Miksi sijoittaa Atriaan?

Miksi sijoittaa Atriaan?

Atria on vakaasti kehittyvän toimialan arvostettu ja vastuullinen toimija, jolla on hyvät kannattavan kasvun edellytykset niin koti- kuin vientimarkkinoilla.

  • Atrian tuotteiden kokonaiskysyntä on vakaata keskipitkällä, osin pitkälläkin aikavälillä
  • Lihan kysyntä kasvaa globaalisti
  • Kasvumahdollisuuksia uusissa tuotesegmenteissä ja uusilla markkina-alueilla
  • Vahva tase, joka mahdollistaa investoinnit sekä orgaanisen kasvuun että mahdollisiin yritysostoihin
  • Suuri teollinen mittakaava, joka vastaa toimialan ja asiakaskunnan kilpailutilanteeseen 
  • Tuottavuutta ja kannattavuutta korostava johtaminen
  • Toimialan johtavaa kaupallista osaamista 
  • Vahvat ja arvostetut brändit, joista osalla huomattava kansainvälisen kasvun potentiaali
  • Vahva markkina-asema kaikilla liiketoiminta-alueilla

Toimintaympäristön muutoksiin vastaava, johdonmukainen strategia.

Markkina-asema liiketoiminta-alueilla