Uutishuone

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

3.5.2012 08:00

 
Q1    
Milj. € 2012 2011   2011
Liikevaihto 308,6 304,0   1 301,9
Liikevoitto 0,1 -4,2   8,0
Liikevoitto % 0,0 -1,4   0,6
Voitto ennen veroja -3,0  -6,6   -4,7
Osakekohtainen tulos, € -0,19  -0,20   -0,24
Kertaluonteiset erät* 0,0 -0,5   -2,2

*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin.

Katsaus Q1/2012

Atria-konsernin liikevaihto oli 308,6 miljoonaa euroa (304,0 milj. euroa), ja se kasvoi 4,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 4,3 miljoonaa euroa ja oli 0,1 miljoonaa euroa (-4,2 milj. euroa). Vertailujaksoon sisältyy nettomäärältään -0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.

Atria Suomen liikevaihto oli 188,5 miljoonaa euroa (186,2 milj. euroa), jossa oli kasvua 2,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 5,2 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa) oli 4,6 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta myynnin rakenteesta, toteutuneista tehostamistoimenpiteistä ja korkeammista myyntihinnoista.

Atria Skandinavian liikevaihto oli 89,5 miljoonaa euroa (87,9 milj. euroa), jossa oli kasvua 1,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Raaka-ainekustannukset painoivat liikevoiton 0,2 miljoonaan euroon (2,3 milj. euroa), joka oli 2,1 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.

Atria Venäjän liikevaihto oli 28,3 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 2,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -3,3 miljoona euroa (-5,6 milj. euroa), joka oli 2,3 miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien ja tuotevalikoiman selkiyttämisen seurauksena.

Atria Baltian liikevaihto oli 7,9 miljoonaa euroa (8,1 milj. euroa), jossa oli laskua 0,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -0,5 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa) oli 0,3 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Vertailujaksoon sisältyy 0,3 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.

Investointien kasvusta johtuen konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli -5,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa) ja nettovelka 411,6 miljoonaa euroa (410,8 milj. euroa).

Katsauskaudella käynnistettiin toimenpideohjelma Atria Skandinavian lihavalmistetuotannon kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on tehostaa ja automatisoida kinkkutuotteiden valmistusta ja leivänpäällisten viipalointia.  Atria investoi uuteen tuotantolaitteistoon Malmön tehtaalla noin 4,7 miljoonaa euroa. Kinkkutuotteiden valmistus ja leivänpäällisten viipalointi siirretään Halmstadin tehtaalta Malmön tehtaalle. Halmstadin tehdas suljetaan tuotannon siirron jälkeen. Ohjelmasta arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen.

Tuotannollisen tehokkuuden parantamiseksi Atria Venäjä on käynnistänyt katsauskaudella toimenpideohjelman Sinyavinon ja Gorelovon tehtailla. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin kahden miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta lähtien.

Atria Oyj:n hallitus päätti lakkauttaa konsernin avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja korvata sen uudella pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmällä. Osakepalkkiojärjestelmä ei ole enää käytössä vuonna 2012.

Katsauskauden jälkeen nimitettiin Atria Baltian toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän jäseneksi Olle Horm. Hän aloittaa tehtävässään 15.8.2012 mennessä ja raportoi Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille. Atria Baltian nykyinen toimitusjohtaja Rauno Väisänen palaa Atria Suomen palvelukseen.

Tunnusluvut, milj. EUR 31.3.12 31.3.11   31.12.11
         
Oma pääoma/osake, EUR 14,94 15,54   14,81
Korolliset velat 420,0 428,8   409,4
Omavaraisuusaste, % 40,1 41,2   39,5
Velkaantumisaste, % 98,8 97,0   97,1
Nettovelkaantumisaste, % 96,8 92,9   95,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 11,0 5,7   47,0
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,6 1,9   3,6
Henkilöstö keskimäärin 4 991 5 583   5 467

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 liikevoiton ennustetaan olevan oleellisesti tätä suurempi tulosparannuksen painottuessa loppuvuoteen 2012. Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran.


Osinkoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,20 euroa osakkeelle.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2012 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 3.5.2012 klo 9.30 Helsingissä Finlandia-talolla, Elissa-sali, sisäänkäynti M3-ovesta. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Liitetiedostot