Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q4/2017

Raaka-aineen ja valmisteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät häiriötekijät alkutuotannosta kulutukseen ovat Atrian toimintaympäristössä tavanomaisia lähiajan riskejä. Raaka-aineiden hintakehitys, yleinen taloudellinen tilanne, markkinoiden kehitys sekä kilpailijoiden toiminta voivat luoda epävarmuutta Atrian tuotteiden kysynnän kehitykseen.

Muut mahdolliset lähiajan epävarmuudet Atrian toiminnassa liittyvät strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen tai parantamiseen sekä hankittavien liiketoimintojen integroimiseen.

Afrikkalainen sikarutto on edelleen häiriötekijä Virossa. Sen leviäminen Suomeen on riski. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan ja pyrkii hallitsemaan riskiä.

Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutokset heijastuvat konsernin euromääräiseen liikevaihtoon ja tulokseen. Tarkempi kuvaus toimintaan liittyvistä riskeistä esitetään vuosikertomuksessa.