Uutishuone

Henkilövalintoja Atria Oyj:n hallituksessa ja hallintoneuvostossa

3.5.2012 15:30


Henkilövalintoja Atria Oyj:n hallituksessa ja hallintoneuvostossa

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan valinnut uudelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Ari Pirkolan ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Juho Anttikosken.

Atria Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Seppo Paavolan ja varapuheenjohtajaksi Timo Komulaisen.

Hallitus valitsi keskuudestaan nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Seppo Paavolan ja jäseniksi Timo Komulaisen ja Maisa Romanaisen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Seppo Paavolan ja jäseniksi Timo Komulaisen ja Harri Sivulan.

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal, Maisa Romanainen ja Harri Sivula.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com