Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q4/2022

Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2021, joka löytyy osoitteesta www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.

Helmikuusta 2022 jatkunut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Venäjälle asetetut pakotteet aiheuttivat epävakautta liiketoiminnassa myös vuoden viimeisellä kvartaalilla. Taloudellisen taantuman merkit lisäsivät epävarmuutta. Kustannusinflaatio sekä kohonneet markkinakorot ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa ja julkista taloutta sekä kasvattaneet yritysten kustannuksia. Atrialla raaka-aineiden sekä pakkausmateriaalien hinnat ovat nousseet ja energiakustannukset kasvaneet. Atrian hyvät asiakassuhteet ovat kuitenkin mahdollistaneet kasvaneiden kustannusten osittaisen siirtämisen hintoihin.

Lannoitteiden ja energian hintojen nousut ovat pitäneet viljojen hinnat korkealla ja kasvattaneet lihantuotantotilojen kustannuksia. Energian hintojen nousu jatkuu jo toista vuotta. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat nopeuttaneet nousua, sillä Venäjä on ollut huomattava energiantuottaja Euroopassa. Energiakustannusten merkittävän hintavaihtelun ennustetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Atria on suojannut sähkön systeemihintariskin siten, että seuraavan kahdentoista kuukauden käytöstä on suojattu n. 80 % ja sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson käytöstä n. 70 %. Sähkön hintariskiä, joka johtuu aluehintaerosta, on suojattu noin 45 %:n edestä. Suojauslaskennan alaisten sähkösuojien käyvän arvon muutos kirjataan omaan pääomaan.

Atria on varautunut lisääntyneeseen kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella valvonnalla pyritään takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa. Atrialla kyberturvallisuuden parantaminen on jatkuva prosessi.

Covid-19 virus on vaikuttanut maailmantalouteen nyt kolme vuotta. Virus muuntautuu edelleen eri varianteiksi ja sen ilmaantuvuus vaihtelee. Muutoksia on vaikea ennustaa ja pandemian hillitseminen rokotusohjelmien avulla sisältää epävarmuuksia. Atrian pyrkii ehkäisemään pandemian vaikutusta henkilöstön terveyteen ja työskentelyn turvallisuuteen sekä varmistamaan häiriöttömän toimitusketjun.

Atria on omistajana noin 2 prosentin osuudella Majakka Voima -yhtiössä, johon on kohdistettu Fennovoima-hankkeen takia korvausvaateita. Atrian näkemyksen mukaan on epätodennäköistä, että vaateet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia Atrialle. Atria on kirjannut Majakka Voima Oy:n osakkeiden arvon alas kirjanpidossaan vuonna 2021.

Atria Suomi vie sianlihaa Kiinaan. Kiinan markkinoilla lihan kysyntä ja hinta voivat vaihdella hyvin nopeasti, mikä on riski sekä volyymille että hintatasolle.

Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Euroopassa todetut korkeapatogeeniset lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa. Koska on olemassa riski näiden tautien leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla.