Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q1/2021

Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2020, joka löytyy osoitteesta www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.

Vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin keskeiset riskit liittyivät ihmisten sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Alkuvuodesta 2020 todetun COVID-19 pandemian vaikutus Atrian toimintaa jatkuu jo toista vuotta. Vaikka koronarokotukset ovat alkaneet monissa maissa, pandemian kesto ja maakohtaisten rokotusohjelmien täytäntöönpanon nopeus aiheuttavat edelleen epävarmuutta Atrian toiminnassa. Atrian liiketoimintaan vaikuttavat myös viranomaisten tekemät liikkumiseen ja liiketoimintaan liittyvät rajoitukset eri maissa, henkilöstön terveys ja sen turvaaminen sekä toimitusvarmuuden ylläpito. Koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös kansantalouteen, lainsäädäntöön ja viranomaissäätelyyn liittyviin riskeihin.

Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyvä afrikkalainen sikarutto on vaikuttanut sianlihan hintaan, kysyntään ja tarjontaan eri puolilla maailmaa. Koska on olemassa riski sikaruton leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. Euroopassa todetut lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa.

Toimitusketjuihin liittyvät riskit ovat tavanomaisia Atrian toiminnassa. Näistä esimerkkinä on maaliskuussa Suezin kanavassa poikittain kääntyneen rahtialuksen aiheuttama kanavan tukkeutuminen. Atrian kontteja oli kanavassa jumissa olleissa laivoissa. Tilanteesta ei aiheutunut kuitenkaan suoria taloudellisia vahinkoja.

Kyberrikollisuuteen ja tietotekniikkahäiriöihin liittyviä riskejä kohdistuu myös Atrian toimintaan. Niitä pyritään estämään ja niiltä suojautumaan suunnitelmallisella valvonnalla ja tietoturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä.