Uutishuone

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi, tulos heikkeni

25.2.2009 08:00
ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2008                

ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOS HEIKKENI               

- liikevaihto kasvoi 6,7 %                           
- operatiivinen liikevoitto prosentti oli 2,9 % (4,8 %/2007)          
- strategisesti merkittävät yritysostot Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa     
- raaka-aineiden hintakehitys painoi Atrian tulosta               
- kansainvälinen talouskriisi ja valuuttojen heikkeneminen vaikuttivat     
negatiivisesti loppuvuoden tulokseen                      


Atria-konserni:                                 
               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2008    2007     2008    2007      
------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto          361,1   337,1   1.356,9  1.272,2     
Liikevoitto           3,8    13,2     38,4    94,5     
Operatiivinen liikevoitto *   3,8    13,7     39,9    61,4     
Operatiivinen liikevoitto %   1,1    4,1     2,9    4,8     
Voitto ennen veroja      -8,4    11,3     16,7    80,6     
Osakekohtainen tulos     -0,21    0,28     0,42    2,56     


* Operatiivinen liikevoitto = liiketoiminnasta muodostuva liikevoitto ilman   
merkittäviä kertaluonteisia eriä.                        


Katsaus Q4/2008                                 

Atria konsernin Q4-kauden liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna.
Atria Suomen myynnin kehitys ja kannattavuus olivat hyviä myös Q4-kaudella.   
Muilla liiketoiminta-alueilla tulos oli epätyydyttävä. Syksyn aikana voimistunut
kansainvälinen talouskriisi sekä Atrialle merkittävien valuuttojen heikkeneminen
euroa vastaan huononsi tulosta Ruotsissa ja Venäjällä. Kesällä ostetun     
venäläisen yhtiön OOO Campomosin liiketoiminnot sisältyvät lukuihin 15.10.2008 
alkaen.                                     

Talouden taantuma vaikutti myynnin volyymikehitykseen kaikilla Atrian      
markkina-alueilla. Pietarissa volyymikasvu oli kuitenkin vahva kaikissa    
tuoteryhmissä ja yhtiön markkina-asema Pietarissa vahvistui edelleen      
katsauskaudella.                                

Atria Skandinavian ja Atria Venäjän tulosta painoivat katsauskauden aikana   
heikentyneet Ruotsin kruunu ja Venäjän rupla. Atrian Ruotsissa ja Venäjällä   
käyttämistä raaka-aineista merkittävä osa on tuontitavaraa, joiden kustannukset 
ovat kasvaneet heikentyneiden valuuttojen takia. Katsauskauden aikana Atria ei 
pystynyt täysmääräisesti siirtämään kohonneita raaka-ainekustannuksia      
myyntihintoihin kyseisillä liiketoiminta-alueilla.               

Campomos-yhtiön hankinta ja Venäjän ruplan heikkeneminen euroa vastaan nostivat 
konsernin rahoituskuluja.                            


Atria Suomi 1.1-31.12.2008                           

               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2008    2007     2008    2007      
-------------------------------------------------------------------------    
Liikevaihto         206,2   203,9     797,9   749,6     
Liikevoitto          11,8    9,9     33,9    43,2     
Operatiivinen liikevoitto   11,8    9,9     34,4    43,2     
Operatiivinen liikevoitto %  5,7    4,9      4,3    5,8     

Vuonna 2008 Atria Suomen myynti kehittyi vakaasti, mutta raaka-aineiden ja   
muiden teollisten kustannusten nousu söi kannattavuutta erityisesti       
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Atrian edustamien tuoteryhmien arvomääräinen  
myynti Suomen päivittäistavarakaupassa kasvoi vuoden 2008 aikana noin 8     
prosenttia. Atria Suomen omien tuotemerkkien (Atria, Forssan) kasvu oli tätä  
merkittävästi enemmän, noin 14 prosenttia. (Lähde: Atria 2008)         

Atrian kasvun kannalta tärkeällä grillauskaudella myynti ja kannattavuus    
kehittyivät myönteisesti. Grillauskaudella Atria vahvisti markkinajohtajuuttaan 
ja sen kaikkien tuoteryhmien markkinaosuus oli touko-heinäkuun aikana n. 27   
prosenttia.                                   

Kustannustehokkuuden parantamiseksi Atria Suomi käynnisti alkuvuodesta     
toimintojensa tehostamisohjelman. Sen tavoiteltu kustannussäästö on neljä    
miljoonaa euroa. Atria lopetti toimintansa Kannuksen tuotantolaitoksessa, josta 
naudanteurastus ja -leikkuu siirrettiin Kauhajoen ja Kuopion          
tuotantolaitoksille, sianteurastus ja -leikkuu Nurmon tuotantolaitokselle.   
Liha-Poutun lihanhankintatoiminnot yhdistettiin A-Tuottajat Oy:n toimintoihin. 
Lisäksi Forssan tuotantolaitoksen logistiset toiminnot ja lihavalmisteiden   
tuotanto siirrettiin Nurmoon. Tehostamisohjelman nettomääräinen         
henkilöstövaikutus tulee olemaan n. 170 henkilöä.                

Q4-kauden myynti onnistui hyvin. Erityisesti valmisruokatuotteiden myynti oli  
joulukuussa hyvä. Hinnankorotusten vaikutukset näkyivät parantuneena      
kannattavuutena Q4-jaksolla.                          


Atria Skandinavia 1.1.-31.12.2008                        

               Q4/    Q4/                  
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008    2007       
-----------------------------------------------------------------------     
Liikevaihto         112,4   116,0    455,2   457,8      
Liikevoitto          -1,2    5,5    14,4    54,9      
Operatiivinen liikevoitto   -1,2    5,9    15,4    20,5      
Operatiivinen liikevoitto %  -1,1    5,1     3,4    4,5      

Kruunun kurssin heikentymisen vuoksi euromääräinen vuoden 2008 liikevaihto laski
0,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden liikevaihtoon. Kruunuissa vuoden 2008
liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna.           

Vuonna 2008 Atria Skandinavian tuloskehitys ei ollut tavoitteiden mukaista.   
Alkuvuoden myönteinen kehitys taantui loppukesästä kohonneiden         
raaka-ainekustannusten, heikentyneen Ruotsin kruunun sekä salaatti- ja     
voileipäliiketoiminnan tappiollisen tuloksen takia.               

Kesällä 2008 Atria osti herkuttelutuotteita valmistavan AB Ridderheims     
Delikatesserin, mikä vahvisti entisestään Atrian markkina-asemaa Ruotsissa.   
Ridderheims konsolidoitiin Atriaan 1.7.2008 alkaen. Syksyllä Atria keskitti   
Lätta Måltider -yksikön tuotannon Halmstadista Norrköpingiin. Järjestelyn    
seurauksena 50 Halmstadin tehtaan työntekijää irtisanottiin.          

Q4-kaudella Ruotsin kruunun heikkeneminen nosti tuontiraaka-aineiden hintoja,  
mikä painoi Atrian tulosta Ruotsissa. Talouden taantuma on heikentänyt joidenkin
tuoteryhmien kysyntää vuoden lopulla. Toteutetuilla hinnankorotuksilla ei    
pystytty täysin kattamaan heikon kruunun aiheuttamaa raaka-aineiden hintojen  
nousua.                                     

Q4-kauden tulokseen on kirjattu 1,5 miljoonaa euroa luottotappioista ja     
rakennejärjestelyistä aiheutuvia kuluja.                    


Atria Venäjä 1.1.-31.12.2008                          

               Q4/    Q4/                   
Miljoonaa euroa       2008    2007     2008    2007      
---------------------------------------------------------------------      
Liikevaihto         35,5    16,9     93,8    65,6      
Liikevoitto         -5,7    0,5     -3,4    4,3      
Operatiivinen liikevoitto  -5,7    0,5     -3,4    4,3      
Operatiivinen liikevoitto % -16,1    3,0     -3,6    6,5      

Vuoden 2008 aikana Atria Venäjä kasvoi merkittävästi sekä orgaanisen kasvun että
yritysoston myötä. Atria osti heinäkuun lopulla Moskovassa ja Pietarin alueella 
toimivan OOO Campomos lihanjalostusyhtiön. OOO Campomos konsolidoitiin Atriaan 
15.10.2008 alkaen.                               

Uusi logistiikkakeskus Pietarissa Gorelovossa otettiin käyttöön lokakuussa, ja 
kaikki Pit-Productin tavarantoimitukset ovat marraskuusta alkaen lähteneet   
sieltä. Uuden lihavalmistetehtaan käyttöönotto siirtyi vuodelle 2009 vesi- ja  
viemäriliittymien viivästymisen takia. Vuoden lopulla tehtiin päätös investoida 
Sinyavinon tehtaan kestomakkarakapasiteetin lisäämiseksi.            

Pit-Product oli Pietarin alueen markkinajohtaja modernissa           
päivittäistavarakaupassa noin 30 prosentin markkinaosuudellaan(Lähde: AC Nielsen
2008). Pit-Product jäi tulostavoitteistaan, mikä johtui pääosin voimakkaasta  
raaka-aineiden hintojen noususta. Myyntihintoja nostettiin vuoden aikana useita 
kertoja, mutta raaka-aineiden kustannukset nousivat nopeammin kuin       
lopputuotteiden myyntihinnat.                          

Campomosin tulos loppuvuoden osalta oli tappiollinen (Q4 liikevoitto -5,7 milj. 
euroa). Atrian tavoitteena on saada yhtiön tulos voitolliseksi vuoden 2010   
aikana. Tämä edellyttää markkina-aseman edelleen vahvistamista Moskovassa,   
uusien tuoteryhmien lanseeraamista, kustannusten karsintaa ja vuonna 2008    
käyttöönotetun alkutuotannon tehostamista.                   

Q4-kaudella aloitettiin Pit-Productin ja Campomosin toimintojen integrointi,  
joka jatkuu kevääseen 2009. Synergiaetuja saavutetaan ostoissa, logistiikassa, 
markkinoinnissa ja tuotannossa. Pit-Productin myynti ja markkinaosuudet     
vahvistuivat katsauskaudella. Atria Venäjän tulosta painoi Campomosin      
tappiollinen tulos ja heikentynyt rupla, jonka takia tuontiraaka-aineiden hinnat
pysyivät korkeina.                               


Atria Baltia 1.1.-31.12.2008                          

               Q4/    Q4/                   
Miljoonaa euroa       2008    2007     2008    2007      
------------------------------------------------------------------------    

Liikevaihto         10,8    6,1     32,3    26,7      
Liikevoitto         -0,7    -1,4     -3,8    -4,4      
Operatiivinen liikevoitto  -0,7    -1,3     -3,8    -3,1      
Operatiivinen liikevoitto % -6,5   -21,4     -11,8   -11,6      

Vuoden 2008 aikana Atria toteutti Baltiassa kaksi merkittävää yritysostoa. AS  
Woro Kommerts ja AS Vastse Kuuste Lihatööstus liitettiin Atria-konserniin    
1.8.2008 alkaen. Yritysostojen myötä Atriasta tuli Viron toiseksi suurin    
liha-alan yritys. Uusi asema luo Atrialle uudenlaiset kehitysnäkymät koko    
Baltian alueella.                                

Atrian kokonaismarkkinaosuus Virossa oli vuoden 2008 lopussa 22 prosenttia.   
Myynti kasvoi H2/2008 aikana kaikissa tärkeissä tuoteryhmissä (leivänpäälliset, 
ruuanlaittotuotteet ja kuluttajapakattu liha). Yritysostojen myötä tärkeimpien 
tuoteryhmien valikoima ja asema markkinoilla vahvistui merkittävästi. Atrian  
tulosta Virossa heikensi alkuvuoden aikana Valga Lihatööstus -yhtiön heikko   
kannattavuus. Yhtiön oman alkutuotannon kustannukset nousivat jyrkästi rehujen 
kallistumisen takia. Myyntihintojen korotukset eivät olleet riittäviä      
kompensoimaan kohonneita kustannuksia.                     

Q4-kaudella Atria Baltian myynti kasvoi tärkeimmissä tuoteryhmissä, vaikka   
kiristynyt hintakilpailu ja heikot talousnäkymät heikensivät kysyntää toisella 
vuosipuoliskolla. Ostettujen yhtiöiden liittäminen Atria Baltiaan eteni    
suunnitelman mukaisesti. Vastse-Kuuste -yhtiön teurastus- ja          
lihanleikkuutoiminnot siirrettiin Valgan tehtaalle.               

                                        
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Atria Skandinavia ilmoitti katsauskauden jälkeen, että se aloittaa laajan    
tehostamisohjelman. Toimenpiteiden odotetaan tuovan noin 7 miljoonan euron   
vuotuiset säästöt ja työntekijöiden määrää vähennetään noin 100:lla eri     
toimipisteissä.                                 

Atria Baltia päätti keskittää lihavalmistetuotannon Vastse-Kuusten tehtaalta  
Valgan ja Ahjan tuotantolaitoksille. Uudelleenjärjestelyn seurauksena      
henkilömäärä vähenee noin 100:lla. Vastse-Kuusten tuotantotiloissa käynnistetään
syksyllä uusien tuoteryhmien valmistus. Uudelleenjärjestelyistä arvioidaan   
muodostuvan noin 1,4 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.           

Atria Venäjä liiketoiminta-alueen johtaja Juha Ruohola nimitettiin 10.2.2009 OOO
Campomosin toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa myös Atria Venäjä liiketoiminta-alueen
johtajana. Juha Ruohola raportoi Atria Oyj:n toimitusjohtaja Matti       
Tikkakoskelle. Sergey Ivanchenko nimitettiin OOO Pit-Productin         
toimitusjohtajaksi ja Atria Venäjän paikallisjohtajaksi. Hän raportoi Juha   
Ruoholalle.                                   


Investoinnit                                  

Vuoden 2008 investoinnit konsernissa olivat 152,6 miljoonaa euroa ja      
Q4/2008-kauden investoinnit 61,3 miljoonaa euroa. Yritysostojen osuus koko   
vuoden aineellisten ja aineettomien investointien määrästä oli 89,3 miljoonaa  
euroa.                                     


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6.135 henkilöä (5.947). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      

Atria Suomi      2.378 (2.394)                       
Atria Skandinavia   1.691 (1.768)                       
Atria Venäjä     1.525 (1.278)                       
Atria Baltia      541  (507)                       


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä           
järjestäytymiskokouksessaan(25.6.2008)valinnut hallituksen erovuorossa olleet  
jäsenet Matti Tikkakosken ja Martti Selinin uudelleen. Hallintoneuvoston    
puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallituksen puheenjohtaja Martti Selin
valittiin uudelleen.                              

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Runar 
Lillandt, Matti Tikkakoski ja Ilkka Yliluoma.                  


Rahoitus                                    

Rahoitusmarkkinoiden kriisin seurauksena yrityksille tarjolla olevien      
rahoitusvaihtoehtojen määrä väheni. Joukkovelkakirja- ja yritystodistusmarkkinan
likviditeetti oli erittäin huono varsinkin vuoden loppupuolella. Atria on    
tarvittaessa rahoittanut erääntyviä yritystodistuksia käyttämällä olemassa   
olevia luottolimiittejä. Perinteisen pankkirahoituksen saatavuus oli aiempaa  
epävarmempaa ja lainojen marginaalit olivat nousussa. Toisaalta syksyllä alkanut
markkinakorkojen voimakas lasku pienentää omalta osaltaan rahoituskustannuksia. 

Atrian rahoitusasema on pysynyt vakaana. Atria hankki uutta pitkäaikaista 5-7  
vuoden pituista rahoitusta loka-joulukuun aikana 69 miljoonaa euroa, josta   
TyEL-takaisinlainauksen osuus oli 39 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi       
allekirjoitettiin joulukuussa kaksi sitovaa luottolimiittiä, joiden määrä on  
yhteensä 32 miljoonaa euroa. Nostamattomia sitovia luottolimiittejä oli vuoden 
lopussa yhteensä 126 miljoonaa euroa.                      

Atria toteutti vuonna 2008 neljä merkittävää yritysostoa. Kolmannella      
kvartaalilla saatiin päätökseen AB Ridderheims Delikatesserin kauppa Ruotsissa 
sekä AS Woro Kommertsin ja AS Vastse-Kuusten kaupat Virossa. Neljännellä    
kvartaalilla toteutettiin OOO Campomosin osto Venäjällä. Ostettujen yritysten  
velat siirtyivät yrityskauppojen mukana ja loput yritysten kauppahinnoista   
maksettiin kassavaroilla ja olemassa olevilla luottolimiiteillä.        

OOO Campomosilla oli valuuttamääräistä velkaa noin 66 miljoonaa euroa, jota   
alettiin järjestellä uudelleen yrityskaupan jälkeen. OOO Campomos lyhensi    
marraskuussa euromääräistä velkaa noin 35 miljoonaa euroa. OOO Campomosin    
tilinpäätöshetkellä olleita euromääräisiä lainoja on maksettu pois 13 miljoonaa 
euroa tammikuussa 2009 ja niitä tullaan lyhentämään edelleen alkuvuoden aikana. 
OOO Campomosin valuuttamääräisestä velasta syntyi katsauskauden aikana noin 5  
miljoonan euron kurssitappiot ruplan heikentymisen vuoksi.           


Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2008                     

                 KII     A    Yhteensä    %     
Itikka osuuskunta     4 914 281  2 457 801   7 372 082  26,08     
Lihakunta         4 020 200  3 351 797   7 371 997  26,08     
Odin Norden              1 687 300   1 687 300   5,97     
Skandinaviska Enskilda Banken     1 449 436   1 449 436   5,13     
Nordea Pankki Suomi Oyj         754 733    754 733   2,67     
Osuuskunta Pohjanmaan Liha  269 500   480 038    749 538   2,65     
Odin Finland               695 214    695 214   2,46     
OP-Suomi Arvo              404 922    404 922   1,43     
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas     309 000    309 000   1,09     
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy      225 000    225 000   0,80     


Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2008            

                 KII      A   Yhteensä    %     
Itikka osuuskunta     49 142 810  2 457 801  51 600 611  46,44     
Lihakunta         40 202 000  3 351 797  43 553 797  39,20     
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2 695 000   480 038   3 175 038  2,86     
Odin Norden               1 687 300   1 687 300  1,52     
Skandinaviska Enskilda Banken      1 449 436   1 449 436  1,30     
Nordea Pankki Suomi Oyj          754 733    754 733  0,68     
Odin Finland               695 214    695 214  0,63     
OP-Suomi Arvo               404 922    404 922  0,36     
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas      309 000    309 000  0,28     
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy       225 000    225 000  0,20     


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Kansainvälisen liharaaka-aineen lähiajan hintakehitys on merkittävä riski Atrian
kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ruotsissa ja Venäjällä tuontiraaka-aineiden  
merkittävä osuus luo lisää epävarmuutta kustannuksiin valuuttakurssivaihtelujen 
takia. Venäjän tuontitullien muutokset vaikuttavat myös tulevien tuontihintojen 
epävarmuuteen.                                 

Venäjällä merkittävä riski on Pietarin Gorelovossa sijaitsevan         
lihavalmistetehtaan käyttöönoton viivästymisen vaikutus Atrian lähiajan kasvuun.
Campomos-yhtiön kannattavuuden kääntäminen voitolliseksi edellyttää sekä    
operatiivisia että strategisia toimenpiteitä nopeassa aikataulussa.       

Kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin vaikutus rahoituksen saatavuuteen ja   
hintaan lisää riskiä Atrian asiakkaiden maksuvalmiuden heikkenemisestä ja    
mahdollisista luottotappioista tulevaisuudessa. Lainamarginaalien nousu, Venäjän
korkeat markkinakorot ja rupla-kurssin vaihtelu suhteessa euroon vaikuttavat  
myös Atrian rahoituskustannuksiin.                       


Tulevaisuuden näkymät                              

Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2009 aikana. Talouden  
taantuma vaikuttaa jonkin verran myyntivolyymeihin ja joidenkin tuoteryhmien  
kysyntään. Kalliimpien tuotteiden kysynnän arvioidaan vähenevän, mutta     
edullisten tuotteiden kysyntä vahvistuu.                    

Kansainvälisen taloustilanteen takia tulosennusteeseen liittyy paljon      
epävarmuutta ja liharaaka-aineen kansainvälistä hintakehitystä on vaikea    
arvioida.                                    

Tappiollisen Campomos-yhtiön ja alkuvuonna jatkuneen ruplan heikkenemisen takia 
Atria Venäjän liiketulos tulee jäämään alle viime vuoden tason.         


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet                    

Yhtiökokous 29.4.2008 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai   
useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 10 000 000
kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita. Valtuutus on  
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin  
enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoa voimassa olevaa hallituksen    
valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.                    

Yhtiökokous on aiemmin valtuuttanut hallituksen päättämään yhdestä tai     
useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään  
850.000 eurolla. Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta          
valtuutuspäätöksestä lukien.                          


Omien osakkeiden hankinta ja luovutus                      

Yhtiökokous 29.4.2008 valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön
oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla. Hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.            

Yhtiökokous 29.4.2008 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, siten että   
valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 2 800 000 kappaletta A-osakkeita.  
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.                      

Atria Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla    
hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia A-osakkeita. Valtuutuksen   
mukaisesti osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai   
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien     
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen   
kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai     
mitätöitäväksi. Osakkeiden hankinta alkoi 29.9.2008 ja päättyy viimeistään   
30.6.2009.                                   

Yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita luovutettiin maksutta yhteensä 35 260  
kpl Atrian kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille ansaintajaksolta 
2007. Osakkeiden siirtopäivä oli 19.12.2008. Yhtiön hallussa oli 31.12.2008   
yhteensä 47 157 kpl omia osakkeita.                       


Hallinnointiperiaatteet                             

Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden       
hallinnointikoodin 2008 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla           
www.atria.fi/konserni.                             

Osinkoehdotus                                  

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,20 euroa osakkeelle. 


Varsinainen yhtiökokous 29.4.2009                        

Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään keskiviikkona 29. huhtikuuta 2009 Helsingissä, Finlandia-talossa.   

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:                

1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat.                                     


Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus                     

Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla ajanjaksona,  
joka on 14 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen 
julkistamista (suljettu ikkuna).                        


Tulosjulkistamisajankohdat 2009                         

Atria Oyj julkaisee vuoden 2009 aikana kolme osavuosikatsausta:         
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28.4.2009, noin klo 8.00           
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 30.7.2009, noin klo 8.00            
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 27.10.2009, noin klo 8.00.           

Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 29.4.2009. Vuosikertomus ilmestyy 
viikolla 16/2009. Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa  
myös internetissä osoitteessa www.atria.fi/konserni.              


Hiljainen kausi                                 

Atria-konsernin sijoittajasuhdeviestinnässä on käytössä hiljainen kausi, mikä  
tarkoittaa, että Atria ei anna lausuntoja taloudellisesta tilastaan kolme    
viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkaisemista.        


TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                  

                    IFRS   IFRS   IFRS   IFRS   IFRS 
                  31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 31.12.04 

Liikevaihto, milj.euroa       1 356,9 1 272,2 1 103,3  976,9  833,7 
Liikevoitto, milj.euroa        38,4   94,5   41,5   40,2   49,3 
% lv:sta                2,8   7,4   3,8   4,1   5,9 
Rahoitustuotot                                 
ja -kulut, milj.euroa         -22,3  -14,3   -7,3   -3,2   -5,2 
% lv:sta                1,6   1,1   0,6   0,3   0,6 
Voitto ennen veroja          16,7   80,6   34,6   37,8   44,6 
% lv:sta                1,2   6,3   3,1   3,9   5,3 
Oman pääoman tuotto (ROE) %       2,5   17,2   8,8   10,0   13,9 
Sijoitetun                                   
pääoman tuotto (ROI) %         5,3   15,2   8,7   10,3   13,9 
Omavaraisuusaste %           38,4   47,6   42,8   43,0   50,9 
Bruttoinvestoinnit                               
milj.euroa              152,6  284,1   89,0  107,3   37,3 
% lv:sta                11,2   22,3   8,1   11,0   4,5 
Korolliset velat           448,4  321,9  244,2  206,9  116,1 
Velkaantumisaste %          103,1   67,6   78,1   75,2   44,6 
Nettovelkaantumisaste %        94,6   60,1   66,8   68,9   39,7 
Henkilöstö keskimäärin        6 135  5 947  5 740  4 433  3 638 
Tutkimus ja kehitys-                              
menot, milj.euroa            9,9   8,4   7,4   6,7   7,0 
lv:sta % *               0,7   0,7   0,7   0,7   0,8 
Tilauskanta **              -    -    -    -    - 

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi                 
** Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana 
päivänä.                                    

OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT                  

                    IFRS   IFRS   IFRS   IFRS   IFRS
                  31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 31.12.04

Tulos/osake (EPS) euroa         0,42   2,56   1,15   1,24   1,58
Oma pääoma/osake euroa         15,34  16,77  13,28  12,08  11,58
Osinko/osake euroa *          0,20   0,70  0,595  0,595  0,595
Osinko/tulos % *            48,1   27,4   51,7   48,0   37,7
Efektiivinen                                  
osinkotuotto *              1,7   4,0   3,3   3,3   5,3
Hinta/voitto-suhde (P/E)        27,9   6,8   15,9   14,5   7,2
Osakekannan markkina-arvo,                           
milj.euroa               327,9  490,4  422,4  379,5  238,3
Osakkeiden                                   
 vaihto/1000 kpl A           4 077  7 933  3 899  5 704  3 800
 vaihto % A              21,4   41,6   28,1   48,0   32,0
 lukumäärä milj.kpl yht.        28,3   28,3   23,1   21,1   21,1
 lukumäärä A              19,1   19,1   13,9   11,9   11,9
 lukumäärä KII              9,2   9,2   9,2   9,2   9,2
Osakkeiden osakeantioikaistu                          
lukumäärä keskimäärin          28,3   26,1   21,8   21,1   21,1
Osakkeiden osakeantioikaistu                          
lukumäärä 31.12.            28,3   28,3   23,1   21,1   21,1

OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS                            

Kauden alin A             10,51  16,90  15,00  11,50   8,55
Kauden ylin A             18,29  28,77  21,50  18,18  11,75
Kauden lopussa A            11,60  17,35  18,29  17,99  11,30
Tilikauden keskikurssi A        14,04  22,18  18,31  15,33   9,42

* Hallituksen ehdotus                              


ATRIA OYJ                                    

KONSERNITASE                                  

Varat                                      

milj. EUR                  31.12.08          31.12.07

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet                   493,5           455,6
 Liikearvo                   151,1           151,8
 Muut aineettomat hyödykkeet           70,5            64,3
 Lainasaamiset ja muut saamiset         16,2            12,7
 Sijoitukset                   8,2            8,7
Yhteensä                    739,5           693,1

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus                113,3            87,3
 Myyntisaamiset ja muut saamiset        233,3           184,7
 Rahat ja pankkisaamiset             37,1            35,6
Yhteensä                    383,7           307,6

Myytävänä olevat pitkäaikaiset                         
omaisuuserät                   11,3              

Varat yhteensä                1 134,5          1 000,7

Oma pääoma ja velat                               

milj. EUR                  31.12.08          31.12.07

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma               433,5           474,1
 Vähemmistöosuudet                1,4            1,9
Oma pääoma yhteensä               434,9           476,0

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset rahoitusvelat            320,8           194,1
 Laskennalliset verovelat            42,4            42,8
 Muut korottomat velat              0,2            0,3
Yhteensä                    363,4           237,2

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset rahoitusvelat            127,6           127,8
 Ostovelat ja muut velat            208,6           159,7
Yhteensä                    336,2           287,5

Velat yhteensä                 699,6           524,7

Oma pääoma ja velat yhteensä         1 134,5          1 000,7


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR              10-12/08 10-12/07      1-12/08 1-12/07

Liikevaihto              361,1  337,1      1 356,9 1 272,2
Kulut                 -345,7  -313,0     -1 271,0 -1 133,2
Poistot                -11,6  -10,9       -47,5  -44,5

Liikevoitto               3,8   13,2       38,4   94,5
* liikevaihdosta %            1,1   3,9        2,8   7,4

Rahoitustuotot ja -kulut        -12,2   -2,2       -22,3  -14,3
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                    0,3        0,6   0,4

Voitto ennen veroja           -8,4   11,3       16,7   80,6
* liikevaihdosta %           -2,3   3,4        1,2   6,3

Tuloverot                2,2   -3,2       -5,3  -13,0

Tilikauden voitto            -6,2   8,1       11,4   67,6
* liikevaihdosta %           -1,7   2,4        0,8   5,3

Tilikauden voiton jakaantuminen:                        
Emoyhtiön omistajille          -5,9   8,1       11,8   66,7
Vähemmistölle              -0,3            -0,4   0,9
Yhteensä                -6,2   8,1       11,4   67,6

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €             -0,21   0,28       0,42   2,56

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             -0,21   0,28       0,42   2,56


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Vähem- Oma  
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht. 
      Osake- Yli-  Käyvän Sijoi- Muunto- Kerty- Yht.         
      pääoma kurssi- arvon  tetun  erot  neet             
          rahas- rahas- vapaan     voitto-           
          to   to   po:n      varat            
                  rahasto                   

Oma pääoma                                   
1.1.2007  39,3  138,5           0,7  128,1  306,6   5,8  312,4
                                        
Muuntoerot                 -4,2      -4,2  -0,1  -4,3
Muu muutos          1,9   0,3           2,2  -4,7  -2,5
Tilikauden                                   
voitto                       66,7  66,7   0,9  67,6
Osingon-                                    
jako                        -13,7  -13,7      -13,7
Osakeanti  8,8          110,2      -2,5  116,5      116,5

Oma pääoma                                   
31.12.2007 48,1  138,5  1,9  110,5  -3,5  178,6  474,1   1,9  476,0

Muuntoerot                 -30,0     -30,0  -0,1  -30,1
Muu muutos         -1,8  -0,2          -2,0      -2,0
Omat                                      
osakkeet                      -0,5  -0,5      -0,5
Tilikauden                                   
voitto                       11,7  11,7  -0,4  11,3
Osingon-                                    
jako                        -19,8  -19,8     -19,8

Oma pääoma                                   
31.12.2008  48,1  138,5  0,1  110,3  -33,5 170,0  433,5  1,4  434,9


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR                   1-12/08          1-12/07

Liiketoiminta                                  
 Liiketoiminnan rahavirta            69,9            91,4
 Rahoituserät ja verot             -32,3           -28,4
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä        37,6            63,0

Investoinnit                                  
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet                   -65,5           -92,2
 Sijoitukset                   3,6            -0,4
 Myydyt tytäryhtiöosakkeet                         39,1
 Ostetut tytäryhtiöosakkeet           -41,3           -124,6
Investointien rahavirta yhteensä        -103,2           -178,1
                                        
Rahoitus                                    
 Maksullinen osakeanti                           116,5
 Lainojen nostot                171,7           304,1
 Lainojen maksut                -86,0           -292,1
 Osinkojen maksut                -19,8           -13,7
 Omien osakkeiden hankinta            -0,9              
Rahoituksen rahavirta yhteensä          65,0           114,8

Rahavarojen muutos                -0,6            -0,3


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT                            

MAANTIETEELLISET                                

milj. EUR         10-12/08 10-12/07 1-12/08    % 1-12/07    %

Liikevaihto                                   
 Suomi            206,2  203,9  797,9   58,8  749,6   58,9
 Skandinavia         112,4  116,0  455,2   33,5  457,8   36,0
 Venäjä            35,5   16,9   93,8   6,9   65,6   5,2
 Baltia            10,8   6,1   32,3   2,4   26,7   2,1
 Eliminoinnit         -3,8   -5,8  -22,3   -1,6  -27,5   -2,2
Yhteensä           361,1  337,1 1 356,9  100,0 1 272,2  100,0

Liikevoitto                                   
 Suomi             11,8   9,9   33,9   88,3   43,2   45,7
 Skandinavia          -1,2   5,5   14,4   37,5   54,9   58,1
 Venäjä            -5,7   0,5   -3,4   -8,9   4,3   4,6
 Baltia            -0,7   -1,4   -3,8   -9,9   -4,4   -4,7
 Kohdistamattomat       -0,4   -1,3   -2,7   -7,0   -3,5   -3,7
Yhteensä            3,8   13,2   38,4  100,0   94,5  100,0

Operatiivinen liikevoitto                            
 Suomi             11,8   9,9   34,4   86,2   43,2   70,4
 Skandinavia          -1,2   5,9   15,4   38,6   20,5   33,4
 Venäjä            -5,7   0,5   -3,4   -8,5   4,3   7,0
 Baltia            -0,7   -1,3   -3,8   -9,5   -3,1   -5,0
 Kohdistamattomat       -0,4   -1,3   -2,7   -6,8   -3,5   -5,7
Yhteensä            3,8   13,7   39,9  100,0   61,4  100,0

Investoinnit                                  
 Suomi                      23,8   15,6   28,6   10,1
 Skandinavia                   41,8   27,4  213,9   75,3
 Venäjä                     68,6   45,0   33,0   11,6
 Baltia                     18,4   12,1   8,6   3,0
Yhteensä                    152,6  100,0  284,1  100,0

milj. EUR                  31.12.08    % 31.12.07    %
Varat                                      
 Suomi                     533,5   47,0  509,9   51,0
 Skandinavia                  368,5   32,5  373,4   37,3
 Venäjä                     187,2   16,5   78,7   7,9
 Baltia                     68,6   6,0   48,1   4,8
 Eliminoinnit                  -23,3   -2,1   -9,4   -0,9
Yhteensä                   1 134,5  100,0 1 000,7  100,0

Velat                                      
 Suomi                     263,7   37,7  186,5   35,5
 Skandinavia                  268,3   38,4  259,8   49,5
 Venäjä                     144,1   20,6   54,4   10,4
 Baltia                     44,3   6,3   34,1   6,5
 Eliminoinnit                  -20,8   -3,0  -10,1   -1,9
Yhteensä                    699,6  100,0  524,7  100,0


HANKITUT LIIKETOIMET                              

                  Hankintapäivä  Omistusosuus, %  Kotipaikka

AB Ridderheim & Grönvall        1.7.2008      100    Ruotsi  

Tytäryhtiöt:                                  
  Ridderheims Delikatesser AB               100    Ruotsi  
  Smakfabriken i Göterborg AB               100    Ruotsi  
  KB Joddlaren                       100    Ruotsi  

Ridderheims Delikatesser i Norge AS   1.7.2008      100    Norja   


Atria Skandinavia keskittyy strategiansa mukaisesti korkeamman jalostusasteen  
tuotteisiin, mihin myös Ridderheimsin yritysosto tähtää. Yrityshankinnan myötä 
Atria vahvistaa asemaansa tuoreissa herkuttelutuotteissa, joka on tällä hetkellä
yksi päivittäistavarakaupan nopeimmin kasvavista segmenteistä.         

AB Ridderheims Delikatesser on perustettu vuonna 1987 ja yhtiön         
tuotevali-koimaan kuuluvat mm. olutmakkarat, kinkut, juustot, säilykkeet ja   
tapas-lisukkeet. Ridderheims on alallaan tunnettu, vahva ja innovatiivinen   
tuote-merkki. Yhtiö toimii Göteborgissa ja sillä on 110 työntekijää.      

Tavoitteena on yhdistää Ridderheimsin ja Falbygdens Ostin tuotevalikoimat.   
Yhdistyminen luo Pohjoismaiden monipuolisimman ja laadukkaimman tuoreiden    
herkuttelutuotteiden valikoiman ja kasvattaa molempien yritysten asemaa     
vientimarkkinoilla. Ridderheims on vienyt tuotteitaan yhteentoista maahan, mutta
kaupan myötä yrityksen edellytykset myynnin kasvuun Ruotsissa ja viennin    
lisäämiseen paranevat, sillä Atrialla on vahva asema ja jakelu-verkosto     
Suomessa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Samalla Ridderheimsin     
jakeluverkosto mahdollistaa Falbygdens Ostin tuotteiden viennin kasvun.     

Yrityskaupan myötä saavutetaan myös säästöjä, kun Ridderheimsin alihankkijoilta 
ostettavien tuotteiden valmistusta siirretään Atrian tehtaisiin.        

Ridderheims liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 54,4 miljoonaa euroa ja  
liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa.                        

                   Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot      
                   kirjatut    ennen           
                   käyvät arvot  yhdistämistä       

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     5,9       5,9        
Liikearvo                  13,9                
Muut aineettomat hyödykkeet         8,1                
Sijoitukset                 0,1       0,1        
Vaihto-omaisuus               3,0       3,0        
Saamiset                   5,5       5,6        
Rahavarat                  2,6       2,6        
Varat yhteensä               39,1      17,2        

Laskennallinen verovelka           3,7       1,4        
Korolliset rahoitusvelat           2,7       2,7        
Muut velat                  7,0       7,0        
Velat yhteensä               13,4      11,1        

Netto varat                 25,7       6,1        

Kauppahinta                 25,7                
Hankittujen yritysten rahavarat       2,6                
Rahavirtavaikutus              23,1                


                  Hankintapäivä  Omistusosuus, %  Kotipaikka

AS Vastse-Kuuste Lihätööstus      1.8.2008      100    Viro   
AS Woro Kommerts            1.8.2008      100    Viro   


AS Vastse-Kuuste Lihatööstus valmistaa erilaisia leivänpäällisiä,        
ruoka-makkaroita, kestomakkaroita ja kuluttajapakattua lihaa. Yhtiöllä on oma  
teurastamo ja lihanleikkaamo. Vastse-Kuusten liikevaihto vuonna 2007 oli 8,8  
miljoonaa euroa ja se on perustettu vuonna 1994. Sen kokonaismarkkinaosuus on  
arvossa mitattuna 6 % (lähde: AC Nielsen 2008). Työntekijöitä yrityksellä on  
noin 140. Vastse-Kuuste on viime vuosina investoinut tuotantolaitoksen     
modernisointiin ja kapasiteetin lisäämiseen. Myös markkina-asema on vahvistunut 
uusien investointien myötä. Erityisesti leivänpäällisissä yrityksellä on vahva 
asema Viron markkinoilla.Tuotantolaitos sijaitsee Etelä-Virossa,        
Vastse-Kuustessa.                                

AS Woro Kommerts on vuonna 1993 perustettu lihavalmisteiden tuotantoon     
erikoistunut yritys. Woron tuotevalikoimaan kuuluvat savustetut makkarat ja   
lihavalmisteet, keittomakkarat, grillimakkarat ja nakit. Yhtiön         
kokonais-markkinaosuus arvossa mitattuna on 13 % (lähde: AC Nielsen 2008). Woro 
on kokonaismarkkinaosuudeltaan Viron toiseksi suurin lihanjalostusyhtiö. Se on 
viime vuosina aktiivisesti panostanut tuotelaadun ja brändien kehittämiseen.  
Vuonna 2007 sen liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on noin  
170. Yhtiöllä on tuotantolaitos Ahjassa Tarton läheisyydessä ja jakelukeskus  
Tartossa. Tuotantolaitos on rakennettu vuosituhannen vaihteessa ja       
tuotantokalusto on moderni.                           

Yritysostoilla Atria täydentää ja laajentaa nykyistä tuotevalikoimaansa     
vähittäiskaupan asiakkailleen Virossa. AS Valga Lihatööstusin liiketoiminnat  
yhdessä Woron ja Vastse-Kuusten kanssa muodostavat Viron            
lihanjalostus-markkinoiden toiseksi suurimman toimijan, jonka liikevaihto on  
noin 42 miljoonaa euroa. Toimintojen yhdistämisellä saavutetaan merkittäviä   
synergiahyötyjä ja vahvempi jalansija markkinoilla.               

Yhtiöiden liikevaihto edellisellä tilikaudella oli yhteensä 18,7 miljoonaa   
euroa ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa.                    

                   Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot      
                   kirjatut    ennen           
                   käyvät arvot  yhdistämistä       

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     4,8       4,8        
Liikearvo                  6,2                
Muut aineettomat hyödykkeet         3,6                
Vaihto-omaisuus               1,1       1,1        
Saamiset                   2,0       2,0        
Rahavarat                  2,6       2,6        
Varat yhteensä               20,3      10,5        

Laskennallinen verovelka           0,8                
Korolliset rahoitusvelat           1,1       1,1        
Muut velat                  2,9       2,9        
Velat yhteensä                4,8       4,0        

Netto varat                 15,5       6,5        

Kauppahinta                 15,5                
Hankittujen yritysten rahavarat       2,6                
Rahavirtavaikutus              12,9                


                  Hankintapäivä  Omistusosuus, %  Kotipaikka


OOO MPZ CampoMos           15.10.2008      100    Venäjä  

Tytäryhtiöt:                                  
  OOO CampoFerma                      100    Venäjä  
  OOO CampoFoods St. Petersburg              100    Venäjä  
  OOO CampoFoods Moscow                  100    Venäjä  


Atria laajensi liiketoimintaansa Venäjällä ostamalla Moskovan ja Pietarin    
alueilla toimivan OOO MPZ CampoMos lihanjalostusyhtiön. Campomosin päätuotteita 
ovat lihavalmisteet ja pizzat. Yhtiö on myös laajentamassa tuotevalikoimaansa  
kuluttajapakattuun lihaan. Campomosilla on tuotantolaitos ja logistiikkakeskus 
Moskovassa ja jakeluterminaali Pietarissa. Lisäksi yhtiöllä on uusi 2.500 emakon
yhdistelmäsikala. Campomosin päämarkkina-alue on Moskova,mutta sillä on myös  
hyvä asema Pietarissa ja eräissä muissa suurkaupungeissa. Campomosin liikevaihto
vuonna 2007 oli noin 75 miljoonaa euroa. Yhtiön 2000-luvun alun hyvä      
tuloskehitys on taantunut ja yhtiö on tehnyt tappiota viime vuosina. Yhtiöllä on
moderni ja hyvässä kunnossa oleva tuotantolaitteisto.              

Campomosin oston myötä Atria saa merkittävän osuuden Moskovan alueen modernissa 
vähittäiskaupassa ja vahvistaa edelleen markkinajohtajuuttaan Pietarissa.    
Campomos on perustettu vuonna 1989 ja yrityksellä on noin 1.000 työntekijää.  
Runsas puolet myynnistä tulee Moskovan alueelta ja loput Pietarista ja muista  
suurkaupungeista. Campomos oli espanjalaisen julkisesti noteeratun Campofrio  
Alimentacion S.A.:n tytäryhtiö ja se oli ensimmäinen Venäjälle etabloitunut   
lihanjalostusyhtiö.                               

Yhtiön päätuotemerkki on KampoMos ja sen tunnettuus Venäjällä on hyvä.     
Erityisesti KampoMos-nakit ovat tunnettu tuote Venäjällä. Lisäksi yhtiöllä on  
valikoimassaan erilaisia premium-luokan lihavalmisteita. Viime vuosina Campomos 
on laajentanut tuotevalikoimaansa valmisruokiin ja palvelutiskituotteisiin. 	  


Moskovan alueen yli 17 miljoonaa kuluttajaa ja modernin vähittäiskaupan nopea  
kasvu yhdistettynä Campomosin tunnettuihin ja korkealaatuisiin tuotteisiin sekä 
hyvään markkina-asemaan modernissa vähittäiskaupassa tarjoavat Atrialle     
erinomaisen jalansijan Moskovan alueen kasvavilla                
markkinoilla.                                  

                   Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot      
                   kirjatut    ennen           
                   käyvät arvot  yhdistämistä       

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    44,0      44,0         
Liikearvo                  0,3      1,3         
Muut aineettomat hyödykkeet         2,4      1,9         
Vaihto-omaisuus               13,6      13,6         
Myyntisaamiset               15,4      15,4         
Muut saamiset                15,9      15,9         
Rahavarat                  1,0      1,0         
Varat yhteensä               92,6      93,1         

Laskennallinen verovelka           1,0      0,6         
Korolliset rahoitusvelat          51,7      51,7         
Muut velat                 33,6      33,6         
Velat yhteensä               86,3      85,9         

Netto varat                 6,3      7,2         

Kauppahinta                 6,3                
Hankittujen yritysten rahavarat       1,0                
Rahavirtavaikutus              5,3                


VASTUUT                                     

milj. EUR                       31.12.08     31.12.07

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        

 Lainat                                     
 rahoituslaitoksilta                    9,6       13,5
 Eläkelainat                        3,9       4,6
Yhteensä                          13,5       18,1

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset                   6,7       22,0
 Yrityskiinnitykset                     7,9       2,2
                                        
Yhteensä                          14,6       24,2

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   

 Takaukset                         0,9       0,9


Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.             


ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Tilinpäätöstiedote postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme   
www.atria.fi/konserni.

Liitetiedostot