Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q4/2019

Raaka-aineiden ja valmisteiden laatuun, saatavuuteen, turvallisuuteen sekä hintaan liittyvät riskit ovat tavanomaisia Atrian kannattavuuteen vaikuttavia riskejä ruokatuotannon ketjussa alkutuotannosta kuluttajille. 

Afrikkalainen sikarutto on eläinten terveyteen liittyvä merkittävä maailmanlaajuinen riski. Se on levinnyt muun muassa Viroon, Venäjälle ja Kiinaan. Sianlihan kulutus on Kiinassa suurinta maailmassa, eikä Kiina pysty taudin takia itse vastaamaan kysyntään tällä hetkellä. Kiinan ongelmat vaikuttavat sianlihan hintaan ja tuotantoon eri puolilla maailmaa. Sikarutto voi levitä myös Suomeen. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan ja sopimustuotantotiloilla.

Yleinen taloudellinen tilanne, geopoliittiset jännitteet, valuuttakurssien merkittävät muutokset, liha- ja kuluttajatuotemarkkinoiden kehitys sekä kilpailuympäristön vaikutukset aiheuttavat kysynnän kehityksessä epävarmuutta. Tämä heijastuu Atrian strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen ja parantamiseen. Atrialla merkittävimmät euromääräiseen liikevaihtoon, tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttavat valuuttakurssien muutokset tapahtuvat Venäjän ruplassa ja Ruotsin kruunussa. 

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on strategian toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta riski. Atria panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa henkilöstölle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia. Vuonna 2019 on panostettu Atrian Tapa Johtaa -ohjelmaan sekä Turvallisesti Atrialta Kotiin -työturvallisuusohjelmaan.

Tilivuoden aikana on jatkettu työtä riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Riskikartoituksia on tehty yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa sekä Suomessa että Ruotsissa. Riskejä on tunnistettu myös omatoimisesti liiketoiminta-alueilla. Vakuutusohjelmia on tarkennettu. Atrian riskienhallintakäsikirjaan on myös tehty päivityksiä.

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä esitetään vuosikertomuksessa.