Uutishuone

Ruotsin kilpailuviranomainen hyväksynyt Sardusin enemmistöosuuden hankinnan

2.4.2007 13:32
Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muuten levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, 
Australiaan tai Japaniin taikka muihin maihin, joissa julkistaminen edellyttäisi
muita kuin Ruotsin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden   
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.  


Atria Yhtymä Oyj      Pörssi- ja lehdistötiedote, 2. huhtikuuta 2007    


Ruotsin kilpailuviranomainen hyväksynyt Sardusin enemmistöosuuden hankinnan   

Ruotsin kilpailuviranomainen (Konkurrensverket) on tänään antanut hyväksyntänsä 
hankinnalle, jolla Atria Yhtymä Oyj:n välillisesti täysin omistama tytäryhtiö  
Atria Meat & Fast Food Aktiebolag (”Atria”) on 16. helmikuuta 2007 sovitulla  
järjestelyllä hankkinut Aktiebolaget Sardusin (publ.) (”Sardus”)        
enemmistöosuuden eli yhteensä 5 976 900 Sardusin osaketta. Sardusista on siten 
tullut Atrian tytäryhtiö.                            

Atria ilmoitti Sardusin enemmistöosuuden hankinnasta 19.2.2007 päivätyllä    
tiedotteella, jolla Atria myös julkisti Sardusin osakkeenomistajille tehdyn   
julkisen, ehdottoman käteisostotarjouksen.                   

27.3.2007 mennessä Atria oli hankkinut 8 387 806 Sardusin osaketta, mikä vastasi
80,2 % Sardusin osakkeista ja äänistä (täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen).

Atrian käteisostotarjouksen hyväksymisaika päättyy tarjouksen ehtojen mukaisesti
keskiviikkona 4. huhtikuuta 2007, ja Atria on pidättänyt oikeuden pidentää   
hyväksymisaikaa. Atria tekee käteistarjouk-sen tulosta koskevat ja muut     
käteistarjoukseen liittyvät ilmoitukset tarjouksen ehtojen mukaisesti.     

Sardus on listattu Tukholman pörssissä ja se jatkaa siten tiedottamista     
soveltuvien Ruotsin sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Sardusin julkistamat  
tiedotteet ovat myös saatavilla Sardusin kotisivuilta www.sardus.se. Saatuaan  
tiedon Sardusin antamista tiedotteista Atria tulee jatkossa kulloinkin     
julkis-tamaan ne Suomessa sovellettavien sääntöjen ja määräysten edellyttämällä 
tavalla. Näissä tilanteissa on mahdollista, että Atria julkistaa tiedon ensin  
ruotsin kielellä ja sen jälkeen mahdollisimman nopeas-ti erikseen myös suomeksi 
ja englanniksi.                                 


Helsingissä 2.4.2007      Tukholmassa 2.4.2007               
Atria Yhtymä Oyj        Atria Meat & Fast Food Aktiebolag        


Lisätietoja antavat:                              
Matti Tikkakoski, toimitusjohtaja Atria Yhtymä Oyj               
Puh: +358 50 2582                                

Christer Åberg, toimitusjohtaja, Atria Sverige Aktiebolag ja Atria Meat & Fast 
Food Aktiebolag                                 
Tel: +46 70 390 61 00                              


JAKELU:                                     
Helsingin pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi