Uutishuone

Muutoksia Atria-konsernin johtoryhmässä

1.11.2007 09:40
Atria-konsernin johtoryhmää ja sen jäsenten vastuualueita muutetaan 1.12.2007  
alkaen seuraavasti:                               

Jarmo Lindholm on nimitetty Atria-konsernin tuotekehityksestä ja        
tuoteryhmähallinnasta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 
1.12.2007 lähtien.                               

Merja Leino jatkaa Atria-konsernin laadusta ja tuoteturvallisuudesta vastaavana 
johtajana. Hänen vastuualueeseensa tulee lisäksi vastuu koko konsernin     
valmisruokaliiketoiminnan kehittämisestä.                    

Pasi Luostarinen vastaa Atria-konsernin brändien hallinnasta ja kehittämisestä 
ja lisäksi hän vastaa koko konsernin leivänpäällisliiketoiminnan kehittämisestä.

Christer Åberg vastaa Atria-konsernin Concepts-liiketoiminnan kehittämisestä.  
Hän jatkaa edelleen Atria Skandinavian toimitusjohtajana.            

Muilta osin konsernin johtoryhmän vastuualueet säilyvät ennallaan.       

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 
                                        
Lisätiedot                                   
Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582.                

JAKELU:                                     
Helsingin pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi