Uutishuone

Ehdotus yhtiökokoukselle hallintoneuvoston kokoonpanosta

16.4.2010 11:00
Ehdotus yhtiökokoukselle hallintoneuvoston kokoonpanosta            

Atria Oyj:n 2010 varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2010. Yhtiön saaman   
tiedon mukaan, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden  
tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat 2010 varsinaiselle yhtiökokoukselle    
hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:                   

Jäsen                 Toimikausi päättyy            

Juha-Matti Alaranta          2012                   
Juho Anttikoski            2013                   
Mika Asunmaa             2013                   
Lassi-Antti Haarala          2012                   
Juhani Herrala            2013                   
Henrik Holm              2012                   
Veli Hyttinen             2013                   
Pasi Ingalsuo             2011                   
Juha Kiviniemi            2011                   
Veli Koivisto             2011                   
Teuvo Mutanen             2011                   
Mika Niku               2012                   
Seppo Paavola             2012                   
Heikki Panula             2013                   
Pekka Parikka             2011                   
Ari Pirkola              2013                   
Juho Tervonen             2012                   
Tomi Toivanen             2012                   
Timo Tuhkasaari            2011                   

Yhteensä 19 jäsentä.                              


Uusia hallintoneuvoston jäsenehdokkaita ovat Veli Hyttinen ja Juha Kiviniemi.  
Heidät esitellään yhtiökokouksessa 29.4.2010. Esittelyt uusista jäsenehdokkaista
ovat nähtävillä Atrian verkkosivuilla osoitteessa www.atriagroup.com >     
Sijoittajat > Yhtiökokoukset > Yhtiökokous 2010 > Jäsenehdokkaiden esittely.  


ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    


JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atriagroup.com