Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q1/2020

Maaliskuussa 2020 pandemiaksi laajentunut koronaviruspandemia (COVID-19) ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat Atrian kannalta merkityksellisin katsauskauden ja myös katsauskautta seuraavan vuosineljänneksen riskitapahtuma, jolla on laaja vaikutus Atrian toimintaan, Atrian toiminta-alueiden maiden talouteen sekä elintarvikemarkkinoihin.

Pandemian aikana kotimaisen ruuantuotannon ja elintarviketeollisuuden rooli kansallisen huoltovarmuuden turvaajana on tavallistakin tärkeämpi. Elintarvikkeiden toimitusvarmuuden vaatimus korostuu. Toiminnan keskeytymätön jatkaminen sekä tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen ovat olleetkin Atrian ensisijaisia tehtäviä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisen lisäksi. Tilanne on vaatinut ketterää sopeutumista muuttuneisiin olosuhteisiin sekä kysynnän nopeisiin muutoksiin. Kotona tapahtuva ruokailu on kasvattanut myyntiä vähittäiskauppoihin, kun taas ravintolatoiminnan rajoitukset sekä julkisen hallinnon etätyökäytännöt ovat pienentäneet myyntiä näiden alojen asiakkaille.

Atrian on tehnyt päätöksiä tuotantoon sekä henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista kuten kapsiteetin muutoksista, tuotevalikoimasta, työturvallisuudesta, etätyöskentelystä, työterveydenhuollosta, sähköisestä tiedottamisesta sekä mobiilitiedottamisen käyttöönotosta, alueellisista varotoimista, matkustusrajoitteista ja kokous- sekä vierailukäytäntöjen muutoksista.

Myös nopeisiin muutoksiin sopeutuminen on riskitekijä. Tuotannossa tehdyt sopeuttamistoimet, kapasiteetin kasvattaminen, ylityöt, työturvallisuuden ylläpitäminen, hävikki sekä lisääntyneet hygieniavaatimukset ovat lisänneet kustannuksia. Hankinta on saanut toistaiseksi ostettua raaka-aineet sekä muut materiaalit tuotannon varmistamiseksi. Elintarvikkeiden käsittelyn edellyttämien henkilökunnan suojavarusteiden hankinnassa on esiintynyt jonkin verran haasteita.

Koronaviruspandemia on realisoinut myös muita Atrian aikaisemmin tunnistamia riskejä kuten valuuttakurssien merkittävät muutokset sekä geopoliittiset päätökset. Tilanne ei ole sulkenut pois myöskään muita tavanomaisia riskejä Atrian toiminnassa kuten merkittävä eläintauti, tuotteiden laatu sekä turvallisuus tai erilaiset vahinkoriskit. Näitä riskejä hallitaan ja riskeihin liittyviä varotoimenpiteitä suoritetaan koko ajan koronapandemiankin keskellä.

Lähitulevaisuudessa kasvavia pandemian riskejä ovat erityisesti Food Service -asiakkaiden luottotappiot sekä kuluttajien ostokäyttäytymisen vaikutus myynnin rakenteeseen ja siten kannattavuuteen. Riskejä liittyy myös liiketoimintojen investointien toteutusaikatauluihin sekä erilaisiin toiminnan kehitysprojekteihin. Edellä kerrotut riskit esiintyvät kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla, mutta niiden painotus voi vaihdella sen mukaan, miten myynti on aikaisemmin kohdistunut eri myyntikanaviin ja miten kauan sekä kuinka laajasti koronapandemian rajoitukset kussakin maassa ovat voimassa.

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuosikertomuksessa 2019.