Uutishuone

Tulos Sardusin osakkeita koskevasta Tarjouksesta

16.4.2007 11:00
Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muuten levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, 
Australiaan tai Japaniin taikka muihin maihin, joissa julkistaminen edellyttäisi
muita kuin Ruotsin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden   
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.  


Tulos Sardusin osakkeita koskevasta Tarjouksesta                

19. helmikuuta 2007 Atria Yhtymä Oyj julkisti välillisesti täysin omistamansa  
tytäryhtiön, Atria Meat & Fast Food Aktiebolag -nimisen yhtiön ('Atria')    
pakollisen julkisen käteisostotarjouksen ('Tarjous') hin-taan 115 Ruotsin    
kruunua osakkeelta Aktiebolaget Sardus (publ) -nimisen yhtiön ('Sardus')    
osakkeen-omistajille. Tarjoukseen ei liittynyt ehtoja ja Sardusin hallitus oli 
antanut suosituksen Tarjouksen hyväksymisestä.                 

Tarjouksen jatkettu hyväksymisaika päättyi 13. huhtikuuta 2007. Jatketun    
hyväksymisajan kuluessa luovutettujen osakkeiden osalta käteishinta suoritetaan 
noin 19. huhtikuuta 2007. Tarjouksen nojalla on saatu yhteensä 1.801.938    
osaketta, mikä vastaa 17,2 % Sardusin osakkeista ja äänistä (täysi       
laimennusvaikutus huomioon ottaen). Tarjouksen puitteissa hankittujen osakkeiden
lisäksi Atria on hankkinut yhteensä 8.214.200 osaketta markkinoilta, mikä vastaa
78,5 prosenttia Sardusin osakkeista ja äänistä (täysi laimennusvaikutus huomioon
ottaen). Kaikki osakkeet on hankittu hintaan 115 Ruotsin kruunua osakkeelta.  
Atria on sen lisäksi hankkinut 297.750 osakeoptiota Sardusissa, mikä vastaa 2,8 
prosenttia Sardusin osakkeista ja äänistä (täysi laimennusvaikutus huomioon   
ottaen). Atrialla on yhteensä 10.016.138 osaketta ja 297.750 osakeoptiota    
Sardusissa, mikä vastaa 98,6 prosenttia Sardusin osakkeista ja äänistä (täysi  
laimennusvaikutus huomioon ottaen).                       

Atria on tehnyt päätöksen jäljellä olevien Sardusin osakkeiden         
pakkolunastusmenettelyn aloittamisesta lähiaikoina. Sardusin hallitus on 13.  
huhtikuuta 2007 jättänyt Tukholman pörssille hakemuksen Sardusin osakkeen    
poistamiseksi Tukholman pörssistä. Atria voi hankkia lisää Sardusin osakkeita  
markkinoilta.                                  


Helsingissä 16.4.2007      Tukholmassa 16.4.2007              
Atria Yhtymä Oyj        Atria Meat & Fast Food Aktiebolag        
Hallitus            Hallitus                    


Lisätietoja antavat:                              
Matti Tikkakoski, toimitusjohtaja, Atria Yhtymä Oyj               
Puh: 050 2582                                  

Christer Åberg, toimitusjohtaja, Atria Sverige Aktiebolag ja Atria Meat & Fast 
Food Aktiebolag                                 
Tel: +46 70 390 61 00                              


JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi