Uutishuone

Atrialla vahva vuosi – strategia toi tulosta

15.2.2018 08:00

Atria Oyj, Tilinpäätöstiedote 15.2.2018, klo 8.00

ATRIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017

Atrialla vahva vuosi – strategia toi tulosta

Loka-joulukuu 2017
- Konsernin liikevaihto oli 374,4 miljoonaa euroa (356,8 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa) eli 3,6 prosenttia (3,0 %) liikevaihdosta.
- Atria keskittää sianlihan tuotannon Jyväskylästä Nurmon tehtaalle.
- Atria päätti toteuttaa muutoksia operatiivisessa konsernirakenteessa 1.1.2018 alkaen: Atria Ruotsi omaksi liiketoiminta-alueeksi, Tanska ja Viro liitettiin yhdeksi liiketoiminta-alueeksi.

Tammi-joulukuu 2017
- Konsernin liikevaihto oli 1 436,2 miljoonaa euroa (1 351,8 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 40,9 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa) eli 2,8 prosenttia (2,3 %) liikevaihdosta.
- Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen. Terveen Kasvun -strategian mukaiset investoinnit ja kehittämisohjelmat tukivat tuloskehitystä.
- Kiinan vienti käynnistyi toukokuussa, ensimmäiset lihaerät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla.
- Aurinkosähköpuiston rakennustyöt aloitettiin Atrian Nurmon tuotantolaitoksella kesäkuussa ja ensimmäinen osa otettiin käyttöön heinäkuun lopulla.
- Atria lanseerasi Suomessa antibioottivapaan kanan lihan.
- Siipikarjatehtaan uusien tuotantotilojen rakentaminen Ruotsissa on edennyt investointiohjelman mukaisesti.
- Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2017 osinkoa 0,50 euroa (0,46 euroa) osakkeelle.

  Q4 Q4    
Milj. € 2017 2016 2017 2016
Liikevaihto        
  Atria Suomi 260,7 246,6 986,4 932,3
  Atria Skandinavia 90,1 88,3 355,1 343,4
  Atria Venäjä 21,7 21,1 85,7 71,8
  Atria Baltia 9,5 8,8 37,9 34,4
  Eliminoinnit -7,6 -8,0 -28,9 -30,1
Liikevaihto yhteensä 374,4 356,8 1 436,2 1 351,8
         
Liikevoitto        
  Atria Suomi 11,4 10,8 36,3 24,2
  Atria Skandinavia 2,2 0,7 4,8 8,4
  Atria Venäjä 0,8 -0,6 0,8 -0,7
  Atria Baltia 0,5 0,6 2,7 0,7
  Kohdistamattomat -1,4 -0,8 -3,7 -0,8
Liikevoitto yhteensä 13,4 10,8 40,9 31,8
Liikevoitto-% 3,6 % 3,0 % 2,8 % 2,3 %
         
Tulos ennen veroja 12,2 9,8 35,5 26,1
         
Osakekohtainen tulos, € 0,33 0,22 0,92 0,65
         
Liikevoittoon sisältyvät        
poikkeukselliset erät:        
Tytäryrityksen myynti 1,4 - 1,4 -
Sikatilan myynti - - - -1,0
Kiinteistöyhtiön myynti - - - 1,4
Oikaistu liikevoitto 12,1 10,8 39,6 31,4


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

” Atrian liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani vuoden viimeisellä neljänneksellä kuten koko vuoden 2017 aikana. Kasvua vuoden alusta on noin 85 miljoonaa euroa ja tulosparannus noin 10 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoiminta-alueiden liiketulos on positiivinen. Terveen Kasvun -strategia toteutuu – kasvua on saavutettu ja kannattavuus on parantunut. Kannattavuuden kohentuminen on suurelta osin tuotteiden hinnoittelun hallintaa ja tulosta pitkäjänteisestä tuottavuuden kehittämisestä.

Talouskehitys Atrian kotimarkkinoilla on tällä hetkellä hyvässä tilassa ja tämä vaikuttaa myönteisesti myös ruokamarkkinoiden kehitykseen.

Suomen, Baltian ja Venäjän kehitys on ollut tavoitteiden mukaista. Skandinaviassa emme ole päässeet tulostavoitteeseemme, vaikka liikevaihto myös Skandinaviassa on kasvanut.

Kilpailutilanne jatkuu tiukkana. Näissä olosuhteissa tärkeää on yllätyksetön ja hallittu arjen toimien suorittaminen. Vuosi 2017 on ollut Atrialta vakaata suorittamista.  Erityisen ilahduttava on ollut hyvä myynnin kehitys Atrian omilla tuotemerkeillä.

Vuoden 2017 aikana tuotteiston uudistamisen parhaita onnistumisia on uusi jauhelihapakkaus. Pakkaus on saanut useita kansainvälisiä pakkausalan palkintoja, ja ennen kaikkea jauheliha uudistetussa pakkauksessa on kaupallinen menestys.

Nurmon sikaleikkaamon investointi on kokonaisuudessaan valmis ja käyttöönotto on viimeksi valmistuneiden kohteiden osalta menossa. Ruotsissa investointi siipikarjayksikköön on edennyt aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Keskeisiä osia investoinnista on jo tuotannollisessa käytössä. Vuoden lopulla investointi eteni leikkaamo- ja pakkaamoalueille ja vuoden 2018 loppuun mennessä Atrialla on Ruotsissa käytössään kaikilta osin nykyaikainen siipikarjayksikkö.”

Loka-joulukuu 2017

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 374,4, miljoonaa euroa (356,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon vahvistuminen perustuu orgaaniseen kasvuun. Liikevoiton kasvu johtui kannattavasta kasvusta, hyvästä kustannusten hallinnasta ja tuottavuuden parantumisesta.

Atria teki lokakuussa päätöksen keskittää sian teurastus ja leikkuu Jyväskylästä Nurmon tehtaalle. Naudan käsittely jatkuu Jyväskylässä. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,2 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat vuoden 2018 kesäkuusta lähtien. Tämä tarkoittaa 17 henkilön irtisanomista ja koko henkilöstöä koskevia lomautuksia Jyväskylän tuotantolaitokselta. Kaikille irtisanottaville tarjottiin mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muihin yksiköihin.

Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia päätettiin muuttaa vuoden 2018 alusta lähtien. Atria Skandinavian organisaatiota yksinkertaistettiin ja Ruotsin toiminnoille muodostettiin oma segmentti. Tanskan ja Viron liiketoiminnoista muodostettiin yksi liiketoiminta-alue ja raportoitava segmentti. Uuden liiketoiminta-alueen nimi on Atria Tanska & Viro. Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2018 lähtien: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria Tanska & Viro.

Atria Oyj:n johtoryhmässä toteutettiin muutoksia 1.1.2018 alkaen. Talousjohtaja Heikki Kyntäjän siirtyessä eläkkeelle Tomas Back nimitettiin Atria Oyj:n talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Hänet nimitettiin myös Atria Tanskan johtajaksi. Jarmo Lindholm siirtyy Atria Venäjän liiketoiminta-alueen johtajan tehtävästä Atria Ruotsin liiketoiminta-alueen johtajaksi. Atria Venäjän liiketoiminta-alueen uuden johtajan hakuprosessi on käynnistetty. Toistaiseksi Atria Venäjän toimitusjohtajan tehtävää hoitaa talousjohtaja Andrey Shkredov.

Atria Suomen
loka-joulukuun liikevaihto oli 260,7 miljoonaa euroa (246,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa. Liikevoitto oli 11,4 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Liikevoiton nousu johtui kannattavasta liikevaihdon kasvusta ja hyvästä kustannusten hallinnasta.

Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 90,1 miljoonaa euroa (88,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 2,4 prosenttia. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 1,4 miljoonan euron myyntivoiton, joka saatiin Nordic Fast Food AB:n osakkeiden myynnistä.

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 2,1 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti parantunut myynnin jakauma. Liikevoiton parantuminen johtui onnistuneesta joulusesongin myynnistä sekä aiempaa kannattavammasta tuotevalikoimasta.

Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Atria kasvatti liikevaihtoaan supistuvassa markkinassa lähes 9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Atrian kokonaismarkkinaosuus vähittäiskaupassa vahvistui 14,3 prosenttiin. Jauhelihatuotteiden myynnin kasvu jatkui edelleen. Joulun sesonkituotteiden myynti onnistui myös hyvin. 

Tammi-joulukuu 2017

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 436,2 miljoonaa euroa (1 351,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 40,9 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 39,6 miljoonaa euroa (31,4 milj. euroa). Atria toteutti Terveen Kasvun -strategiaansa johdonmukaisesti ja keskittyi orgaanisen kasvun aikaansaamiseen, mikä näkyi sekä liikevaihdon että kannattavuuden parantumisena. Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuoden 2016 aikana toteutetut yritysostot olivat osa kasvua. Terveen Kasvun -strategian mukaiset investoinnit ja kehittämisohjelmat tuottavuuden parantamiseen tukivat liikevoiton vahvistumista.

Atria Suomi Oy teki tammikuussa sopimuksen ensimmäisen lihaerän toimittamisesta Kiinaan. Atria toimitti vuoden 2017 aikana Kiinaan noin kolme miljoonaa kiloa pakastettuja sianlihatuotteita. Ensimmäiset tuote-erät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla.

Atria rakentaa yhdessä Nurmon Aurinko Oy:n kanssa aurinkosähköpuiston Atrian Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen. Suomen suurimman aurinkosähköpuiston rakennusprojekti on edennyt siihen vaiheeseen, että ensimmäiset aurinkopaneelit otettiin käyttöön heinäkuussa.

Atria lanseerasi elokuussa antibioottivapaan kanan lihan. Kuluttajapakkauksissa on merkintä ”antibioottivapaa”, joka kertoo, että kanan kasvatuksessa ei ole käytetty lainkaan antibiootteja. Vastaavanlainen konsepti sianlihassa lanseerataan helmikuussa 2018. Atrian naudanlihan sopimustuotantotiloilla käynnistettiin antibiootittoman naudanlihan tuotannon pilotointi. Ensimmäiset erät antibioottivapaata naudanlihaa tulevat myyntiin vuoden 2018 alussa.

Ruotsin siipikarjatehtaan uusien tuotantotilojen rakentaminen on edennyt investointiohjelman mukaisesti. Uusi tuotantolaitos otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä.

Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 986,4 miljoonaa euroa (932,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa ja Kaivon Lihan liiketoimien liittämisestä Atriaan vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen alusta lähtien. Liikevoitto oli 36,3 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa). Terveen Kasvun -strategian mukainen keskittyminen orgaaniseen ja kannattavaan kasvuun sekä onnistunut kustannusten hallinta näkyivät liikevoiton nousuna.

Atria Skandinavian tammi-joulukuun liikevaihto oli 355,1 miljoonaa euroa (343,4 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 4,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Lagerbergs-siipikarjayhtiön liittämisestä Atriaan vuonna 2016, orgaaninen kasvu oli 2 prosenttia. Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa). Liikevoiton lasku johtui siipikarjaliiketoiminnan heikosta tuloksesta ja raaka-aineiden hintojen noususta.

Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 85,7 miljoonaa euroa (71,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi 6,0 prosenttia. Liikevaihto kasvoi erityisesti Sibylla-tuoteryhmässä ja herkuttelutuotteissa. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa). Liikevoiton kasvuun vaikuttivat raaka-aineiden hintojen nousun johdosta tehdyt hinnankorotukset ja aiempaa kannattavampi tuotevalikoima.

Atria Baltian tammi-joulukuun liikevaihto oli 37,9 miljoonaa euroa (34,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyy yhden miljoonan euron myyntitappio. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin uutuustuotteiden lanseerauksesta. Liikevoitto kasvoi edelleen parantuneen myynnin ja edellisvuotta paremman tuottavuuden ansiosta. Uusien jauhelihatuotteiden ja lihaisien (lihapitoisuus 77,7 %) makkaroiden myynti onnistui erinomaisesti.

Tunnusluvut    
milj. EUR 31.12.17 31.12.16
     
Oma pääoma/osake, EUR 14,81 14,49
Korolliset velat 214,3 217,8
Omavaraisuusaste, % 47,5 % 46,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 49,0 % 50,5 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 53,9 82,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,8 % 6,1 %
Henkilöstö keskimäärin 4 449 4 315
     
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä.


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2017 oli 40,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2017 osinkoa 0,50 euroa osakkeelle.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen 1.1. – 31.12.2017 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen 
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 15.2.2018 klo 9.45 alkaen. Paikka: Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, Pavilion 8. krs, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Liitetiedostot