Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q3/2021

Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2020, joka löytyy osoitteesta www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.

COVID-19-pandemian jatkuminen ja sen leviämisen estämiseksi tehtävät toimenpiteet muodostivat keskeisimmän riskin Atrian liiketoiminnalle myös vuoden kolmannella kvartaalilla. Pandemia on vaikuttanut tuotteiden kysyntään, tehtaiden toimintaan, henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin sekä henkilöiden liikkumiseen. Atrian liiketoiminnassa välittöminä vaikutuksina esiintyneet ravintolatoiminnan kansalliset rajoitukset ovat katsauskaudella osittain poistuneet. Rokotusohjelmien täytäntöönpano on edistynyt Atrian toimintamaissa hyvin ja pandemiaan liittyviä rajoituksia on jo osittain purettu. Maailmanlaajuisesti pandemian hillitseminen rokotusohjelmien avulla sisältää kuitenkin edelleen epävarmuuksia.

Kuiva ja poikkeuksellisen lämmin kesä niukensivat viljasatoja Suomessa. Myös elokuun sateet heikensivät sadon laatua. Tämän takia lihan tuotantotilojen kustannukset ovat kasvaneet, ja tämä on aiheuttanut nousupainetta lihan hintaan.

Maakaasun hinnan jyrkkä nousu on nostanut muidenkin polttoaineiden hintoja. Tämä ja kuivan kesän seurauksena heikentynyt vesitilanne ovat nostaneet pörssisähkön hinnan ennätyskorkealle. Atrian suojautuminen sähkön hintariskeiltä on ollut tehokasta, joten korkea hintataso ei ole toistaiseksi vaikuttanut tuotantokustannuksiin.

Digitalisoituva ja globalisoituva maailma on tuonut mukanaan kyberriskit. Kyberrikollisuuteen ja tietotekniikkahäiriöihin liittyviä riskejä voi kohdistua Atrian toimintaan joko suoraan tai palveluntarjoajien järjestelmien kautta. Niitä pyritään estämään ja niiltä suojautumaan suunnitelmallisella valvonnalla ja tietoturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä.

Atrian Nurmon tehtaalla käsiteltävästä sianlihasta viedään merkittävä osa Kiinaan. Kiinan markkinoilla lihan hinta voi vaihdella hyvin nopeasti, mikä on riski sekä tuotannolle että hintatasolle.

Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Euroopassa todetut korkeapatogeeniset lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa. Koska on olemassa riski näiden tautien leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla.