Uutishuone

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

10.1.2022 13:30

Atria Oyj, pörssitiedote, 10.1.2022 klo 13.30


Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Juho Anttikosken toimikunnan puheenjohtajaksi.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen. Jukka Moision jäädessä pois hallituksesta omasta pyynnöstään yhtiökokouksen yhteydessä nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valitaan Mika Joukio.


Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2021. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 800 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2 600 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 2 200 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan
 

Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2021. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan


Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.


Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU
www.atria.com
Keskeiset tiedotusvälineet
Nasdaq Helsinki Oy