Varautuminen koronaviruspandemiaan Atrialla

Ajankohtaista

Varautuminen koronaviruspandemiaan Atrialla

VARAUTUMINEN KORONAVIRUSPANDEMIAAN ATRIALLA

Ruokaviraston tiedotteessa 31.1.2020 todetaan, että tämän hetkisen tiedon mukaan koronavirus ei tartu ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä. Näin ollen elintarvikkeiden valmistusta ja käyttöä ei ole syytä rajoittaa pandemiankaan aikana.

Pandemian mahdolliset vaikutukset voivat sen sijaan kohdistua henkilöstön riittävyyteen ja raaka-aineiden saatavuuteen. Atrialla on tuotteiden valmistuksen suhteen olemassa priorisointimalli, jolla pyritään turvaamaan tuoteryhmittäin suurimpien tuotteiden valmistus poikkeustilanteissa. Jatkuvuussuunnitelma ja toimintamalli akuuttiin kriisinhallintaan on laadittu, minkä avulla varmistetaan liiketoiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuvuus myös pandemiatilanteessa.

Tähän mennessä Atrialla on jo otettu käyttöön seuraavat toimenpiteet:

  • Henkilöstölle on laadittu matkustusohje koronaviruksen varalta. Konsernissa on toistaiseksi lentomatkustaminen kielletty. Lisäksi kaikkea matkustamista tulee välttää. Atria ei myöskään ota vastaan vierailijoita tehdaspaikkakunnille.
  • Atria Suomi on laatinut poikkeustilanteeseen suojainten käyttöä koskevan ohjeen, jolla varmistetaan tuotannossa hygieniasuojainten riittävyys ja asianmukainen käyttö.
  • Henkilöstölle on laadittu toimintaohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Näissä ohjeissa otetaan kantaa henkilökohtaiseen hygieniaan sekä toimimiseen tehdasalueilla ja tuotanto-osastoilla. Työhön paluu matkailun tai mahdollisen koronavirus altistuksen jälkeen on ohjeistettu, linjassa valtion hallituksen ja viranomaistahojen ohjeiden kanssa.

Jatkuvuussuunnitelma sisältää mm.

  • Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Kriittisten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien saatavuuteen on suunnitelma vaihtoehtoisten toimittajien osalta.
  • Lähikontaktien määrää ja työnkiertoa on rajattu osastoilla taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Suunnitelma henkilöstön liikkuvuuteen eri osastojen välillä mahdollisten laajojen sairaspoissaolojen vuoksi on laadittu.
  • Varmistetaan, ettei saapuvien raaka-aine-erien kuljetushenkilöstö levitä koronavirusta tehdasalueelle tiukennetuin ilmoittautumis- ja kyselymenettelyin.
  • Atria säilyttää keskusteluyhteyden viranomaistahojen kanssa ja noudattaa virallisia ohjeistuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi samalla varmistaen elintarviketuotannon jatkuvuuden.

Ensisijaisesti näillä toimilla Atria haluaa turvata henkilöstönsä hyvinvoinnin ja varmistaa tuotteiden ja palvelujen toimitukset asiakkailleen. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan tilanteen mukaan.

Atria Suomi Oy