Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q1/2019

Raaka-aineiden ja valmisteiden hintaan, saatavuuteen, laatuun sekä turvallisuuteen liittyvät riskit ovat tavanomaisia ruokatuotannon ketjussa alkutuotannosta kuluttajille. Ne vaikuttavat Atrian liiketoiminnan kannattavuuteen. Viime kesän huono satokausi on nostanut tuotantokustannuksia lihatiloilla. Tämä on nostanut raaka-aineiden hintoja. Afrikkalainen sikarutto on eläinten terveyteen liittyvä riski Virossa. Sikarutto voi levitä myös Suomeen. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan.

Yleinen taloudellinen tilanne, geopoliittiset jännitteet, valuuttakurssien merkittävät muutokset, liha- ja kuluttajatuotemarkkinoiden kehitys sekä kilpailuympäristön vaikutukset aiheuttavat kysynnän kehityksessä epävarmuutta. Tämä heijastuu Atrian strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen ja parantamiseen. Katsauskaudella Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutokset näkyvät konsernin euromääräisessä liikevaihdossa, tuloksessa ja omassa pääomassa.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on strategian toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta riski. Atria panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa henkilöstölle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Katsauskaudella jatkuivat Atrian Tapa Johtaa -ohjelma sekä Turvallisesti Atrialta Kotiin -työturvallisuusohjelma.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on tehty työtä erilaisten vahinkoa mahdollisesti aiheuttavien riskien ehkäisemiseksi, laadittu päivityksiä jatkuvuussuunnitelmiin sekä suoritettu riskikartoituksia.

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuosikertomuksessa.