusyksystä viruksen ilmaantuvuus on taas lisääntynyt. Atrian pyrkii ehkäisemään pandemian vaikutusta henkilöstön terveyteen ja työskentelyn turvallisuuteen sekä varmistamaan häiriöttömän toimitusketjun.

Atria on omistajana noin 2 prosentin osuudella Majakka Voima -yhtiössä, johon on kohdistettu Fennovoima-hankkeen takia korvausvaateita. Atrian näkemyksen mukaan on epätodennäköistä, että vaateet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia Atrialle. Atria on kirjannut Majakka Voima Oy:n osakkeiden arvon alas kirjanpidossaan vuonna 2021.

Atria Suomi vie sianlihaa Kiinaan. Kiinan markkinoilla lihan kysyntä ja hinta voivat vaihdella hyvin nopeasti, mikä on riski sekä volyymille että hintatasolle.

Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Euroopassa todetut korkeapatogeeniset lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa. Koska on olemassa riski näiden tautien leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla.