Uutishuone

Atria vauhdittaa kasvuaan yritysostoin Ruotsissa ja Virossa, kansainvälinen lihamarkkinatilanne heikensi tulosta

1.8.2008 09:00
ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008                  


ATRIA VAUHDITTAA KASVUAAN YRITYSOSTOIN RUOTSISSA JA VIROSSA, KANSAINVÄLINEN   
LIHAMARKKINATILANNE HEIKENSI TULOSTA                      

- Konsernin liikevaihto oli 638,1 Me (622,3 Me), kasvua 2,5 %          
- Liikevoitto (EBIT) oli 17,4 Me (62,0 Me)                   
- Operatiivinen liikevoitto oli 17,9 Me (27,8 Me)                
- Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (1,97 euroa)               


Atria-konserni:                                 
                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          334,7   346,2   638,1  622,3 1.272,2   
Liikevoitto          10,6    50,6    17,4   62,0   94,5   
Operatiivinen liikevoitto*   11,1    16,4    17,9   27,8   61,4   
Operatiivinen liikevoitto %   3,3    4,7    2,8   4,5   4,8   
Voitto ennen veroja       7,7    45,6    11,2   53,3   80,6   
Osakekohtainen tulos      0,18    1,70    0,25   1,97   2,56   

* Operatiivinen liikevoitto = liiketoiminnasta muodostuva liikevoitto ilman   
merkittäviä kertaluonteisia eriä.                        


Katsaus Q2/2008                                 

Atria-konsernin Q2-kauden liikevaihto laski hieman edellisvuoden vastaavaan   
jaksoon verrattuna. Vertailujakson liikevaihtoon sisältyy Ruotsissa vuonna 2007 
myydyn Svensk Snabbmat för Storkök AB:n liikevaihtoa 38,0 miljoonaa euroa.   
Kansainvälinen koko elintarvikeketjua koskeva raaka-aineiden, materiaalien ja  
tarvikkeiden hintakehitys on heikentänyt Atria-konsernin tulosta. Ensimmäisiä  
merkkejä lihan kysynnän ja tarjonnan tasapainottumisesta on ollut havaittavissa 
katsauskauden aikana.                              

Katsauskaudella Atria ilmoitti ostavansa herkuttelutuotteita valmistavan AB   
Ridderheims Delikatesser -yhtiön. Yhtiöllä on yksi tuotantolaitos Göteborgissa 
Ruotsissa ja sen liikevaihto tilikaudella 2007/08 oli noin 50 miljoonaa euroa. 

Lisäksi Atria ilmoitti laajentavansa liiketoimintaa Virossa ostamalla AS Woro  
Kommerts ja AS Vastse-Kuuste Lihatööstus - lihanjalostusyhtiöt. Yhtiöt ovat   
tunnettuja erilaisten korkealaatuisten lihavalmisteiden ja kuluttajapakatun   
lihan valmistajia. Näillä yritysostoilla Atria täydentää ja laajentaa nykyistä 
tuotevalikoimaansa vähittäiskaupan asiakkailleen Virossa.            


Atria Suomi 1.1. - 30.6.2008                          

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          202,5   188,8   383,4  358,3  749,6   
Liikevoitto           6,6    10,2    8,8   20,3   43,2   
Operatiivinen liikevoitto*   7,1    10,2    9,3   20,3   43,2   
Operatiivinen liikevoitto %   3,5    5,4    2,4   5,7   5,8   

Atria Suomen Q2-kauden liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia. Myyntihinnat     
vähittäiskaupalle nousivat alkuvuoden aikana noin 6 prosenttia. Hintojen korotus
ei ole ollut riittävä kompensoimaan nopeasti kohonneita raaka-aine-, palkka-,  
pakkausmateriaali- ja energiakustannuksia.                   

Kesän grillimakkarakauppa käynnistyi hyvin. Atrian myynti on selvästi yli viime 
vuoden tason sekä A- että B-luokan grillimakkaroissa. Atrian edustamien     
tuoteryhmien kehitys on jatkunut alalla arvomääräisesti positiivisena kesän   
alkukuukausina; erityisen hyvin ovat kehittyneet siipikarja- ja         
valmisruokamarkkinat. Alkuvuoden jälkeen Atria on omien arvioidensa mukaan   
onnistunut ylläpitämään markkinaosuutensa lähes kaikissa tuoteryhmissä,     
kokonaismarkkinaosuuden kasvaessa hieman yli alan kasvun. Markkinaosuutta on  
menetetty jonkin verran teollisuuden lihamyynnissä ja vähittäiskaupan      
kuluttajapakatussa lihassa sekä siipikarjan lihassa.              

Atria Suomi sai katsauskaudella päätökseen tehostamisohjelman yhteydessä    
aloitetut yt-neuvottelut. Neuvottelut koskivat uudelleenjärjestelyjä Atrian   
Forssan tuotantolaitoksella, Liha-Pouttu Oy:n teollisissa toiminnoissa ja    
hankinnassa sekä A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n toiminnoissa. Neuvotteluissa  
päädyttiin yhteensä 184 henkilön vähennykseen. Näistä noin 15 henkilöä siirtyy 
töihin Atria Suomen muihin tuotantolaitoksiin ja 26 henkilön kanssa on sovittu 
eläkejärjestelyistä. Henkilöstön nettovähennys on noin 170 henkilöä.      
Henkilöstövaikutuksiin liittyvät toimenpiteet toteutetaan vuoden loppuun    
mennessä. Uudelleenjärjestelyistä aiheutui 0,5 miljoonan euron suuruinen    
kertaluonteinen kulu, joka on kirjattu Q2-kaudelle.               

Atria Suomen loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat olennaisesti       
kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset.                 


Atria Skandinavia 1.1. - 30.6.2008                       

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          113,2   140,9   218,3  233,2  457,8   
Liikevoitto           5,9    40,9    11,7   42,7   54,9   
Operatiivinen liikevoitto*   5,9    6,1    11,7   7,9   20,5   
Operatiivinen liikevoitto %   5,2    4,3    5,4   3,4   4,5   

Atria Skandinavian vertailukelpoinen myynti kehittyi myönteisesti ja      
operatiivinen liikevoitto oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla. Viime 
vuoden Q2-jakso sisältää 38,0 miljoonaa euroa ja H1-jakso 85,4 miljoonaa euroa 
vuonna 2007 myydyn Svensk Snabbmat för Storkök AB:n liikevaihtoa. Vertailujakson
liikevoitto sisältää Svensk Snabbmat för Storkök AB:n myynnistä saadun voiton ja
operatiivinen liikevoitto sisältää Snabbmatin liikevoiton kesäkuun alkuun asti. 

Lukuun ottamatta Lättä Måltider yksikköä kaikkien liiketoimintayksiköiden    
liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. Markkinaosuudet vähittäiskaupassa ovat  
pysyneet vakaina leivänpäällisissä ja makkaroissa sekä kasvaneet juustoissa ja 
pateissa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (AC Nielsen). Kohonneet 
raaka-ainekustannukset vaikuttivat katsauskauden tulokseen ja myyntihintoja   
tullaan korottamaan Q3-jakson aikana.                     

Atria tiedotti katsauskaudella ostavansa premium herkuttelutuotteisiin     
erikoistuneen AB Ridderheims Delikatesser -yhtiön. Atria Skandinavia keskittyy 
strategiansa mukaisesti korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, mihin myös    
Ridderheimsin yritysosto tähtää. Ridderheimsin toiminnot yhdistetään Atria   
Skandinavian liiketoimintayksikkö Falbygdens Ostin toimintoihin. Näistä     
muodostetaan uusi Atria Deli -liiketoimintayksikkö. Yrityshankinnan myötä Atria 
vahvistaa asemaansa tuoreissa herkuttelutuotteissa, joka on tällä hetkellä yksi 
päivittäistavarakaupan nopeimmin kasvavista segmenteistä.            

Ridderheims perustettiin vuonna 1987 ja sen liikevaihto oli tilikaudella 2007/08
noin 50 miljoonaa euroa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. olutmakkarat, kinkut,  
juustot, säilykkeet ja tapas-lisukkeet. Ridderheimsin tunnettu tuotemerkki   
säilytetään ja se jatkaa toimintaansa alkuperäisessä toimipaikassaan      
Göteborgissa. Yrityksellä on 110 työntekijää. Sen päämarkkina-alue on Ruotsi,  
mutta yritys vie tuotteitaan mm. Norjaan, Tanskaan, Suomeen, Islantiin,     
Hollantiin, Belgiaan ja Kreikkaan.                       

Ruotsin kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 18.6.2008. Ridderheimsin      
konsolidointi tapahtuu 1. heinäkuuta 2008 lukien. Liiketoimintojen integrointi 
ja uuden Atria Deli -liiketoimintayksiön muodostaminen tapahtuu loppuvuoden   
aikana.                                     


Atria Venäjä 1.1. - 30.6.2008                          

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto          19,3    17,1    35,6   33,1   65,6   
Liikevoitto          -0,1    1,5    0,4   2,7   4,3   
Operatiivinen liikevoitto*   -0,1    1,5    0,4   2,7   4,3   
Operatiivinen liikevoitto %  -0,5    8,8    1,1   8,2   6,5   


Myynti Q2-kaudella kehittyi myönteisesti edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja  
Q1/2008 —kauteen verrattuna. Pit Product -tavaramerkin markkina-asema vahvistui 
entisestään ja markkinaosuus Pietarin modernissa vähittäiskaupassa oli 24,7   
prosenttia huhtikuun lopussa (AC Nielsen). Erityisesti Pit Product       
ruokamakkaroiden markkinakehitys oli vahvaa. Myynnin kehitys on jatkunut hyvänä 
kesän aikana.                                  

Gorelovon logistiikkakeskus avataan loppukesän aikana ja samalla aloitetaan   
Pietarin keskustan logistiikkatoimintojen sulkeminen. Gorelovon         
lihavalmistetehtaan käyttöönoton arvioidaan siirtyvän vuodelle 2009. Hankkeen  
urakoitsijana toimivan YIT Rakennus Oy:n mukaan käyttöönoton siirtyminen johtuu 
vesi- ja viemäriliittymän viivästymisestä.                   

Raaka-aineiden hintojen nousu jatkui Q2-kauden aikana, mikä johti tuloksen   
heikkenemiseen. Hinnankorotusten täysimääräinen vaikutus toteutuu Q3-kauden   
alusta lähtien. Raaka-aineiden ja muiden kustannusten nousupaineet jatkuvat   
loppuvuoden aikana, mikä johtaa uusiin hinnankorotuksiin asiakkaille.      


Atria Baltia 1.1. - 30.6.2008                          

                Q2/    Q2/    H1/   H1/	       
Miljoonaa euroa        2008    2007    2008   2007   2007   
---------------------------------------------------------------------------   
Liikevaihto           6,4    7,5    11,9   14,2   26,7   
Liikevoitto          -1,2    -1,3    -2,2   -2,3   -4,4   
Operatiivinen liikevoitto*   -1,2    -0,7    -2,2   -1,7   -3,1   
Operatiivinen liikevoitto %  -18,8    -9,3   -18,5  -12,0  -11,6   

Atrian liikevaihto Virossa kasvoi edellisen vuoden Q2-kauteen verrattuna. Atria 
Baltian liikevaihto pieneni hieman edellisen vuoden Q2-kauteen verrattuna, koska
vertailuluvuissa on mukana kesällä 2007 lakkautetun UAB Vilniaus Mesan luvut.  
Atria Baltian vuoden 2007 Q2-liikevaihto sisältää 1,4 miljoonaa euroa ja    
H1-liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa UAB Vilniaus Mesan liikevaihtoa.       

Liikevoitto jäi edellisvuoden vastaavan jakson tuloksesta erityisesti      
alkutuotannon kohonneiden kustannusten takia. Rehujen hinnat ovat edelleen   
korkeat Virossa, mikä vaikeuttaa alkutuotannon kannattavuutta. Kesän      
sesonkituotteiden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin ja erityisesti       
grillimakkaroilla on vahva asema markkinoilla. Myynti on kehittynyt myönteisesti
katsauskaudella. Elintarvikkeiden hintojen nousu voi aiheuttaa loppuvuonna   
lihavalmisteiden kulutuskysynnän heikentymistä Virossa.             

Katsauskauden lopulla Atria ilmoitti kahdesta yritysostosta Virossa. Atria ostaa
AS Woro Kommerts ja AS Vastse-Kuuste Lihatööstus -lihanjalostusyhtiöt. Yhtiöt  
ovat tunnettuja erilaisten korkealaatuisten lihavalmisteiden ja kuluttajapakatun
lihan valmistajia. Näillä yritysostoilla Atria täydentää ja laajentaa nykyistä 
tuotevalikoimaansa vähittäiskaupan asiakkailleen Virossa. Uudet yritykset    
yhdessä Atrian nykyisten toimintojen kanssa muodostavat Viron          
lihanjalostusmarkkinoiden toiseksi suurimman toimijan, jonka vuosittainen    
liikevaihto on noin 42 miljoona euroa.                     

AS Woro Kommerts on vuonna 1993 perustettu lihavalmisteiden tuotantoon     
erikoistunut yritys. Woron tuotevalikoimaan kuuluvat savustetut makkarat ja   
lihavalmisteet, keittomakkarat, grillimakkarat ja nakit. Yhtiön vähittäiskaupan 
kokonaismarkkinaosuus arvossa mitattuna on 13 % (lähde: AC Nielsen 2008). Woro 
on kokonaismarkkinaosuudeltaan Viron toiseksi suurin lihanjalostusyhtiö. Se on 
viime vuosina aktiivisesti panostanut tuotelaadun ja brändien kehittämiseen.  
Vuonna 2007 sen liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on noin  
170. Yhtiöllä on tuotantolaitos Ahjassa Tarton läheisyydessä ja jakelukeskus  
Tartossa. Tuotantolaitos on rakennettu vuosituhannen vaihteessa ja       
tuotantokalusto on moderni.                           

As Vastse-Kuuste Lihatööstus valmistaa erilaisia leivänpäällisiä,        
ruokamakkaroita, kestomakkaroita ja kuluttajapakattua lihaa. Yhtiöllä on oma  
teurastamo ja lihanleikkaamo. Vastse-Kuusten liikevaihto vuonna 2007 oli 8,8  
miljoonaa euroa ja se on perustettu vuonna 1994. Sen kokonaismarkkinaosuus on  
arvossa mitattuna 6 % (lähde: AC Nielsen 2008). Työntekijöitä yrityksellä on  
noin 140. Vastse-Kuuste on viime vuosina investoinut tuotantolaitoksen     
modernisointiin ja kapasiteetin lisäämiseen. Myös markkina-asema on vahvistunut 
uusien investointien myötä. Erityisesti leivänpäällisissä yrityksellä on vahva 
asema Viron markkinoilla. Tuotantolaitos sijaitsee Etelä-Virossa,        
Vastse-Kuustessa.                                


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Atria kertoi katsauskauden jälkeen laajentavansa liiketoimintaansa Venäjällä  
ostamalla Moskovan ja Pietarin alueilla toimivan OOO Campomos          
-lihanjalostusyhtiön. Campomosin päätuotteita ovat lihavalmisteet ja pizzat.  
Yhtiö on myös laajentamassa tuotevalikoimaansa kuluttajapakattuun lihaan.    
Campomosilla on tuotantolaitos ja logistiikkakeskus Moskovassa ja        
jakeluterminaali Pietarissa. Lisäksi yhtiöllä on uusi 2500 emakon        
yhdistelmäsikala. Campomosin päämarkkina-alue on Moskova, mutta sillä on myös  
hyvä asema Pietarissa ja eräissä muissa suurkaupungeissa. Campomosin liikevaihto
vuonna 2007 oli noin 75 miljoonaa euroa. Yhtiön 2000-luvun alun hyvä      
tuloskehitys on taantunut ja yhtiö on tehnyt tappiota viime vuosina. Yhtiöllä on
moderni ja hyvässä kunnossa oleva tuotantolaitos.                

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisen     
hyväksynnän. Atria arvioi, että Campomosin konsolidointi tapahtuu 1.10.2008   
alkaen. Kaupan kokonaisarvo (Enterprise Value) on 75 miljoonaa euroa.      

Atria ilmoitti heinäkuun lopulla, että Atria Venäjän Pietarissa sijaitsevan   
uuden lihavalmistetehtaan valmistuminen ja käyttöönotto arvioidaan siirtyvän  
vuodelle 2009. Alun perin Atria ilmoitti uuden tuotantolaitoksen olevan     
kokonaisuudessaan valmis vuoden 2008 loppuun mennessä. Hankkeen urakoitsijana  
toimivan YIT Rakennus Oy:n mukaan käyttöönoton siirtyminen johtuu vesi- ja   
viemäriliittymän viivästymisestä. Atria ja YIT ovat keskenään sopineet     
viivästyksen aiheuttamista korvauksista.                    

Viron kilpailuviranomainen hyväksyi Atrian Virossa toteuttamat yrityskaupat   
16.7.2008. Yhtiöiden konsolidointi tapahtuu 1.8.2008 alkaen.          


Investoinnit                                  

Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt ovat käynnissä   
Pietarissa Gorelovon alueella. Uuden tehtaan logistiikkatoiminnot otetaan    
käyttöön loppukesällä. Investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa.  

Q2-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 19,9 miljoonaa euroa ja   
alkuvuoden 35,8 miljoonaa euroa.                        


Henkilöstö                                   

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5.831 henkilöä (5.908). 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:                      

Atria Suomi      2.425 (2.295)                       
Atria Skandinavia   1.691 (1.757)                       
Atria Venäjä     1.299 (1.287)                       
Atria Baltia      416  (569)                       


Atria Oyj:n hallinto                              

Atria Oyj:n hallintoneuvosto on yhtiökokouksen jälkeisessä           
järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen erovuorossa olleet jäsenet   
Matti Tikkakosken ja Martti Selinin uudelleen.                 

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallituksen     
puheenjohtaja Martti Selin valittiin uudelleen.                 

Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja  
Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Runar 
Lillandt, Matti Tikkakoski ja Ilkka Yliluoma.                  


Liiketoiminnan lähiajan riskit                         

Merkittävä lähiajan riski on koko elintarvikeketjua koskeva kansainvälinen   
raaka-aineiden hintojen korkea taso ja vaikea ennustettavuus, mikä voi johtaa  
kannattavuuden ja myyntivolyymin heikkenemiseen. Erityisesti sianlihan     
kansainvälisen markkinatilanteen epätasapaino vaikuttaa konsernin tulokseen   
kaikilla markkina-alueilla.                           
                                        

Venäjällä merkittävä riski on Pietarin Gorelovossa sijaitsevan         
lihavalmistetehtaan käyttöönoton viivästymisen vaikutus Atrian lähiajan kasvuun 
Venäjällä.                                   

Atrian liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ei ole tapahtunut toisen      
vuosineljänneksen aikana muita olennaisia muutoksia verrattuna vuoden 2007   
tilinpäätöksessä ilmoitettuihin riskeihin.                   


Tulevaisuuden näkymät                              

Atria-konsernin vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta       
operatiivisen liikevoiton ennustetaan jäävän merkittävästi alle viime vuoden  
tason. Kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset aiheuttavat epävarmuutta 
kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla.                     


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet                    

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä   
osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta yhtiön
1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.                 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista.  
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin     
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin sekä 
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden   
enimmäismäärästä.                                

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden   
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen 
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin   
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                      

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoa voimassa olevaa     
hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.              

3.5.2007 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai    
useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään  
850.000 eurolla. Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta          
valtuutuspäätöksestä lukien.                          


TUNNUSLUVUT                                   

milj. EUR               1-6/08      1-6/07      1-12/07

Oma pääoma/osake, €          16,24       16,11       16,77
Korolliset velat            371,9       349,3       321,9
Korolliset saamiset           45,2       48,1       45,4
Omavaraisuusaste, %           44,7       45,8       47,6
Bruttoinvestoinnit           35,8       242,0       284,1
Bruttoinvestoinnit                               
liikevaihdosta, %            5,6       38,9       22,3
Henkilöstö keskimäärin         5.831       5.908       5.947


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet                     

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin     
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2007. Osavuosikatsauksessa  
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.                   
ATRIA OYJ -KONSERNI                               

KONSERNITASE                                  

Varat                                      
milj. EUR              30.6.08      30.6.07     31.12.07

Pitkäaikaiset varat                               
 Aineelliset käyttöomaisuus-                          
 hyödykkeet              466,1       432,6       455,6
 Liikearvo               151,5       149,1       151,8
 Muut aineettomat                                
 hyödykkeet               64,0       70,3       64,3
 Lainasaamiset                                 
 ja muut saamiset            45,3       42,3       43,6
 Sijoitukset               8,1        8,0        8,7

Yhteensä                735,0       702,3       724,0

Lyhytaikaiset varat                               
 Vaihto-omaisuus            100,2       94,4       87,3
 Myyntisaamiset                                 
 ja muut saamiset           164,3       156,0       153,8
 Rahat ja pankkisaamiset        31,0       45,4       35,6

Yhteensä                295,5       295,8       276,7

Varat yhteensä            1 030,5       998,1      1 000,7


Oma pääoma ja velat                               
milj. EUR              30.6.08      30.6.07     31.12.07

Oma pääoma                                   
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                         
 kuuluva oma pääoma          459,1       455,4       474,1
 Vähemmistöosuudet            1,9        2,0        1,9

Oma pääoma yhteensä          461,0       457,4       476,0

Pitkäaikaiset velat                               
 Korolliset velat           170,0       280,7       194,1
 Laskennalliset                                 
 verovelat               42,5       44,9       42,8
 Muut korottomat velat          0,6        0,3        0,3

Yhteensä                213,1       325,9       237,2

Lyhytaikaiset velat                               
 Korolliset velat           201,9       68,6       127,8
 Ostovelat ja muut velat        154,5       146,2       159,7

Yhteensä                356,4       214,8       287,5

Velat yhteensä             569,5       540,7       524,7

Oma pääoma                                   
ja velat yhteensä          1 030,5       998,1      1 000,7


KONSERNITULOSLASKELMA                              

milj. EUR               4-6/08  4-6/07  1-6/08  1-6/07 1-12/07

Liikevaihto              334,7  346,2  638,1  622,3 1 272,2
Kulut                 -311,9  -284,4  -596,6  -538,6 -1 133,2
Poistot                -12,2  -11,2  -24,1  -21,7  -44,5

Liikevoitto               10,6   50,6   17,4   62,0   94,5
* liikevaihdosta %            3,2   14,6   2,7   10,0   7,4

Rahoitustuotot ja -kulut        -3,1   -5,0   -6,4   -8,8  -14,3
Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksista                0,2        0,2   0,1   0,4

Voitto ennen veroja           7,7   45,6   11,2   53,3   80,6
* liikevaihdosta %            2,3   13,2   1,8   8,6   6,3

Tuloverot                -2,6   -3,3   -4,0   -5,5  -13,0

Tilikauden voitto            5,1   42,3   7,2   47,8   67,6
* liikevaihdosta %            1,5   12,2   1,1   7,7   5,3

Tilikauden voiton jakaantuminen:                        
Emoyhtiön omistajille          5,1   41,8   7,2   47,1   66,7
Vähemmistölle                   0,5        0,7   0,9
Yhteensä                 5,1   42,3   7,2   47,8   67,6

Laimentamaton                                  
tulos/osake, €             0,18   1,70   0,25   1,97   2,56

Laimennusvaikutuksella oikaistu                         
tulos/osake, €             0,18   1,70   0,25   1,97   2,56


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

milj. EUR  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       Vähem- Oma  
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht. 
      Osake- Yli-  Käyvän Sijoi- Muunto- Kerty- Yht.         
      pääoma kurssi- arvon  tetun  erot  neet             
          rahas- rahas- vapaan     voitto-           
          to   to   po:n      varat            
                  rahasto                   

Oma pääoma                                   
1.1.2007  39,3  138,5           0,7  128,1  306,6   5,8  312,4
                                        
Muuntoerot                 -1,1      -1,1  -0,1  -1,2
Muu muutos                             -4,4  -4,4
Tilikauden                                   
voitto                       47,1  47,1   0,7  47,8
Osingon-                                    
jako                        -13,7  -13,7      -13,7
Osakeanti  8,8          110,2      -2,5  116,5      116,5

Oma pääoma                                   
30.6.2007  48,1  138,5      110,2  -0,4  159,0  455,4   2,0  457,4

Oma pääoma                                   
1.1.2008  48,1  138,5   1,9  110,5  -3,4  178,5  474,1   1,9  476,0

Muuntoerot                 -0,8      -0,8      -0,8
Muu muutos         -1,8   0,2          -1,6      -1,6
Tilikauden                                   
voitto                        7,2   7,2       7,2
Osingon-                                    
jako                        -19,8  -19,8      -19,8

Oma pääoma                                   
30.6.2008  48,1  138,5   0,1  110,7  -4,2  165,9  459,1   1,9  461,0


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

milj. EUR               1-6/08      1-6/07      1-12/07

Liiketoiminta                                  
 Liiketoiminnan                                 
 rahavirta               14,8       19,2       92,3
 Rahoituserät ja verot         -13,8       -20,1       -28,4

Liiketoiminnan rahavirta         1,0       -0,9       63,9

Investoinnit                                  
 Aineelliset ja aineettomat                           
 hyödykkeet              -35,7       -40,0       -92,1
 Sijoitukset              -0,2        1,6       -1,4
 Myydyt tytäryhtiöosakkeet                33,0       39,1
 Ostetut tytäryhtiöosakkeet               -123,7      -124,6

Investointien rahavirta        -35,9      -129,1      -179,0

Rahoitus                                    
 Maksullinen osakeanti                  116,6       116,5
 Lainojen nostot            97,5       254,5       304,1
 Lainojen maksut            -47,4      -217,7      -292,1
 Osinkojen maksut           -19,8       -13,7       -13,7

Rahoituksen rahavirta          30,3       139,7       114,8

Rahavarojen muutos           -4,6        9,7       -0,3


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT                            

MAANTIETEELLISET                                

milj. EUR               4-6/08  4-6/07  1-6/08  1-6/07 1-12/07

Liikevaihto                                   
 Suomi                 202,5  188,8  383,4  358,3  749,6
 Skandinavia              113,2  140,9  218,3  233,2  457,8
 Venäjä                 19,3   17,1   35,6   33,1   65,6
 Baltia                 6,4   7,5   11,9   14,2   26,7
 Eliminoinnit              -6,7   -8,1  -11,1  -16,5  -27,5
Yhteensä                334,7  346,2  638,1  622,3 1 272,2

Liikevoitto                                   
 Suomi                  6,6   10,2   8,8   20,3   43,2
 Skandinavia               5,9   40,9   11,7   42,7   54,9
 Venäjä                 -0,1   1,5   0,4   2,7   4,3
 Baltia                 -1,2   -1,3   -2,2   -2,3   -4,4
 Kohdistamattomat            -0,6   -0,7   -1,3   -1,4   -3,5
Yhteensä                10,6   50,6   17,4   62,0   94,5

Operatiivinen liikevoitto                            
 Suomi                  7,1   10,2   9,3   20,3   43,2
 Skandinavia               5,9   6,1   11,7   7,9   20,5
 Venäjä                 -0,1   1,5   0,4   2,7   4,3
 Baltia                 -1,2   -0,7   -2,2   -1,7   -3,1
 Kohdistamattomat            -0,6   -0,7   -1,3   -1,4   -3,5
Yhteensä                11,1   16,4   17,9   27,8   61,4

Segmenttiraportointia tarkennettiin vuoden 2008 alusta niin, että jokainen   
liiketoiminta-alue: Suomi, Skandinavia, Venäjä ja Baltia muodostavat oman    
segmentin. Lisäksi konsernikulut ilmoitetaan erikseen erässä kohdistamattomat. 
Konsernikuluihin sisältyy pääasiassa henkilöstö- ja hallintokuluja sekä     
osakepalkkiojärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Aikaisemmin konsernikulut  
ovat sisältyneet Suomi-segmentin lukuihin. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan
nykyistä segmenttirakennetta.                          


VASTUUT                                     

milj. EUR              30.6.08      30.6.07     31.12.07

Velat, joiden vakuudeksi on annettu                       
kiinnityksiä tai muita vakuuksia                        

 Lainat                                     
 rahoituslaitoksilta           4,6       61,4       13,5
 Eläkelainat               4,4        4,6        4,6
Yhteensä                 9,0       66,0       18,1

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja                     
muut vakuudet                                  
 Kiinteistökiinnitykset         6,1       94,9       22,0
 Yrityskiinnitykset           1,3       45,9        2,2
 Muut vakuudet             51,5       46,7       45,4
Yhteensä                58,9       187,5       69,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-                        
sitoumukset                                   

 Käyttämättömät                                 
 limiitit                30,2       107,4       30,2

 Takaukset                6,4        3,7        3,6

ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.        

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme     
www.atria.fi/konserni.

Liitetiedostot