Uutishuone

Konsernin liikevaihto edellisen vuoden tasolla - Suomen liikevoitto parani merkittävästi

30.7.2009 08:00
ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009                  

KONSERNIN LIIKEVAIHTO EDELLISEN VUODEN TASOLLA - SUOMEN LIIKEVOITTO PARANI   
MERKITTÄVÄSTI                                  

- konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta  
- kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8 %  
- Atria Suomen kannattavuus parani selvästi viime vuodesta           
- Atria Skandinavia luopui kannattamattomasta salaatti- ja           
voileipäliiketoiminnasta, josta aiheutui kertaluonteisia kuluja 2,9 milj. euroa 
- toiminnan tehostamisohjelmat Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa etenevät     
suunnitellusti                                 
- Venäjän tappio pieneni edellisiin kvartaaleihin verrattuna          


Atria-konserni:                                 
                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          337,4   334,7   648,1  638,1 1.356,9   
Liikevoitto           7,1    10,6    6,8   17,4   38,4   
Liikevoitto %          2,1    3,2    1,0   2,7   2,8   
Voitto ennen veroja       4,4    7,7    -1,1   11,2   16,7   
Osakekohtainen tulos, EUR   0,09    0,18   -0,06   0,25   0,42   

Katsaus Q2/2009                                 

Atria-konsernin Q2/2009 liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan ajanjakson  
tasolla. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 
6,3 % edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi Venäjällä ja Baltiassa, joissa viime 
vuoden aikana tehdyt yritysostot kasvattavat Atrian myyntiä. Kiinteillä     
valuuttakursseilla laskettuna myös Skandinavian liikevaihto kasvoi.       

Konsernin liiketulos sisältää 2,9 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka   
liittyvät Atrian Skandinavian salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta luopumiseen.
Q2 liikevoitto ilman edellä mainittuja kertaluonteisia kuluja oli samalla    
tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.              

Atria Suomen liikevoitto kasvoi viime vuodesta yli 60 prosenttia. Tulosparannus 
johtuu hyvästä kustannusten hallinnasta sekä edellisvuoden           
tehostamistoimenpiteistä, joiden vaikutukset näkyvät alkuvuoden tuloksessa.   

Atria Skandinavian liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja on 3,5 milj. euroa 
(3,4 % liikevaihdosta). Merkittävä tulosparannus verrattuna edelliseen     
kvartaaliin on seurausta parantuneista marginaaleista sekä alkuvuonna      
aloitetuista tehostamistoimenpiteistä.                     

Venäjän tuloskehitys oli odotusten mukainen. Tappio Moskovan liiketoiminnassa on
pienentynyt edellisiin kvartaaleihin verrattuna, ja liiketoiminnan       
integraatiotyö ja tehostamistoimenpiteet etenevät suunnitellusti.        

Atria on alkuvuoden aikana aloittanut toimintojen tehostamisohjelmia Venäjällä, 
Ruotsissa ja Virossa. Näiden toimenpiteiden seurauksena työntekijöiden määrä  
vähenee yhteensä noin 350. Toimenpiteistä johtuva tulosparannus näkyy osittain 
katsauskauden tuloksessa. Merkittävämpi tulosvaikutus tehostamistoimenpiteistä 
saavutetaan vuoden viimeisillä kvartaaleilla.                  

Konsernin kassavirta oli katsauskaudella positiivinen ja nettovelka pieneni 11 
miljoonaa euroa.                                


Atria Suomi 1.1. - 30.6.2009                          
                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          201,6   202,5   383,6  383,4  797,9   
Liikevoitto          10,7    6,6    17,8   8,8   33,9   
Liikevoitto %          5,3    3,3    4,6   2,3   4,2   

Atria Suomen Q2-kauden liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan jakson    
tasolla, liikevoitto oli merkittävästi viime vuotta parempi. H1/2009-kauden   
liikevoitto oli kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 

Kannattavuus parani edelleen Q1-kauteen verrattuna. Kannattavuutta paransivat  
hyvä kustannusten hallinta, edellisen vuoden aikana tehdyt           
tehostamistoimenpiteet sekä kohonneet marginaalit. Talouden taantuma on     
vaikuttanut kysynnän rakenteeseen ja yksikköhinnaltaan edullisempien tuotteiden 
kysyntä on lisääntynyt.                             

Atria-tuoteryhmien markkinaosuudet olivat edellisen vuoden tasolla, ja Atria on 
pystynyt ylläpitämään alkuvuonna markkinaosuutensa ruokailumarkkinoilla.    
Atria-tuotteiden markkinaosuus vähittäiskaupassa oli noin 25 % (ei sisällä   
private label -tuotteita).                           

Myynti- ja raaka-ainehintojen arvioidaan Suomessa pysyvän vakaina loppuvuoden  
ajan.                                      


Atria Skandinavia 1.1. - 30.6.2009                       

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          103,3   113,2   202,0  218,3  455,2   
Liikevoitto           0,6    5,9    1,9   11,7   14,4   
Liikevoitto %          0,6    5,2    0,9   5,4   3,2   

Atria Skandinavian katsauskauden liikevaihto laski hieman edellisvuodesta    
erityisesti Ruotsin kruunun heikkenemisen johdosta. Kiinteillä         
valuuttakursseilla laskettuna H1/2009 liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia ja   
Q2/2009 liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia edellisen vuoden vertailujaksoon   
verrattuna.                                   

Alkuvuoden liikevoitto on selvästi pienentynyt edellisestä vuodesta, mikä johtuu
ensisijaisesti heikosta Ruotsin kruunusta sekä tappiollisesta salaatti- ja   
voileipäliiketoiminnasta. Atria Ruotsi ostaa merkittävän osan raaka-aineestaan 
ulkomailta ja tuontitavaran hinta on noussut heikentyneen Ruotsin kruunun takia.
Q2/2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja parani merkittävästi Q1/2009  
liikevoittoon verrattuna, joka on seurausta parantuneista marginaaleista sekä  
alkuvuonna aloitetuista tehostamistoimenpiteistä. Q2 kaudelle kirjatut     
kertaluonteiset kulut, 2,9 miljoonaa euroa, liittyvät salaatti- ja       
voileipäliiketoiminnan lopettamiseen.                      

Katsauskaudella Atria Skandinavia ilmoitti myyvänsä valmisvoileipiä ja     
salaatteja valmistavan Lätta Måltider liiketoimintayksikön. Norrköpingin    
toiminta siirtyi Richard O'Brienin omistamalle yhtiölle 24. kesäkuuta, ja    
Tukholman ja Östersundin toiminta lakkautettiin suunnitelman mukaisesti.    

Atria Skandinavian markkinaosuudet vähittäiskaupassa ovat pysyneet vakaina.   
Ruotsissa ja Tanskassa talouden taantuma on laskenut jonkin verran Atrian    
tuoteryhmien kysyntää vähittäiskaupassa (lähde: AC Nielsen). Taantuman vaikutus 
on suurempi Foodservice -sektorilla.                      

Vuoden 2009 alussa käynnistetty tehostamisohjelma etenee suunnitellusti, ja   
siitä muodostuvat säästöt toteutuvat täysimääräisenä loppuvuoden aikana.    
Markkinatilanteen ja raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaina loppuvuoden 
aikana.                                     

Atria Skandinavian toimitusjohtaja ja Atria-konsernin johtoryhmän jäsen Christer
Åberg siirtyy Atria-konsernista toisen työnantajan palvelukseen vuoden 2009   
loppuun mennessä. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnistetty.         


Atria Venäjä 1.1. - 30.6.2009                          

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          27,9    19,3    54,4   35,6   93,8   
Liikevoitto          -1,9    -0,1    -8,9   0,4   -3,4   
Liikevoitto %         -6,8    -0,5   -16,4   1,1   -3,6   

Atria Venäjän liikevaihto katsauskaudella kasvoi merkittävästi edellisvuoden  
vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtuu viime syksynä ostetun    
Campomos -yhtiön liittämisestä Atriaan. Liikevaihdon kasvua painoi kuitenkin  
Venäjän ruplan heikkeneminen euroa vastaan.                   

Katsauskauden liiketappio tuli viime vuoden lopulla ostetusta Campomos-yhtiöstä.
Heikosta ruplasta johtuen tuontiraaka-aineiden hinnat pysyivät korkeina.    
Merkittäviä raaka-aineiden nousupaineita ei ole, mikäli rupla pysyy vakaana.  
Katsauskauden aikana saatiin läpi noin 10 prosentin korotukset myyntihintoihin. 

Atrian markkinaosuus Pietarin alueen modernissa vähittäiskaupassa pysyi samalla 
hyvällä tasolla. Markkinaosuudessa Moskovassa on tapahtunut lievää laskua.   

Katsauskaudella Atria Venäjä jatkoi tehostamisohjelman toteutusta suunnitelmien 
mukaisesti, jonka tavoitteena on Venäjän toimintojen kustannustehokkuuden    
parantaminen. Pietarin ja Moskovan tehtaiden synergioita hyödynnetään      
tehokkaammin ja luovutaan huonosti kannattavista tuotteista ja asiakkuuksista. 
Tehostamisohjelman seurauksena henkilöstöä irtisanottiin sekä Moskovassa että  
Pietarissa. Henkilöstövähennyksien nettovaikutus kesäkuun loppuun mennessä oli 
yhteensä noin 150 henkilöä. Henkilöstövähennysten säästövaikutus on noin 4   
miljoonaa euroa vuositasolla. Atria Venäjä on asettanut tavoitteekseen saada  
Campomosin tulos voitolliseksi vuoden 2010 aikana.               

Uuden tuotantolaitoksen käyttöönoton Pietarin Gorelovossa odotetaan tapahtuvan 
vuoden 2009 aikana. Käyttöönottoa on siirretty puuttuvien vesi- ja       
viemäriliittymien takia.                            


Atria Baltia 1.1. - 30.6.2009                          

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2009    2008    2009   2008   2008   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          10,5    6,4    19,3   11,9   32,3   
Liikevoitto          -1,5    -1,2    -2,5   -2,2   -3,8   
Liikevoitto %         -14,3   -18,8   -13,0  -18,5  -11,8   

Atrian liikevaihto Virossa kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan   
jaksoon verrattuna kesällä 2008 tehtyjen yritysostojen johdosta, mutta     
tavoitteiden mukaiseen myynnin kasvuun ei päästy. Atrian liiketulos Virossa oli 
epätyydyttävä.                                 

Yleisestä taantumasta johtuen kokonaiskysyntä heikkeni. Lisäksi myyntihintojen 
kehitys kireässä kilpailutilanteesta johtuen on ollut ennakoitua heikompi.   
Tuotannon tehostamisohjelmasta muodostuvat säästöt toteutuvat myöhemmin     
loppuvuoden aikana.                               

Atrian kokonaismarkkinaosuus vähittäiskaupassa on laskenut jonkin verran. Atria 
Baltian tuotemerkkien osuus leivänpäällisissä oli 22 prosenttia ja       
ruokamakkaroissa 25 prosenttia (lähde: AC Nielsen).               


Investoinnit                                  

Q2-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 8,0 miljoonaa euroa ja    
alkuvuoden 16,6 miljoonaa euroa.                        


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 546 henkilöä (5 831). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      
                                        
           H1/2009  H1/2008                     
Atria Suomi      2 277   2 425                      
Atria Skandinavia   1 575   1 691                      
Atria Venäjä     2 019   1 299                      
Atria Baltia      675    416                      


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä           
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen erovuorossa olleen jäsenen   
Tuomo Heikkilän uudelleen. Hallituksen uudeksi jäseneksi Ilkka Yliluoman tilalle
valittiin Esa Kaarto.                              

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Pirkola valittiin uudelleen ja       
hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Paavola. Hallituksen   
puheenjohtaja Martti Selin valittiin uudelleen.                 

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa  
Kaarto, Runar Lillandt, Harri Sivula ja Matti Tikkakoski.            


Rahoitus                                    

Atria Oyj solmi kaksi 40 miljoonan euron viiden vuoden pituista sitovaa     
luottolimiittisopimusta. Näillä järjestelyillä pidennettiin lainasalkun     
keskimaturiteettia ja vahvistettiin yhtiön rahoitusasemaa. Käyttämättömien   
sitovien luottolimiittien määrä 30.6.2009 oli 145 miljoonaa euroa.       

Korkotuottoihin on kirjattu katsauskauden aikana, kuten ensimmäiselläkin    
kvartaalilla, 1,5 miljoonaa euroa Pietarin Gorelovossa sijaitsevan       
lihavalmistetehtaan viivästymisestä johtuvaa kompensaatiota.          

Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Atrian lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuoden  
aikana. Suurimmat riskit liittyvät kansainväliseen liharaaka-aineen hintatasoon 
ja siihen vaikuttaviin valuuttakurssimuutoksiin. Ruotsissa ja Venäjällä Atria  
ostaa merkittävän osan raaka-aineistaan ulkomailta ja valuuttakurssimuutokset  
vaikuttavat tuontitavaran hintaan.                       

Talouden taantuma vaikuttaa konsernin myyntirakenteeseen ja yksikköhinnaltaan  
edullisempien tuotteiden kysyntä on lisääntynyt. Finanssikriisin takia     
luottoriskit ovat suuremmat kuin vuosi sitten.                 

Atria-konsernissa on laadittu toiminta- ja henkilöstösuunnitelma        
H1N1-influenssan aiheuttamiin mahdollisiin vaikutuksiin.            


Tulevaisuuden näkymät                              


Maailmanlaajuinen talouskasvun hidastuminen ja siitä aiheutunut kulutuskysynnän 
muutos vaikuttaa Atrian myyntivolyymeihin erityisesti kalliimmissa       
tuoteryhmissä. Tämän lisäksi luopuminen salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta  
Ruotsissa ja kannattamattomista asiakkuuksista Venäjällä sekä heikentyneet   
Ruotsin kruunu ja Venäjän rupla johtavat siihen, että konsernin koko vuoden   
liikevaihto jää vuoden 2008 tasolle.                      

Campomosin tappiollisen liiketoiminnan ja heikentyneen ruplan takia Atria    
Venäjän koko vuoden liiketulos jää selvästi alle viime vuoden tason. Muiden   
liiketoiminta-alueiden tuloskehitys ei täysin kompensoi Venäjän tulosmuutosta ja
konsernin koko vuoden liikevoiton odotetaan jäävän jonkin verran alle viime   
vuoden tason.                                  


Yhtiökokouksen päätökset                            

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:          

Jäsen             Toimikausi päättyy                
Juha-Matti Alaranta             2012                
Juho Anttikoski               2010                
Mika Asunmaa                2010                
Lassi-Antti Haarala             2012                
Juhani Herrala               2010                
Henrik Holm                 2012                
Pasi Ingalsuo                2011                
Veli Koivisto                2011                
Olavi Kuja-Lipasti             2011                
Teuvo Mutanen                2011                
Mika Niku                  2012                
Seppo Paavola                2012                
Heikki Panula                2010                
Pekka Parikka                2011                
Ari Pirkola                 2010                
Marita Riekkinen              2010                
Juho Tervonen                2012                
Tomi Toivanen                2012                
Timo Tuhkasaari               2011                

yhteensä 19 jäsentä.                              


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet ja valtuudet erityisten oikeuksien  
antamisesta                                   

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä   
enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen  
annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.   
Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön   
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai  
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin     
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                      

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä    
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin  
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,   
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää   
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon     
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
enimmäismäärästä.                                

Valtuutus kumoaa kaikki voimassa olevat osakeantivaltuutukset, mukaan lukien  
rahastokorotusvaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.            


Omien osakkeiden hankinta ja voimassa olevat valtuutukset            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman   
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan  
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain     
määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön  
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa    
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,  
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön    
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä 
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                        

Hallitus voi päättää hankkia A-osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien  
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.    
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland  
Oy:n sääntöjen mukaisesti.                           

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta   
kaikilta muilta osin.                              

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.                      


Yhtiöjärjestyksen muutos                            

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö luopuu osakkeiden nimellisarvosta sekä muuttaa 
yhtiökokouksen kutsun toimittamisaikaa muuttamalla yhtiöjärjestyksen 3 §:n, 4  
§:n sekä 13 §:n kuulumaan seuraavasti:                     

3 § Osakkeiden nimellisarvo                           

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.                        

4 § Osakesarjat                                 

A-sarjan osakkeilla on etuoikeus 0,17 euron osinkoon, minkä jälkeen KII-sarjan 
osakkeille suoritetaan osinkoa 0,17 euroon asti. Mikäli osinkoa on vielä    
jaettavissa tämän jälkeen, A- ja KII-sarjan osakkeilla on samanlaiset oikeudet 
osinkoon.                                    

Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10)    
äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä.                

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen     

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu      
yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2)   
kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja 
viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta heidän      
osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan    
ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.   
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla      
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.             


TUNNUSLUVUT                                   

milj. EUR                        1-6/09  1-6/08 1-12/08

Oma pääoma/osake, EUR                  14,89  16,24  15,34
Korolliset velat                     448,8  371,9  448,4
Omavaraisuusaste, %                    38,7   44,7   38,4
Velkaantumisaste, %                   106,2   80,7  103,1
Nettovelkaantumisaste, %                 100,3   73,9   94,6
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin          16,6   35,8  152,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %            2,6   5,6   11,2
Henkilöstö keskimäärin                  6 546  5 831  6 135

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2008 kuitenkin siten, että  
konserni on 1.1.2009 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2008   
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat standardit:          

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen tarkoituksena on    
parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla   
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa
tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa 
muista oman pääoman muutoksista. Uudistettu standardi muuttaa laajasti myös   
muissa standardeissa käytettyä terminologiaa, ja myös joidenkin         
tilinpäätöslaskelmien nimet muuttuvat.                     

- IFRS 8, Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Standardin  
mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä 'johdon lähestymistapaa', 
jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Uusi  
standardi ei tule muuttamaan raportoitavia segmenttejä eikä se myöskään     
merkittävästi muuta segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin   
aikaisemmin julkaisemat segmenttitiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen  
raportointiin.                                 

- Muilla vuositilintilinpäätöksen 2008 laatimisperiaatteissa mainituilla IASB:n 
julkaisemilla standardeille, jotka on otettu käyttöön 1.1.2009 alkaen ei ole  
ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.       

Toimintokohtainen tuloslaskelma                         

Atria on 1.1.2009 alkaen siirtynyt ulkoisessa raportoinnissa toimintokohtaiseen 
tuloslaskelmamalliin, jota käytetään myös yhtiön sisäisessä raportoinnissa.   

Osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2008 vertailuluvut on muutettu vastaamaan 
toimintokohtaista tuloslaskelmamallia. Toimintokohtaiset tuloslaskelmat vuodelta
2008 kvartaaleittain sekä vuosi 2008 on esitetty edellisessä 28.4.2009     
julkaistussa osavuosikatsauksessa.                       

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        


ATRIA OYJ -KONSERNI                               

KONSERNITASE                                  

Varat                                      

milj. EUR                       30.6.09 30.6.08 31.12.08

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                       477,3  466,1  493,5
 Liikearvo                        152,2  151,5  151,1
 Muut aineettomat                                
 hyödykkeet                        69,1   64,0   70,5
 Osuudet yhteis- ja                               
 osakkuusyhtiöissä                     6,8   5,9   6,1
 Muut                                      
 rahoitusvarat                       2,3   2,1   2,1
 Lainasaamiset ja                                
 muut saamiset                      13,9   10,2   15,5
 Laskennalliset                                 
 verosaamiset                       5,9   1,1   2,2
Yhteensä                         727,5  700,9  741,0

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                     107,9  100,2  113,3
 Myyntisaamiset ja                               
 muut saamiset                      219,8  198,4  231,8
 Rahat ja                                    
 pankkisaamiset                      24,9   31,0   37,1
Yhteensä                         352,6  329,6  382,2

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                         
omaisuuserät                       11,0       11,3

Varat yhteensä                     1 091,1 1 030,5 1 134,5


Oma pääoma ja velat                               

milj. EUR                       30.6.09 30.6.08 31.12.08

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma                   420,9  459,1  433,5
 Vähemmistöosuudet                     1,6   1,9   1,4
Oma pääoma yhteensä                   422,5  461,0  434,9

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset                                   
 rahoitusvelat                      342,9  170,0  320,8
 Laskennalliset                                 
 verovelat                        41,3   42,5   42,4
 Muut korot-                                  
 tomat velat                        0,4   0,6   0,2
Yhteensä                         384,6  213,1  363,4

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset                                   
 rahoitusvelat                      105,8  201,9  127,6
 Ostovelat ja                                  
 muut velat                       178,2  154,5  208,6
Yhteensä                         284,0  356,4  336,2

Velat yhteensä                      668,6  569,5  699,6

Oma pääoma ja                                  
velat yhteensä                     1 091,1 1 030,5 1 134,5


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR               4-6/09  4-6/08  1-6/09  1-6/08 1-12/08

Liikevaihto              337,4  334,7  648,1  638,1 1 356,9

Myytyjä suoritteita                               
vastaavat kulut            -294,6  -293,9  -573,5  -562,5 -1 198,4
Bruttokate               42,8   40,8   74,6   75,6  158,5
* liikevaihdosta %           12,7   12,2   11,5   11,8   11,7

Myynnin ja                                   
markkinoinnin kulut          -20,9  -19,3  -38,0  -36,2  -73,6
Hallinnon kulut            -12,0  -11,7  -25,9  -23,3  -47,3
Liiketoiminnan                                 
muut tuotot               1,0   0,9   2,0   1,6   3,7
Liiketoiminnan                                 
muut kulut               -3,8   -0,1   -5,9   -0,3   -2,9
Liikevoitto               7,1   10,6   6,8   17,4   38,4
* liikevaihdosta %            2,1   3,2   1,0   2,7   2,8

Rahoitustuotot             34,5   2,4   46,3   5,1   44,4
Rahoituskulut             -37,7   -5,5  -54,8  -11,5  -66,7
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                0,5   0,2   0,6   0,2   0,6
Voitto ennen veroja           4,4   7,7   -1,1   11,2   16,7
* liikevaihdosta %            1,3   2,3   -0,2   1,8   1,2

Tuloverot                -1,8   -2,6   -0,3   -4,0   -5,3
Tilikauden tulos             2,6   5,1   -1,4   7,2   11,4
* liikevaihdosta %            0,8   1,5   -0,2   1,1   0,8

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:                       
Emoyhtiön                                    
omistajille               2,5   5,1   -1,6   7,2   11,8
Vähemmistölle              0,1        0,2       -0,4
Yhteensä                 2,6   5,1   -1,4   7,2   11,4

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €             0,09   0,18  -0,06   0,25   0,42

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             0,09   0,18  -0,06   0,25   0,42


LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA                           

milj. EUR               4-6/09  4-6/08  1-6/09  1-6/08 1-12/08

Tilikauden tulos             2,6   5,1   -1,4   7,2   11,4

Muut laajan tuloksen erät                            
verojen jälkeen:                                
Myytävissä olevat                                
rahoitusvarat                           -1,8   -1,8
Muuntoerot                4,0   0,1   -4,8   -0,8  -30,0
Tilikauden                                   
laaja tulos               6,6   5,2   -6,2   4,6  -20,4

Laajan tuloksen jakaantuminen:                         
Emoyhtiön                                    
omistajille               6,5   5,2   -6,4   4,6  -20,0
Vähemmistölle              0,1        0,2       -0,4
Yhteensä                 6,6   5,2   -6,2   4,6  -20,4


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Vähem- Oma  
                                  mistön pääoma
                                  osuus yht. 
        Osa- Yli-  Käyvän SVOP Omat Muun- Kerty- Yht.        
        ke-  kurs- arvon   *) osak- to-  neet           
        pää- si ra- rah.     keet erot voitto          
        oma  hasto              varat           

Oma pääoma                                   
1.1.2008     48,1 138,5  1,9 110,5  0,0 -3,4  178,5 474,1  1,9 476,0

Tilikauden                                   
laaja tulos          -1,8       -0,8   7,2  4,6     4,6
Osakepalkkiot             0,2            0,2     0,2
Osingonjako                       -19,8 -19,8    -19,8
Oma pääoma                                   
30.6.2008     48,1 138,5  0,1 110,7  0,0 -4,2  165,9 459,1  1,9 461,0

Oma pääoma                                   
1.1.2009     48,1 138,5  0,1 110,3 -0,5 -33,5  170,5 433,5  1,4 434,9

Tilikauden                                   
laaja tulos                   -4,8  -1,6 -6,4  0,2  -6,2
Osakepalkkiot             0,2            0,2     0,2
Omien osakkeiden                                
hankinta                  -0,7        -0,7     -0,7
Osingonjako                       -5,7 -5,7     -5,7
Oma pääoma                                   
30.6.2009     48,1 138,5  0,1 110,5 -1,2 -38,3  163,2 420,9  1,6 422,5

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                    


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR                        1-6/09  1-6/08 1-12/08

Liiketoiminta rahavirta                             
 Liiketoiminnan                                 
 rahavirta                        24,9   14,8   69,9
 Rahoituserät                                  
 ja verot                        -15,0  -13,8  -32,3
Liiketoiminnan raha-                              
virta yhteensä                       9,9   1,0   37,6

Investointien rahavirta                             
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet                       -15,7  -35,7  -65,5
 Sijoitukset                       -2,2   -0,2   3,6
 Ostetut tytär-                                 
 yhtiöosakkeet                               -41,3
Investointien raha-                               
virta yhteensä                      -17,9  -35,9  -103,2

Rahoituksen rahavirta                              
 Lainojen nostot                     28,4   97,5  171,7
 Lainojen maksut                     -26,2  -47,4  -86,0
 Osinkojen maksut                     -5,7  -19,8  -19,8
 Omien osakkeiden                                
 hankinta                         -0,7       -0,9
Rahoituksen                                   
rahavirta                         -4,2   30,3   65,0

Rahavarojen muutos                    -12,2   -4,6   -0,6


TOIMINTASEGMENTIT                                

milj. EUR               4-6/09  4-6/08  1-6/09  1-6/08 1-12/08

Liikevaihto                                   
 Suomi                 201,6  202,5  383,6  383,4  797,9
 Skandinavia              103,3  113,2  202,0  218,3  455,2
 Venäjä                 27,9   19,3   54,4   35,6   93,8
 Baltia                 10,5   6,4   19,3   11,9   32,3
 Eliminoinnit              -5,9   -6,7  -11,2  -11,1  -22,3
Yhteensä                337,4  334,7  648,1  638,1 1 356,9

Liikevoitto                                   
 Suomi                 10,7   6,6   17,8   8,8   33,9
 Skandinavia               0,6   5,9   1,9   11,7   14,4
 Venäjä                 -1,9   -0,1   -8,9   0,4   -3,4
 Baltia                 -1,5   -1,2   -2,5   -2,2   -3,8
 Kohdis-                                    
 tamattomat               -0,8   -0,6   -1,5   -1,3   -2,7
Yhteensä                 7,1   10,6   6,8   17,4   38,4

ROCE *                                     
 Suomi                          9,9 %  7,5 %  7,9 %
 Skandinavia                       1,8 %  9,1 %  5,4 %
 Venäjä                         -9,3 %  3,3 %  -3,3 %
 Baltia                         -8,0 % -16,5 %  -9,1 %
 Konserni                        3,1 %  6,2 %  4,5 %

* Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % =                     
 Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma                
 (12 kk liukuva, keskimäärin)*100                       

Investoinnit                                  
 Suomi                  4,0   9,0   6,8   13,7   23,8
 Skandinavia               0,8   2,5   2,1   3,5   41,8
 Venäjä                 2,7   7,2   6,6   16,7   68,6
 Baltia                 0,5   1,2   1,1   1,9   18,4
Yhteensä                 8,0   19,9   16,6   35,8  152,6

Poistot                                     
 Suomi                  7,6   7,5   15,1   15,1   29,8
 Skandinavia               3,1   3,3   5,7   6,4   11,7
 Venäjä                 1,3   0,7   2,9   1,4   3,2
 Baltia                 1,0   0,6   1,8   1,2   2,8
Yhteensä                13,0   12,1   25,5   24,1   47,5


VASTUUT                                     

milj. EUR                       30.6.09 30.6.08 31.12.08

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        
 Lainat rahoitus-                                
 laitoksilta                        5,3   4,6   9,6
 Eläkelainat                        4,3   4,4   3,9
Yhteensä                          9,6   9,0   13,5

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistö-                                  
 kiinnitykset                       6,6   6,1   6,7
 Yritys-                                    
 kiinnitykset                       5,5   1,3   7,9
Yhteensä                         12,1   7,4   14,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   
 Takaukset                        12,8   6,4   0,9ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atria.fi/konserni.

Liitetiedostot