Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q3/2019

Raaka-aineiden ja valmisteiden laatuun, saatavuuteen, turvallisuuteen sekä hintaan liittyvät riskit ovat tavanomaisia Atrian kannattavuuteen vaikuttavia riskejä ruokatuotannon ketjussa alkutuotannosta kuluttajille.

Afrikkalainen sikarutto on eläinten terveyteen liittyvä merkittävä maailmanlaajuinen riski. Se on levinnyt muun muassa Viroon, Venäjälle ja Kiinaan. Sianlihan kulutus on Kiinassa suurinta maailmassa, eikä Kiina pysty taudin takia itse vastaamaan kysyntään tällä hetkellä. Kiinan ongelmat vaikuttavat sianlihan hintaan ja tuotantoon eri puolilla maailmaa. Sikarutto voi levitä myös Suomeen. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan ja sopimustuotantotiloillaan.  

Yleinen taloudellinen tilanne, geopoliittiset jännitteet, valuuttakurssien merkittävät muutokset, liha- ja kuluttajatuotemarkkinoiden kehitys sekä kilpailuympäristön vaikutukset aiheuttavat kysynnän kehityksessä epävarmuutta. Tämä heijastuu Atrian strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen ja parantamiseen. Atrialla merkittävimmät euromääräiseen liikevaihtoon, tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttavat valuuttakurssien muutokset tapahtuvat Venäjän ruplassa ja Ruotsin kruunussa.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on strategian toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta riski. Atria panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa henkilöstölle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Atrian Tapa Johtaa -ohjelma sekä Turvallisesti Atrialta Kotiin -työturvallisuusohjelma jatkuivat myös vuoden kolmannella neljänneksellä.

Työ riskien ehkäisemiksi on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä. Riskikartoituksia on tehty Suomessa sekä Ruotsissa. Myös Atrian riskienhallintakäsikirjaan on tehty päivityksiä.

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuosikertomuksessa 2018