Uutishuone

Maisa Romanainen Atrian hallituksen jäseneksi

18.6.2010 14:00
Maisa Romanainen Atrian hallituksen jäseneksi

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen uudeksi jäseneksi
kauppatieteen maisteri Maisa Romanaisen erovuorossa olleen Runar Lillandtin
tilalle. Hallintoneuvosto valitsi erovuorossa olleen jäsenen Timo Komulaisen
uudelleen. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallintoneuvoston
varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti
Selin valittiin uudelleen.

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa
Kaarto, Maisa Romanainen, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.


ATRIA OYJ
Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com