Uutishuone

Uutta sikakuljetuskalustoa alavieskalaiselle yrittäjälle

3.6.2013 10:24

Alavieskalainen Veikko Jutila Oy on ottanut tänä keväänä käyttöönsä uutta kalustoa eläinkuljetuksiin, kun yrityksen toiminta laajeni nautakuljetuksista sikakuljetuksiin. Yrittäjät Kimmo ja Timo Jutila työntekijöineen kerää teurassikoja Atrialle pääasiassa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Jutilan kalusto täydentyi keväällä 2013 uudella kolmikerrosteurasautolla.
 "Uudessa autossa voidaan nyt kuljettaa noin 260 teurassikaa kerralla", kertoo kuljetusyrittäjä Kimmo Jutila autohankinnan tuomista mahdollisuuksista.  Uusi kalusto varmistaa, että pystymme jatkossakin palvelemaan tuottajiamme hyvin.
"Nykyaikainen kuljetuskalusto on myös eläinten kannalta aina parempi vaihtoehto", muistuttaa AtriaSika -asiakkuuspäällikkö Heikki Parviainen.
"Sianlihantuottajat ovat alueella vähentyneet, mutta samaan aikaan tilakoko on kasvanut. Uuden auton kuorma saadaankin usein täyteen jo yhdeltä tilalta", Kimmo Jutila toteaa.Kolmikerrosautoja on teurassika- ja välitysporsaskuljetuksissa ollut käytössä jo useita vuosia ja kokemukset ovat hyviä. Uudet autot on varusteltu pitkän matkan kuljetuksiin niin, että eläimille on tarjolla vettä ja tilaa levätä matkan aikana. Siat viettävätkin matka-ajan pääasiassa makuulla.Eläinkuljetukset ovat luvanvaraista toimintaa. Laki eläinten kuljetuksesta ohjaa kaikkea toimintaa autojen ominaisuuksista ja varusteista kuljetusaikoihin ja kuljettajien koulutuksiin. Eläinkuljetusautojen eläintilassa on mm. lämpötilan seuranta-, ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet. Kaikilla kuljettajilla tulee olla eläinkuljettajalupa. Kuljettajia myös koulutetaan säännöllisesti. A-Tuottajat järjestää näitä koulutuksia yhteistyössä SKAL:n kanssa.Atrian alkutuotanto tekee tiivistä yhteistyötä kuljetusyrittäjien kanssa kaluston ajantasaisena pitämiseksi. Kun hankinta-alue on koko maa, myös kuljetuskalustolta vaaditaan enemmän. Kuljetussuunnittelu tehdään Seinäjoella ja tuottajat saavat pari päivää aiemmin tiedon noudosta tekstiviestillä.
"Varmistamme päivän aikataulun vielä soittamalla tilalle. Joskus noudot sujuvat suunniteltua sutjakkaammin ja toisinaan taas saattaa aikataulu venyä", kuljetusyrittäjä Jutila kertaa työpäivien vaihtelevuutta.Lisätietoja:Kuljetusyrittäjä Kimmo Jutila, p. 040 961 3557AtriaSika -asiakkuuspäällikkö Heikki Parviainen, p. 040 586 7130