Uutishuone

SARDUS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

24.4.2007 10:43
Atria Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö, Tukholman pörssissä noteerattu AB Sardus (publ)
on tänään julkistanut oheisen tiedotteen. 

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Yhtymä Oyj, puh. 050
2582. 

LIITE: AB SARDUS (publ):n tiedote 24.4.2007 (käännös ruotsin kielestä)

SARDUS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

Myynnin ja kannattavuuden koheneminen paransivat useiden yksikköjen tulosta

Sardusin tulos kasvoi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 19 milj.
kruunuun (11). Tulos parani siksi, että myynti ja kannattavuus kehittyivät
myönteisesti useissa yksiköissä. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 509 milj.
kruunuun (470). Laimentamaton tulos osaketta kohti oli 1,34 kruunua (0,87). 
Sardus Lätta Måltider -yksikössä toteutettava tehostamisohjelma on maaliskuusta
lähtien osaltaan parantanut tulosta. 

Sardusista ostotarjouksen tehnyt suomalainen elintarvikekonserni Atria omisti
16. huhtikuuta 99 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Tästä johtuen on aloitettu
jäljellä olevien osakkeiden pakkolunastusmenettely. 

Konsernin myönteiseen tuloskehitykseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä
vaikuttivat etenkin Sardus Chark & Deli ja Sardus Foodpartner -yksikköjen
myynnin ja kannattavuuden paraneminen. Myös Falbygdnes Ost ja 3-Stjernet
-yksiköissä myynti on lisääntynyt ja kustannukset alentuneet. 

Sardus Lätta Måltider -yksikössä vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä
aloitettu tiukka tehostamisohjelma on selvästi parantanut tulosta maaliskuun
alusta alkaen. Yksikön johtajana aloitti Petri Salminen 1.4.2007. 

- On myönteistä huomata Sardusin uuden strategian ja yksiköissä aloitettujen
tehostamistoimien selkeät vaikutukset. Kaikki yksiköt, etenkin Sardus Chark &
Deli- ja Sardus Foodpartner, kehittyvät hyvään suuntaan, mikä näkyy myynnin
kasvuna ja tuloksen paranemisena, sanoo Sardusin toimitusjohtaja Per Strömberg. 

Elintarvikekonserni Atria teki tarjouksen ruotsalaisen tytäryhtiönsä kautta
19.2.2007 Sardusin vapaasti vaihdettavista osakkeista hintaan 115
kruunua/osake. Tarjoukseen ei liittynyt ehtoja, ja Sardusin hallitus oli
antanut suosituksen tarjouksen hyväksymisestä. Atrialla on hallussa 16.4.2007
alkaen 99 prosenttia Sardusin osakepääomasta ja äänimäärästä. Kaupankäynti
Sardusin osakkeilla lakkautetaan Tukholman pörssissä 27.4.2007. Jäljelle
jääneiden Sardusin osakkeiden pakkolunastus on aloitettu. 

Helsingborg, 24. huhtikuuta 2007
AB SARDUS
Per Strömberg
ToimitusjohtajaAB Sardus (publ) 
Y-tunnus 556131-6711			
Listattu OMX:n pohjoismaisessa pörssissä pienten yhtiöiden (Small Cap) ryhmässä

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 

- Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 509 milj. kruunuun (470).
- Tulos ennen veroja kasvoi 19 milj. kruunuun (11).
- Tulos verojen jälkeen kasvoi 14 milj. kruunuun (9).
- Laimentamaton tulos osaketta kohti oli 1,34 kruunua (0,87).
- Tuloksen paraneminen vuonna 2007 johtuu myynnin ja kannattavuuden hyvästä
kehityksestä useissa yksiköissä. 
- Sardus Lätta Måltider -yksikössä toteutettava tehostamisohjelma on
vaikuttanut myönteisesti maaliskuusta lähtien. 
- Atria teki helmikuussa ostotarjouksen, ja sen hallussa oli 16. huhtikuuta 99
prosenttia Sardusin osakepääomasta ja äänimäärästä. Kaupankäynti Sardusin
osakkeilla lakkautetaan 27. huhtikuuta. Osakkeiden pakkolunastus on aloitettu. 

Sardus-konsernin tuloslaskelma (milj. kruunua)
	 	 	 
                3 kuukautta    Rullaava   2006
              2007     2006   12 kk     Koko vuosi
Liikevaihto         509     470   2 159     2 120  
Hankinnan ja valmistuksen 
kulut           - 408    - 387  - 1 786    - 1 765  
Myyntikate          101      83    373      355  
Liiketoiminnan muut tuotot   2      1    13      12  
Myyntikulut         - 43     - 37   - 174     - 168  
Hallinnon kulut       - 28     - 25   - 120     - 117  
Liikevoitto          32      22    92      82  
Rahoitusnetto        - 13     - 11   - 47     - 45  
Tulos ennen veroja      19      11    45      37  
Verot            - 5     - 2   - 12      - 9  
Tilikauden tulos       14      9    33      28  


KEHITYS JA TAPAHTUMAT VUODEN 2007 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 

Liikevaihto
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 509 milj. kruunuun
(470). Lisäys viime vuoden vastaavaan jaksoon nähden johtuu Sardus Chark & Deli
ja Sardus Foodpartner -yksikköjen myynnin erittäin suotuisasta kehityksestä
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kasvuun on osaltaan vaikuttanut myös se,
että Sardus Lätta Måltider osti Peigs-yhtiön 1. huhtikuuta 2006. 

Tuloskehitys
Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 19 milj. kruunua
(11) ja verojen jälkeen 14 milj. kruunua (9). 

Konsernin tulos kasvoi huomattavasti, vaikka Sardus Lätta Måltider -yksikön
tulos oli pienempi kuin vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen tulos (ennen
1.4.2006 tehtyä Peigs-yrityskauppaa). Tuloskehitys muissa
liiketoimintayksiköissä on näin ollen ollut erittäin myönteinen. 

Sardus Lätta Måltider -yksikön tuloksen heikkeneminen oli ennakoitavissa.
Yksikön kustannukset olivat vuoden 2006 vastaavaa kautta korkeammat, ja tulos
parani suunnitelmien mukaan selkeästi vasta maaliskuussa. Tuloksen odotetaan
paranevan edelleen merkittävästi, kun sesonki alkaa vuoden 2007 toisella
neljänneksellä. Kustannustason laskuun tähtäävää tiukkaa tehostamisohjelmaa
jatketaan. 

Sardus Lätta Måltider -yksikön johto vaihtui lokakuussa 2006, kun yksikön
johtajaksi nimitettiin Petri Salminen. Hän aloitti työnsä 1.4.2007. Hänellä on
vankka kokemus muutosjohtamisesta elintarviketuotannossa, jossa toimitusajat
ovat lyhyitä. Siirtymäkaudella yksikköä johti konsernin tavaraliikennejohtaja
Harley Clausen. 
 
Sardus Chark & Deli ja Sardus Foodpartner -yksikköjen myynti kehittyi varsin
voimakkaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myyntikehityksen ja vuonna 2006
aloitetun tiukan tehostamisohjelman ansiosta tulos on kasvanut merkittävästi.
Falbygdens Ost ja 3-Stjernet -yksiköiden myynti kehittyi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä myönteisesti edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna.
Tuloksen paranemista näissä liiketoimintayksiköissä on ensimmäisen neljänneksen
aikana vauhdittanut muun muassa kustannusten leikkaaminen. 

Laimentamaton tulos osaketta kohti oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,34
kruunua (0,87). 


KONSERNITASON TAPAHTUMAT

Sardus siirtyi Atrian omistukseen
Elintarvikekonserni Atria teki tarjouksen ruotsalaisen tytäryhtiönsä kautta
19.2.2007 Sardusin vapaasti vaihdettavista osakkeista hintaan 115
kruunua/osake. Tarjoukseen ei liittynyt ehtoja, ja Sardusin hallitus oli
antanut suosituksen tarjouksen hyväksymisestä. Atrialla on hallussa 16.4.2007
alkaen 99 prosenttia Sardusin osakepääomasta ja äänimäärästä. Kaupankäynti
Sardusin osakkeilla lakkautetaan Tukholman pörssissä 27.4.2007. Jäljelle
jääneiden Sardusin osakkeiden pakkolunastus on aloitettu. 

Yhtiökokous 2007
Sardusin yhtiökokouksessa 17. huhtikuuta 2007 vahvistettiin hallituksen
ehdotus, jonka mukaan toimintavuodelta 2006 jaetaan osinkoa 1,50 kruunua/osake. 


KEHITYS LIIKETOIMINTAYKSIKÖISSÄ

Sardus Chark & Deli 
Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6 prosenttia 206 milj.
kruunuun (195) ja liikevoitto 23 milj. kruunuun (15). Liikevaihdon kehitystä
leimasi Sardusin tuotemerkkien myynnin erittäin voimakas kasvu. Vuoden 2006
viimeisellä neljänneksellä alkanut tuloksen paraneminen jatkui vuoden 2007
ensimmäisellä neljänneksellä. Kokootaitettavaan pakkaukseen (ns. lompakkomalli)
pakattujen leikkeleiden sekä maksapasteijan ja lihahyytelön myynti kasvoi
voimakkaasti. Vuonna 2006 tuubipakkauksissa markkinoille tuotu levitettävä
maksapasteija sai osakseen runsaasti huomiota, mikä lisäsi kuluttajien
kiinnostusta Sardusin maksapasteijatuotteisiin. 
Myyntimäärien suotuisa kehitys ja yksikön kilpailukyvyn vahvistamiseksi
toteutetut tehostamistoimenpiteet paransivat tuotekohtaisia katteita
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Osa kasvusta on investoitu markkinoinnin
tehostamiseen. 

3-Stjernet 
Tammi-maaliskuun liikevaihto lisääntyi 4 prosenttia 80 milj. kruunuun (77) ja
liikevoitto 10 milj. kruunuun (9). Liikevaihdon kasvu kotimaan markkinoilla
johtui ennen kaikkea syksyllä 2006 tehdyistä hinnankorotuksista.
Valmistuskustannukset ovat laskeneet tuotannon rationalisoinnin ansiosta, mikä
on myös osaltaan parantanut tulosta. 

Falbygdens Ost
Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 104 milj. kruunuun (100), mikä
johtui muun muassa maahantuotujen jälkiruokajuustojen myynnin voimakkaasta
kasvusta. Liiketulos oli 6 milj. kruunua (0), johon vaikuttivat myönteisesti
varaston uudelleenarviointi ja kustannusten vähentäminen. 

Sardus Foodpartner - suurkeittiöt
Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 56 milj. kruunuun (50).
Kehitys oli suotuisa kaikilla toimialoilla ja etenkin Gourmet Servicen pateiden
ja salaattien myynnissä. Myyntimäärien kasvu ja parantunut tuotevalikoima
vahvistivat liikevoittoa 4 milj. kruunuun (2). 

Sardus Lätta Måltider
Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi ensisijaisesti Peigs-kaupan ansiosta 29
prosenttia 75 milj. kruunuun (58). Liiketappio oli -9 milj. kruunua (-4). 
Liiketoimintayksikkö oli vuonna 2006 kehittämisvaiheessa, johon liittyi
voimakas kasvu. Tuotanto ja jakelu järjestettiin Peigs-kaupan jälkeen uudelleen
vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Toimitusvarmuuden priorisointi ja vahva
kasvu johtivat kyseisenä kautena kestämättömän korkeaan kustannustasoon. Vuoden
2006 viimeisellä neljänneksellä aloitettiin tehostamistoimenpiteet
kustannusrakenteen korjaamiseksi. Näiden toimenpiteiden tulokset ovat näkyneet
selkeästi jo vuoden 2007 maaliskuusta lähtien. 

RAHOITUS JA MAKSUVALMIUS
Konsernin rahavarat 31.3.2007 olivat 37 milj. kruunua (40). Sen lisäksi
konsernilla on 256 milj. kruunun (545) käyttämätön luottovara. Liiketoiminnan
rahavirta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 13 milj. kruunua (-21).
Rahoituskate oli -13 milj. kruunua (-11). 

INVESTOINNIT
Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 9
milj. kruunua (10). 

VAPAASTI VAIHDETTAVIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ
Katsauskauden aikana ei ole annettu merkittäväksi uusia osakkeita. Vapaasti
vaihdettavien osakkeiden lukumäärä on näin ollen 10 107 875. 

TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin "Interim Financial
Reporting" mukaan noudattaen konsernien osavuosikatsauksia koskevaa suositusta
RR 31, jonka on antanut Ruotsin kirjanpitolautakunta. Sardus Lätta Måltider
-yksikön tilintarkastusperiaatteita muutettiin liikevaihtoon liittyvien
toimintakustannusten osalta 1. tammikuuta 2007 alkaen. Uusi periaate on otettu
käyttöön takautuvasti, ja vertailuvuoden luvut on muunnettu. Periaatteiden
muuttamisen vaikutuksesta liikevaihto ja myyntikulut vähenivät vuoden 2006
ensimmäisellä neljänneksellä 3 milj. kruunua ja koko vuoden 2006 aikana 15
milj. kruunua. Jakelukustannukset luokitellaan 1. tammikuuta 2007 alkaen
hankinnan ja valmistuksen kuluiksi, kun ne aiemmin luokiteltiin myyntikuluiksi.
Vertailuvuoden luvut on muunnettu vastaavasti. Periaatteiden muuttamisen
ansiosta myyntikulut vähenivät 12 milj. kruunua vuoden 2006 ensimmäisellä
neljänneksellä ja 48 milj. kruunua koko vuoden 2006 aikana. Hankinnan ja
valmistuksen kulut kasvoivat vastaavasti. 

Periaatteiden muuttaminen vaikuttaa bruttokatteeseen, mutta ei tulokseen ennen
veroja, tulokseen verojen jälkeen eikä omaan pääomaan. Konsernin
tilinpäätösperiaatteet ovat muilta osin samat kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä
sovelletut periaatteet. 

Helsingborg, 24. huhtikuuta 2007

AB Sardus (publ)
Hallitus

Lisätietoja antavat:
TJ Per Strömberg, gsm +46 (0)70 385 11 91 
Talousjohtaja Sven Lindskog, gsm +46 (0)70 335 52 45OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007						
Sardus-konsernin tuloslaskelma (milj. kruunua)			

                 3 kuukautta   Rullaava   2006
               2007     2006 12 kk    Koko vuosi
Liikevaihto          509     470   2 159     2 120  
Hankinnan ja valmistuksen 
kulut             -408     -387  -1 786     -1 765  
Bruttokate           101      83    373      355  
Liiketoiminnan muut tuotot    2      1    13       12  
Myyntikulut          -43     -37   -174      -168  
Hallinnon kulut        -28     -25   -120      -117  
Liikevoitto           32      22    92       82  
Rahoitusnetto         -13     -11    -47      -45  
Tulos ennen veroja       19      11    45       37  
Verot              -5      -2    -12       -9  
Tilikauden tulos        14      9    33       28  			 
						
Tulos/osake						
                 3 kuukautta   Rullaava  2006
               2007     2006  12 kk    Koko vuosi
Osakkeiden lukumäärä 
(milj.)            10,1     10,1  10,1    10,1  
Osakkeiden lkm. 
laimennuksen jälkeen (milj.) 10,2     10,2  10,2    10,1  
Tulos/osake, kruunua     1,34     0,87  3,20    2,74  
Tulos/osake, kruunua, 
laimennuksen jälkeen     1,33     0,87  3,18    2,73  			

Sardus-konsernin taselaskelma (milj. kruunua)							
                    07 03 31   06 12 31  06 03 31
Vastaavaa							
Aineettomat hyödykkeet           429      426    428  
Aineelliset hyödykkeet           501      501    507  
Sijoitukset                 9       5     3  
Pysyvät vastaavat             939      932    938  

Vaihto-omaisuus              239      236    224  
Saamiset                  287      273    253  
Rahavarat                  37      55     40  
Vaihtuvat vastaavat            563      564    517  
Vastaavaa yhteensä            1 502     1 496   1 455  
							
Vastattavaa
Oma pääoma                 393      374    391  
Vaihtovelkakirjalaina           240      259    249  
Pitkäaikaiset korolliset velat       510      503    469  
Muut pitkäaikaiset velat          87      86    101  
Lyhytaikaiset korolliset velat        6       7     6  
Muut lyhytaikaiset velat          266      267    239  
							
Vastattavaa yhteensä           1 502     1 496   1 455  

Oman pääoman muutos (milj. kruunua)				
                   07 03 31   06 12 31  06 03 31
Vahvistetun taseen muk. 
oma pääoma kauden alussa          374      378    378  
Muuntoerot                  4      -10     -1  
Suojausrahaston muutos            1       7     4  
Suoraan omaan pääomaan kirjatut varall. muutokset		
yht. lukuun ottamatta liiketoimia omistajien kanssa
                       5      -3     3  
Tilikauden tulos              14      28     9  		
Varallisuusmuutokset yhteensä lukuun 
ottamatta liiketoimia yhtiön omistajien 
kanssa                   19      25     12  
Osingonjako                 -      -30     
-Uusmerkintä                 -       1     1 
Loppupääoma                393      374    391  		
Sardus-konsernin liiketoimintayksikköjen liikevaihto ja liiketulos (milj.
kruunua)							 
                   3 kuukautta    Rullaava    2006		
Liikevaihto            2007     2006  12 kk   Koko vuosi
Sardus Chark & Deli        206     195   826      815  
Sardus Lätta Måltider        75      58   369      352  
Sardus Foodpartner         56      50   221      215  
3-Stjernet             80      77   322      319  
Falbygdens Ost           104     100   468      464  
Konsernin yhteiset         -12     -10   -47      -45  
Konserni              509     470  2 159     2 120  
		 

                   3 kuukautta    Rullaava    2006		
Liikevoitto            2007     2006  12 kk   Koko vuosi
Sardus Chark & Deli         23      15    68       60  
Sardus Lätta Måltider        -9      -4   -47      -42  
Sardus Foodpartner          4      2    15       13  
3-Stjernet             10      9    43       42  
Falbygdens Ost            6      -    28       22  
Konsernin yhteiset         -2      -   -15      -13  
Konserni              32      22    92       82  
		 

Rahoituslaskelma (milj. kruunua)        2007   2006      2006	
                        3 kk   3 kk   Koko vuosi
Tulos ennen veroja                19    11       37  
Poistot ja arvonalentumiset           18    17       77  
Muut likvideihin varoihin 
vaikuttamattomat erät               -    -       2  
Maksetut verot                 -19   -12      -28  
Käyttöpääoman muutos               -5   -37      -63  
Liiketoiminnan rahavirta             13   -21       25  
Investoinnit käyttöomaisuuteen          -9   -10      -64  
Käyttöomaisuuden myynti              -    -       5  
Tytäryhtiöiden osto                -    -       -6  
Otetut lainat / lyhennykset           -22   -14       40  
Osingonjako                    -    -      -30  
Uusmerkintä                    -    1       1  
Likvidien varojen muutos            -18   -44      -29  
Likvidit varat kauden alussa           55    84       84  
Likvidit varat kauden lopussa          37    40       55  
			 

Tunnusluvut						
                   3 kuukautta   Rullaava  Koko vuosi
                 2007     2006 12 kk    2006
Liikevaihto, milj. kruunua     509     470 2 159    2 120  
Liikevoitto, milj. kruunua     32      22   92     82  
Liikevoitto, %           6,2     4,7  4,3     3,9 
Keskimääräinen sidottu pääoma, 
milj. kruunua          1 100    1 054 1 094    1 060  
Sidotun pääoman kannattavuus, %  11,6     8,4  8,4     7,7 
Keskimääräinen oma pääoma, 
milj. kruunua           383     385  392     376  
Oman pääoman tuotto, %      14,6     9,4  8,4     7,4
Omavaraisuusaste, %         26      27   26     25
Velkaantumisaste          1,8     1,7  1,8     1,9
Korkokatekerroin          2,5     2,0  2,0     1,8
Vapaasti vaihd. osakkeiden lkm. 
(milj.)              10,1     10,1  10,1    10,1
Omien osakkeiden lkm. (milj.)   0,0     0,0   0,0    0,0
Omien osakkeiden lkm. keskimäärin 
(milj.)              0,0     0,0   0,0    0,0
Osakkeiden lkm. keskimäärin 
(milj.)              10,1     10,1  10,1    10,1  
Osakkeiden lkm. laimennuksen 
jälkeen (milj.)          10,2     10,2  10,2    10,1  
Tulos/osake, kruunua       1,34     0,87  3,20    2,74  
Tulos/osake, kruunua, 
laimennuksen jälkeen       1,33     0,87  3,18    2,73  
Substanssiarvo/osake       38,9     38,7  38,9    37,0  
Bruttoinvestoinnit ilman 
yritysostoja, milj. kruunua     9      10   63     64  
Käyttöomaisuuden poistot, 
milj. kruunua            16      15   65     64  
Poistot aineettomista hyödykkeistä, 
milj. kruunua            2      2   11     11  
Henkilöstö             976     932   976   1 044  			
Tämä osavuosikatsaus ei ole yhtiön tilintarkastajien tarkastama.	


Taloustiedotus vuonna 2007
	
Koska kaupankäynti Sardusin osakkeilla lakkautettiin Tukholman pörssissä
27.4.2007, ei osavuosikatsauksia todennäköisesti enää julkaista. 
							
Sardus kuuluu Ruotsissa markkinajohtajiin leivänpäällissä ja suurkeittiöille
toimitettavissa pakasteissa. Tuotteiden markkinoinnissa käytetään tunnettuja ja
vahvoja tuotemerkkejä.	 

Sardus Chark & Deli on uuden liiketoimintayksikön nimi. Siihen yhdistettiin
pasteijoita valmistava Pastejköket ja lihajalosteissa toimiva
Charkdelikatesser. Sardus Chark & Deli on suurin alalla toimivista
valmistajista. Sen tunnettuja tuotteita ovat esimerkiksi Arbogan pasteijat,
Lönnbergan kinkku, Onsalan makkara, Norrbodan makkara, lihajalosteet, Gean
verivanukas, Eliassonin kultakassler ja Pastejköketin pasteijat. Sardus Chark &
Deli on markkinajohtaja maksapasteijan, ryynimakkaran, lihahyytelön ja
verivanukkaan valmistajana.	
						 
Sardus Lätta Måltider on hiljattain perustettu liiketoimintayksikkö, joka
pyrkii nopeaan asiakaskiertoon. Sardus Lätta Måltiderin tavoitteena on tarjota
laaja valikoima valmiita kevytaterioita ja lisäkkeitä niin
päivittäistavarakaupoissa kuin lähikaupoissa ja huoltoasemillakin.							 
Sardus Foodpartner on yksi johtavista suurkeittiöpakasteiden toimittajista.
Gourmet Servicen tuotevalikoimaan kuuluvat valmissalaatit, kastikkeet,
salaattikastikkeet sekä lohi- ja äyriäispateet. Sardus Foodpartner perustettiin
vuonna 1984.							 
3-STJERNET on Tanskan johtavia leivänpäällistuotteiden, kuten salamin,
valmistajia. Noin 30 prosenttia tuotteista menee vientiin. Yritys perustettiin
vuonna 1950.							 
Fallbygdens Ost on Ruotsin johtavia juustonjalostajia. Yritys on erikoistunut
pitkän varastoimisajan vaativaan laatujuustoon, jonka myynnissä käytetään
vankan aseman saavuttaneita tuotemerkkejä kuten Morfars Brännvinsost, St. Olofs
Herrgårds, Birger Jarl ja 1878. Yhtiö perustettiin vuonna 1878.								 

AB Sardus * Drottninggatan 14 * 252 21 Helsingborg * Puh. +(0)42 38 14 00 Faksi
042 38 14 11 * info@sardus.se * www.sardus.se			 


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi