Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q2/2021

Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2020, joka löytyy osoitteesta www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.

Ihmisten ja eläinten terveyteen sekä hyvinvointiin liittyviä riskejä esiintyi myös vuoden 2021 toisella kvartaalilla. Alkuvuodesta 2020 todettu COVID-19 pandemia aiheuttaa epävarmuutta Atrian toiminnassa, vaikka koronarokotukset ovat edenneet hyvin ja ihmisten liikkumiseen sekä liiketoimintaan liittyviä rajoitteita on pystytty osittain poistamaan. Syinä edelleen esiintyvään epävarmuuteen ovat pandemian kesto, viruksen variantit sekä maakohtaisten rokotusohjelmien täytäntöönpanon nopeus. Koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös kansantalouteen, lainsäädäntöön ja viranomaissääntelyyn liittyviin riskeihin. Katsauskaudelle Atria on panostanut henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen sekä tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitoon.

Digitalisoituva ja globalisoituva maailma on tuonut mukanaan kyberriskit. Kyberrikollisuuteen ja tietotekniikkahäiriöihin liittyviä riskejä voi kohdistua Atrian toimintaan joko suoraan tai palveluntarjoajien järjestelmien kautta. Niitä pyritään estämään ja niiltä suojautumaan suunnitelmallisella valvonnalla ja tietoturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä.

Alkutuotannon tuotantopanosten kustannusnousut ja kuivuuden jatkuessa syksyn mahdollisesti heikot satonäkymät voivat lisätä lihantuotannon kustannuspaineita.

Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyvä afrikkalainen sikarutto on vaikuttanut sianlihan hintaan eri puolilla maailmaa. Koska on olemassa riski sikaruton leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. Euroopassa todetut lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa.