Uutishuone

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020: Atrian liikevaihto ja -voitto kasvoivat epävakaassa toimintaympäristössä

29.4.2020 08:00

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 29.4.2020, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2020


Atrian liikevaihto ja -voitto kasvoivat epävakaassa toimintaympäristössä

Tammi-maaliskuu 2020

- Konsernin liikevaihto oli 356,7 miljoonaa euroa (336,4 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa) eli 0,6 prosenttia (-0,8 %) liikevaihdosta.
-
Atria Suomen liikevaihto kehittyi myönteisesti ja liikevoitto kasvoi. Vienti Kiinaan kehittyi myönteisesti.
- Atria Ruotsin myynti kasvoi erityisesti siipikarjatuotemyynnin ansiosta. Liiketappio puolittui.
- Atria Venäjän liiketappio pieneni viime vuodesta.
- Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
- Koronaviruspandemia (COVID-19) vaikutti Atrian liiketoimintaan katsauskauden lopulla, mutta toimitusvarmuus pysyi hyvänä ja rahoitusasema säilyi vahvana.
- Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi maaliskuun lopulla. Myyntivolyymit Food Service -asiakkaille pienenivät.
- Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta.
- Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,42 euroa (0,40 euroa) osakkeelta.
 

Q1 Q1
Milj. € 2020 2019 2019
Liikevaihto
   Atria Suomi 252,6 241,0 1 033,8
   Atria Ruotsi 71,5 66,6 289,4
   Atria Tanska & Viro 26,5 21,8 96,6
   Atria Venäjä 16,1 15,8 73,8
   Eliminoinnit -10,0 -8,7 -42,3
Liikevaihto yhteensä 356,7 336,4 1 451,3
Liikevoitto
   Atria Suomi 6,2 3,9 40,0
   Atria Ruotsi -2,1 -4,1 -6,1
   Atria Tanska & Viro 0,3 0,6 4,4
   Atria Venäjä -1,3 -2,2 -4,0
   Kohdistamattomat -0,9 -1,0 -3,1
Liikevoitto yhteensä 2,2 -2,8 31,1
Liikevoitto-% 0,6 % -0,8 % 2,1 %
Tulos ennen veroja 1,1 -3,7 26,2
Osakekohtainen tulos, € 0,01 -0,15 0,54
 

Juha Gröhn, toimitusjohtaja

”Atrian liikevaihto kasvoi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Karkeasti noin puolet kasvusta on seurausta maaliskuun loppupuolen lisääntyneestä myynnistä ihmisten varautuessa koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen lisäämällä ruokaostoja. Kuluttajien käyttäytyminen on näiltä osin ollut samanlaista kaikissa maissa, joissa Atria ruokaa valmistaa.

Tulos parani edellisvuodesta – toki alkuvuoden tulostaso on ajanjaksolle tyypillinen. Vuosi sitten vuoden alku oli tavanomaista vaisumpi ja vertailuluvut ovat heikommat kuin tavallisesti. Koronapandemian vaikutus tulokseen on kokonaisuutena neutraali. Liikevaihto toki kasvoi, mutta osa kasvusta saatiin aikaan runsailla ylitöillä ja erityisjärjestelyillä. Poikkeustilaan siirtyminen tapahtui ripeästi.

Maaliskuussa tapahtui suuri muutos myyntikanavien painottumisessa. Vähittäiskauppaan suuntautuva myynti kasvoi ja Food Service -myynti pieneni. Ravintoloiden, julkishallinnon ruokailun ja työpaikkaruokailun sulkeutuminen osittain tai jopa kokonaan, vaikuttaa erittäin voimakkaasti Food Service -myynnin liikevaihtoon ja koko Atrian tuotevalikoimaan. Ravintolaruoan ainekset eivät täysin löydä paikkaansa kotiruoan valmistuksessa – pihvit syödään useimmiten ravintoloissa. Tällä hetkellä myynnin tasapaino vähittäiskaupan ja Food Servicen välillä ei ole optimaalinen.

Kiinan talous myös sianlihan tuonnin osalta piristyi maaliskuussa. Atrian toimitukset Kiinaan nimenomaan maaliskuussa olivat kaikkien aikojen suurimmat kuukausitoimitukset. Tammi- ja helmikuu olivat melko vaisuja myyntikuukausia. Kysyntää Kiinassa on. Maailmankaupan poikkeustilanne on vaikuttanut meriteitse kulkevaan logistiikkaan. Merikonteista ja konttilaivojen konttipaikoista on ajoittain niukkuutta.

Atrialla poikkeustilan hallintaa ovat henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaaminen, toiminnan keskeytymätön jatkaminen ja tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen. Atria on myös lisännyt kassavarojen määrää tavanomaista tasoa korkeammalle pitääkseen konsernin maksuvalmiuden hyvänä. Tämä toisaalta näkyy velan lisääntymisenä. Rahoituksen saatavuus on ollut hyvä.

Koronaviruspandemian vuoksi asetettujen rajoitteiden ollessa voimassa ja niiden vaikuttaessa kaikkeen toimintaan, myös Atrialla eletään poikkeustilassa. Lyhyellä aikavälillä vaikutukset ovat myyntivolyymien muutokset eri myyntikanavissa ja muutokset tuotevalikoimassa. Pidemmällä ajanjaksolla kuluttajien ostovoiman kehitys vaikuttaa myös ruokaostoksiin.

Tällä hetkellä keskitymme tehtaiden keskeytymättömään pyörittämiseen ja toistaiseksi tässä on onnistuttu hyvin.“


Tammi-maaliskuu 2020

Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 356,7 miljoonaa euroa (336,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa). Atrian liikevaihto Suomessa kasvoi lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ja viennin johdosta. Erityisesti sianlihan vienti Kiinaan kehittyi myönteisesti. Liikevoitto parani, mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta kokonaistuottavuudesta.

Ruotsissa liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa lähes 10 prosenttia lisääntyneen siipikarjatuotteiden myynnin ansiosta. Myös muiden tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan vahvistui Ruotsissa. Atria Ruotsin vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia. Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia, mikä johtui myyntivolyymien lisääntymisestä ja hintojen noususta. Kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat liikevoittoa erityisesti Tanskassa. Atria Venäjän Food Service- ja Sibylla-tuotteiden myynti lisääntyi, ja myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuotta jonkin verran pienempi.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttivat Atrian toimintaympäristöön katsauskauden lopulla. Ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä kansallisilla rajoituksilla ja suosituksilla oli vaikutuksia Atrian liiketoimintaan. Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi maaliskuun lopulla. Myyntivolyymit Food Service -asiakkaille pienenivät.

Poikkeusoloihin siirtyminen Atrian toiminnoissa suoritettiin nopeasti, jotta yhtiön toimintakyky pystyttiin säilyttämään. Toiminnan keskeytymätön jatkaminen ja tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen olivat Atrian ensisijaisia tehtäviä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisen lisäksi. Tuotantolaitoksilla otettiin käyttöön uusia käytäntöjä, joilla pyritään estämään mahdollinen virustartunnan leviäminen. Suojavarusteiden käyttöä lisättiin, turvaväleihin ja käsihygieniaan annettiin uusia ohjeita ja toimihenkilöille annettiin suositus etätöiden tekemisestä. Erityisjärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 252,6 miljoonaa euroa (241,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Sianlihan vienti Kiinaan kehittyi myönteisesti erityisesti katsauskauden lopulla. Food Service -tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa hieman pienempi. Liikevoitto nousi 6,2 miljoonaan euroon (3,9 milj. euroa), mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta kokonaistuottavuudesta.


Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 71,5 miljoonaa euroa (66,6 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa parani lähes 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Siipikarjatuotteiden hyvä myynti vahvisti liikevaihtoa. Myös muiden tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan kasvoi vertailukauteen verrattuna. Food Service -tuotteiden myynti pieneni jonkin verran. Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-4,1 milj. euroa). Tulosta painoivat heikentynyt kruunun kurssi ja kohonneet raaka-aineiden hinnat. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.

Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 26,5 miljoonaa euroa (21,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Tanskassa myynti vähittäiskauppaan kasvoi yli 20 prosenttia, mutta kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat liikevoittoa. Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi peräti 22 prosenttia, esimerkiksi jauhelihan myynti kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa (15,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 0,7 prosenttia. Liiketulos oli -1,3 miljoonaa euroa (-2,2 milj. euroa).  Liikevaihdon kasvu johtui Food Service- ja Sibylla-tuotteiden myynnin lisääntymisestä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuotta jonkin verran pienempi. Casademont-tuotteiden myynti on pysynyt hyvällä tasolla koko katsauskauden. Myös Pit-Product tuotteiden myynti kääntyi parempaan katsauskauden lopussa. Liiketulosta painoivat myynnin alhaiset volyymit vähittäiskauppaan.

Atria on askeleen lähempänä hiilineutraalia ruoantuotantoa

Atrian tytäryhtiön A-Rehun siipikarjarehun uusi valmistuslinja otettiin käyttöön Koskenkorvan rehutehtaalla. Uusi rehutehdas tuo lisää kapasiteettia kotimaisten valkuaisrehujen valmistukseen. Atrian tavoitteena on hiilineutraali ruokaketju, ja eläinten rehustuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa lihan hiilijalanjälkeen. Nyt käyttöönotettu uusi valmistuslinja mahdollistaa kotimaisten valkuaisrehujen jalostuksen broilereiden ja sikojen rehuksi. Tämän ansiosta kaikki Atrian lihasikaketjun lihasikalat voivat jatkossa hankkia sioilleen täysin soijattomat rehut. Atrian tavoitteena on korvata soija kotimaisilla vaihtoehdoilla broilerin ja sian rehuissa, ja siten edelleen pienentää kanan ja possun lihan hiilijalanjälkeä jopa 15 prosenttia.
 

Tunnusluvut
 
milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
 
Oma pääoma/osake, EUR 14,24 14,57 14,85
Korolliset velat 291,4 278,2 228,3
Omavaraisuusaste, % 43,0 % 44,6 % 46,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 60,9 % 65,3 % 51,6 %
Bruttoinvestoinnit 11,9 10,3 40,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,3 % 3,1 % 2,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 486 4 430 4 454
 

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2020 Atria-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2019 (31,1 milj. euroa).

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja heikentävät ennustettavuutta.

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla edellä mainittuja voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on entisestään vaikeuttanut yhtiön kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service -asiakkaille. Koronavirusepidemian vallitessa arkiruuan merkityksen odotetaan vahvistuvan.

Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi. 


Hallituksen voitonjakoehdotus 2019

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2019 osinkoa 0,42 euroa osakkeelle (0,40 euroa).

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2020 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.


Osavuosikatsauksen julkistaminen
Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn esittelee yhtiön Q1-tuloskehitystä webcastissa tänään 29.4. klo 10.00 –11.00. Webcast on nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/. Webcastin aikana voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatin välityksellä. Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset/.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com


 

Liitetiedostot