Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

H1/2017
Mahdolliset riskit Atrian toiminnassa liittyvät strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen tai parantamiseen sekä hankittavien liiketoimintojen integroimiseen.

Myös yleinen taloudellinen tilanne, markkinoiden kehitys sekä kilpailijoiden toiminta vaikuttavat Atrian riskeihin. 

Raaka-aineen ja valmisteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät häiriötekijät alkutuotannosta kulutukseen ovat Atrian toimintaympäristössä tavanomaisia riskejä.

Afrikkalainen sikarutto on edelleen häiriötekijä Virossa. Riskinä on, että afrikkalainen sikarutto leviää 
Suomeen. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan ja pyrkii hallitsemaan riskiä.

Ruplan arvon heilahtelu heijastuu konsernin euromääräiseen liikevaihtoon ja tulokseen.